กิจกรรม สสจ.นค. ทั้งหมด

#
หัวข้อ วันที่
670
โควิด-19 ข่าวดี๊ดีที่หนองคาย กับ คำรณ หว่างหวังศรี (จำนวน 20 ภาพ)
16 ก.ค. 2564
669
หนองคาย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ครั้งที่13/2564 (จำนวน 16 ภาพ)
13 ก.ค. 2564
668
สสจ.หนองคาย จัดประกวดคัดเลือกชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ ดีเด่นจังหวัด ปี 64 (จำนวน 14 ภาพ)
13 ก.ค. 2564
667
หนองคาย Kikc off พิธีเปิดการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ (จำนวน 16 ภาพ)
06 ก.ค. 2564
666
ผู้ว่าราชการหนองคาย รับมอบสิ่งของบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีนหนองคาย (จำนวน 20 ภาพ)
10 มิ.ย. 2564
665
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต8 ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนที่ อบจ.หนองคาย (จำนวน 20 ภาพ)
09 มิ.ย. 2564
664
7 มิย. ฉีดวัคซีนหนองคาย ดีเดย์วันแรกคึกคัก (จำนวน 20 ภาพ)
07 มิ.ย. 2564
663
สสจ.หนองคาย จัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายฯ แก่เจ้าหน้าที่ (จำนวน 14 ภาพ)
21 พ.ค. 2564
649
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย (จำนวน 13 ภาพ)
28 เม.ย. 2564
648
แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จ.หนองคาย ระรอกเมษายน 64 รายที่ 46-48 (จำนวน 12 ภาพ)
28 เม.ย. 2564
647
หนองคาย รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) (จำนวน 13 ภาพ)
28 เม.ย. 2564
599
หนองคาย ต้อนรับ ผตร.สธ.เขต8 ประชุมหารือ การพัฒนางานสาธารณสุขกับอปท. (จำนวน 12 ภาพ)
26 มี.ค. 2564
592
สสจ.หนองคาย ประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการด้านกัญชา กัญชง (จำนวน 16 ภาพ)
22 มี.ค. 2564
573
หนองคาย..ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 64 (จำนวน 20 ภาพ)
17 มี.ค. 2564
495
หนองคาย ร่วมใจพัฒนาเครือข่ายชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ สู่สุขภาพดีวิถีใหม่ ปี 2564 (จำนวน 8 ภาพ)
09 ก.พ. 2564
494
หนองคาย.. รับการตรวจราชการการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (จำนวน 20 ภาพ)
03 ก.พ. 2564
438
ผู้ว่าฯหนองคาย.. แถลงพบผู้ป่วยระลอกใหม่ รายที่ ๒ (จำนวน 17 ภาพ)
12 ม.ค. 2564
430
หนองคาย Kick off “ทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน” (จำนวน 20 ภาพ)
30 ธ.ค. 2563
376
สสจ.หนองคาย.. พร้อมใจร่วมกิจกรรม วันส้วมโลก ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-๑๙ (จำนวน 20 ภาพ)
18 พ.ย. 2563
375
หนองคาย ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ที่ อ.สังคม (จำนวน 20 ภาพ)
18 พ.ย. 2563
374
สสจ.หนองคาย.. ประชุมภาคีเครือข่ายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ (จำนวน 18 ภาพ)
18 พ.ย. 2563
373
สสจ.หนองคาย.. ประชุมขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน เสริมสร้างบทบาทภาคีเครือข่าย (จำนวน 16 ภาพ)
25 พ.ย. 2563
372
สสจ.หนองคาย.. ประชุมเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (จำนวน 18 ภาพ)
25 พ.ย. 2563
345
มอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (จำนวน 18 ภาพ)
03 พ.ย. 2563
344
หนองคาย.. ประชุมมอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (จำนวน 20 ภาพ)
02 พ.ย. 2563
310
นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.นค เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขณ ห้องประชุมเด่นชัย ศรกิจ ผ่านระบบ VDO Conference (จำนวน 8 ภาพ)
09 ต.ค. 2563
306
สสจ.หนองคาย.. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ “นคร 3อ.2ส. ออกแฮงแยงคีง ลดเสี่ยงลดโรค NCDs” (จำนวน 20 ภาพ)
06 ต.ค. 2563
305
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น ปี2563 (จำนวน 20 ภาพ)
06 ต.ค. 2563
246
สสจ.หนองคาย.. จัดโครงการ “คนหนองคายสุขภาพดี Healthy Nong Khai ออกแฮงแยงคีง 99 วัน สุขภาพดีขึ้น” (จำนวน 20 ภาพ)
09 ก.ย. 2563
132
หนองคาย.. ประชุมคณะกรรมการทีมพี่เลี้ยงพัฒนารพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด (จำนวน 16 ภาพ)
22 มิ.ย. 2563
124
หนองคายจัดกิจกรรม kick off ก้าวท้าใจ Season2 (จำนวน 20 ภาพ)
15 มิ.ย. 2563
76
สสจ.หนองคาย ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ประชุมการใช้แอปฯ Save mom และ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก (จำนวน 14 ภาพ)
25 พ.ค. 2563
75
สสจ.หนองคาย ร่วมกับ รพ.หนองคาย ปฐมนิเทศข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี ๒๕๖๓ (จำนวน 13 ภาพ)
19 พ.ค. 2563
66
กฟผ.และปตท. มอบแอลกอฮอล์ให้หนองคายในโครงการ"พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" (จำนวน 18 ภาพ)
12 พ.ค. 2563
65
"อสม.หนองคาย..3รู้สู้โควิด" (จำนวน 20 ภาพ)
07 พ.ค. 2563
53
สสจ.หนองคาย..ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด โครงการบ้านสวย เมืองงาม"หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง" (จำนวน 12 ภาพ)
29 เม.ย. 2563
45
จังหวัดหนองคาย รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (จำนวน 16 ภาพ)
22 เม.ย. 2563
23
สสจ.หนองคาย...ปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่ ประจำปี 2563 (จำนวน 13 ภาพ)
01 เม.ย. 2563
22
สสจ.หนองคายร่วมทำ Big Cleaning Weekอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ ต้านโควิด-19 (จำนวน 20 ภาพ)
01 พ.ค. 2563
2
หนองคาย.. จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดระบบบริการสุขภาพ (จำนวน 15 ภาพ)
22 ม.ค. 2563