สสจ.หนองคาย.. มอบเกียรติบัตรอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่2

วันที่ 19 มีค.2561 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชม.) รุ่นที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดไทยให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ในโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และได้มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 มค.- 9 กพ. 2561 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กล่าวรายงานโดย นายสมปอง จันทพันธ์ รองนพ.สสจ. หนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพและแพทย์แผนไทยในจังหวัดหนองคาย จำนวน 80 คน ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย.