:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

กิจกรรม BIKE FOR MOM "ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดหนองคาย

กิจกรรม BIKE FOR MOM "ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดหนองคาย

ประมวลภาพ กิจกรรม "Bike for mom ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดหนองคาย ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558                   

ลิขสิทธิ์ © 2018 Healthy Nong Khai. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
จัดทำโดย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย