สสจ.หนองคาย..โครงการรณรงค์ 3 ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี3

วันที่ 1 กค. 2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานน้ำพุพญานาคหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิด และปล่อยตัว ขบวนจักรยาน (สายอีสาน) 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์เลิกบุหรี่ 3ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน สู่ปีที่3