ข่าวประชาสัมพันธ์


เลขที่ หัวข้อข่าว เอกสาร
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  (อ่าน 17 ครั้ง)
สสจ.สกลนคร รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง  (อ่าน 10 ครั้ง)
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญประชุมวิชาการ Update Pediatric Nursing in 2021 และ Update in Adult and Gierontological Nursing 2021  (อ่าน 3 ครั้ง)
รพ.ยโสธร รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง  (อ่าน 0 ครั้ง)
ม.นเรศวร ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ม.นเรศวร ประจำปี 2564  (อ่าน 2 ครั้ง)
สสจ.ชลบุรี รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์  (อ่าน 1 ครั้ง)
รพ.นครพนม รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  (อ่าน 3 ครั้ง)
เชิญส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2564  (อ่าน 5 ครั้ง)
เลื่อนการประชุมวิชาการครั้งที่ 112 (1/2564) เป็นวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564  (อ่าน 8 ครั้ง)
เลื่ิอนกำหนดการจัดงานโครงการ Meet the expert ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564  (อ่าน 4 ครั้ง)
< ------------------------ ข่าวทั้งหมด ------------------------ >

เกาะติดสถานการณ์

ไข้เลือดออก (Dengue)
   ดูทั้งหมด
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำเดือน มกราคม 2564
ค่าฝุ่นละออง (PM 2.5)
   ดูทั้งหมด
  รายงานคุณภาพอากาศจังหวัดหนองคาย วันที่ 7 เมษายน 2564
โควิด-19 (COVID-19)
   ดูทั้งหมด
  สถานการณ์ Covid-19 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

กิจกรรม สสจ.นค.

รอบรั้ว สสจ.นค.