พิมพ์

 

  • การรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา
  • รายงานการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค, เอดส์
  • รายงานผลงานการให้บริการชาวต่างชาติ
© 2014 Designed by : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย