พิมพ์

วันที่ 27/12/59 เวลา 13.30 น.
นายวรรณพล ต่อพล
อำเภอศรีเชียงใหม่กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือและตอบสนองภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีพบผู้ป่วยโรคโปลิโอ ผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ปี  2559 ระหว่าง สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ กับ สาธารณสุขเมืองสีโคดตะบองนำโดยท่านบุญมี ไชยวงศ์ รองเจ้าเมืองสีโคดตะบอง ณ.พรหมลิขิตสวรรค์บันดาลรีสอร์ท ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน