ประชุม กวป.ประจำเดือนมิย.61 และมอบโล่รางวัลฯ

วันที่ 28 มิย. 2561 เวลา 13.30 น. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย ได้เป็นประธานการประชุม กวป. และได้มอบรางวัลการประกวดคนดีศรีสาธารณสุข,มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ,มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล/หน่วยงานที่ดำเนินการ/และโรงเรียนที่ดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2561 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สสจ.หนองคาย