เลขที่ หัวข้อข่าว เอกสาร
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สสจ.หนองคาย  (อ่าน 19 ครั้ง)
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ สิทธิพิเศษสมาชิกโลตัสเพื่อ อสม."  (อ่าน 13 ครั้ง)
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ สิทธิพิเศษสมาชิกโลตัสเพื่อ อสม."  (อ่าน 4 ครั้ง)
เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ สิทธิพิเศษสมาชิกโลตัสเพื่อ อสม."  (อ่าน 8 ครั้ง)
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่าย R2R จังหวัดหนองคาย  (อ่าน 43 ครั้ง)
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง ขอความร่วมมือและสนับสนุนการฉีดวัคซีนแก่ อสม.ให้ครบทุกคน   (อ่าน 6 ครั้ง)
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือและสนับสนุนการฉีดวัคซีนแก่ อสม.ให้ครบทุกคน   (อ่าน 19 ครั้ง)
เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง ขอความร่วมมือและสนับสนุนการฉีดวัคซีนแก่ อสม.ให้ครบทุกคน   (อ่าน 8 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ตอบแบบสอบถาม"หนังสือคู่มือการจัดการความเสี่ยงทางกฎหมายในการศัลยกรรมฯ"  (อ่าน 8 ครั้ง)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิชาการ เครือข่าย R2R หนองคาย  (อ่าน 61 ครั้ง)
< ------------------------ ข่าวทั้งหมด ------------------------ >