สสจ.หนองคาย..จัดกิจกรรม"แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่3 เฉลิมพระเกียรติ"

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รวมพลังประชาชนชาวหนองคาย ร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทรงเป็นดั่งแสงนำใจคนไทยทั้งชาติ เป็นแบบอย่างในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ”โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรม จำนวน 80,000 บาท สมทบให้กองทุนโรงพยาบาลหนองคาย , การมอบของที่ระลึกให้กับผู้ป่วย และกิจกรรม Warm up Areobicsจากนั้น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานปล่อยขบวนปั่นจักรยาน ระยะทาง 10 กม. ,นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปล่อยขบวนวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม. และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ปล่อยขบวนเดินรณรงค์เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคมกีฬาจักรยาน ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนชาวหนองคาย จำนวนกว่า 800 คนการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดหนองคาย โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพ อีกทั้ง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะมีผลลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและลดภาระโรคเรื้อรัง โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสออกกำลังกายง่าย ๆ เช่น เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน หากทำเป็นประจำจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคประเภทกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย เดิน เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และปั่นจักรยาน ระยะทาง 10 กิโลเมตร สำหรับนักกีฬาทุกประเภทที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญทุกคน ส่วนนักกีฬาวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก ชาย-หญิง นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบถ้วยรางวัล ชาย คือนายสุวิทย์ บุญวงศ์ อายุ 54 ปี ชาวอำเภอโพนพิสัย และหญิง คือ นางจรัสศรี ชัยเจริญ อายุ 54 ปี ชาวอำเภอเมืองหนองคายนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ขอชื่นชมทุกคนที่รักษาสุขภาพตนเอง ดูแลตนเองและครอบครัว ขยายผลไปหาเพื่อน ญาติสนิท ขอให้ทุกคนในจังหวัดหนองคาย มีความสุข มีอายุยืนยาวด้วยสุขภาพดี ขอให้ทุกคนมีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง แข็งแรงจะได้เป็นเมืองน่าอยู่