ตรวจเยี่ยมอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2561

วันที่ 21 พค.2561 เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดหนองคาย ได้ออกตรวจเยี่ยมอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พค.2561 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน,บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย, ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย,โรงเรียนท่าบ่อ,ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ และที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย