พิมพ์
  • ความร่วมมือ รพ.โพนโฮง

 

เนื้อหาต่างๆมี ดังนี้

รพ.โพนโฮง(โครงการ).pdf    

รพ.โพนโฮง(บันทึกการประชุม).pdf

รพ.โพนโฮง(วางศิลาฤกษ์).pdf

 

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพนโฮง   >>>   DOWNLOAD   <<<

 

© 2014 Designed by : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย