หนองคาย...จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561

วันที่ 4 เมย.2561 เวลา 10.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561 และได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ อสม.ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด อำเภอ และ อสม.ดีเด่นระดับตำบลของอำเภอเมืองหนองคาย กล่าวรายงานโดย นายอภินันท์ อุตมะ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข แห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของ อสม. สร้างขวัญและกำลังใจ แก่ อสม. โดยมีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ในทุกปี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมงานรวม 608 คน ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย.