สสจ.หนองคาย จัดอบรมนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พค. 2561 เวลา 09.00 น. นายราเชนทร์ พิเชฐพันธุ์ รองนพ.สสจ.หนองคาย ได้เป็นประธานการอบรมนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สสจ.หนองคาย