รพ.สต.หนองคาย ยกระดับสู่ อสม.4.0 คว้า 2 รางวัลในการประกวดแอปฯ อสม.ออนไลน์

วันที่ 12 มีค.2561 นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย ประธานการแสดงความยินดีกับหน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดหนองคายที่ได้รับรางวัลในโครงการ การประกวดใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ @ ห้องประชุม สวัสดิ์ สัมพาหะ สสจ.หนองคาย