สสจ.หนองคาย...รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี61

สสจ.หนองคาย...ร่วมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ วันนี้ (10เมย.61) นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลานพ.สสจ.หนองคาย นำคณะผู้บริิหารและเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS. "สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ปลอดโรค" หลังกล่าวมอบนโยบาย ได้นำคณะทำการล้างส้วมสสจ.หนองคาย เน้นขัดถูบริเวณที่มักพบเชื้อโรค เช่น หัวฉีดชำระ แผ่นรองนั่งชักโครก ที่กดน้ำ ก๊อกน้ำ ลูกบิดประตูห้องน้ำ เป็นต้น