สสจ.หนองคาย ประชุมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

วันที่ 30 มค.61 เวลา 09.30 น. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กล่าวให้โอวาท กล่าวรายงานโดย นายสมปอง จันทพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาคุณภาพระบบบริการ และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากศูนย์อนามัยที่8 อุดรธานี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากเทศบาลทุกแห่งๆละ 2 คน,ตัวแทนจากหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย,ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวม 50 คน