พิมพ์

ภาพศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข "ศคอส." จ.หนองคาย


 


  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ที่อยู่ : สำนักงานธารณสุขจังหวัดหนองคาย

         กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 3

         ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

         โทร. 042 465067-70 ต่อ 117 . 119


  •  โรงพยาบาลหนองคาย

 

ที่อยู่ : โรงพยาบาลหนองคาย

          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1

          อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

          โทร. 042 413456-65

© 2014 Designed by : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย