ชาวสาธารณสุข รวมพลังสร้างสุขภาพ..ทำความดีถวายพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ