หนองคาย รับประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับทองต้นแบบปีที่1

วันที่4-5 มิย.2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในนามประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดหนองคาย และนพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย เลขานุการ นำทีมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินผล/เก็บคะแนนการดำเนินงานจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดหนองคาย นำโดยนายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวันที่ 4 มิย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน และโรงเรียนท่าบ่อ วันที่ 5 มิย. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการเสวนาจากทุกภาคส่วนเรื่องการดำเนินงานภาพรวมทั้งหมด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย