สสจ.หนองคาย จัดประชุม"การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ

วันที่ 27 มีค.61 เวลา 09.00 น. นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ รองนพ.สสจ.หนองคาย ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ จังหวัดหนองคาย ปี 2561 ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ สสจ.หนองคาย