หนองคาย..จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

วันที่ 10 มค.2561 ช่วงเวลา 11.00 น.-16.30 น. จังหวัดหนองคายได้จัดกิจกรรมประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 30 คน คัดเลือกให้เหลือ ผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 4 คน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดหนองคายเข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 20 มค.2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา ต่อไป ในการนี้ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย ได้ให้โอวาท กำลังใจ และเป็นประธานมอบรางวัลการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE แก่ผู้ชนะการประกวด ทั้ง 8 คน ณ ศูนย์การค้าอัศวรรณช๊อบปิ้ง คอมเพล็กซ์2 อ.เมือง จ.หนองคาย.