ประชุมเตรียมรับเสด็จนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรร์วลัยลักษณ์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.