หนองคาย..ร่วม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังคม

วันที่ 9 มิย.2561 เวลา 06.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการการจังหวัดหนองคาย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้นำประชาชนชาวจังหวัดหนองคายจากทุกภาคส่วน ปล่อยขบวนเดิน-วิ่ง ที่บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย โดยปล่อยขบวนเดิน-วิ่งจากลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลี้ยวขวาไปตามถนนประจักษ์ แล้วเข้าถนนมีชัย ผ่านตลาดท่าเสด็จ ผ่านวัดศรีคุณเมือง แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนประจักษ์ เรื่อยมาจนมาถึงสิ้นสุดที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 246,238.50 บาท