มหกรรมสร้างสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขหนองคายหุ่นดี สุขภาพดี ปี61

วันที่ 10 กพ.2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองคาย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขหนองคายหุ่นดีสุขภาพดี และแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ซึ่งเป็นการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหุ่นดี สุขภาพดีและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กิจกรรมประกอบด้วยปั่นจักรยาน 10 กม. กีฬาและกรีฑา กีฬามหาสนุก โดยแบ่งเป็น 4 สี 4 โซนได้แก่ สีฟ้า,สีแดง,สีเขียว และสีเหลือง รวมกว่า 600 คน.