แต่งตั้ง/โยกย้าย ทั้งหมด

#
หัวข้อ วันที่
40000195
คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 2453/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ภายในจังหวัด) (อ่าน 48 ครั้ง)
14 ก.ค. 2564
40000194
คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 2329/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่องย้ายข้าราชการ (ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) (อ่าน 142 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
40000193
คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 2008/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ภายในจังหวัด) (อ่าน 159 ครั้ง)
19 พ.ค. 2564
40000191
คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 1930/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่องย้ายข้าราชการ (ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) (อ่าน 114 ครั้ง)
13 พ.ค. 2564
40000190
คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 4125/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ภายในจังหวัด) (อ่าน 229 ครั้ง)
25 ธ.ค. 2563
40000189
คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 3100/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่องย้ายข้าราชการ (ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) (อ่าน 156 ครั้ง)
25 ธ.ค. 2563
40000188
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 126 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
40000187
ประชาสัมพันธ์ ส่งเรื่องขอย้ายรอบที่ 2/2563 * สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 184 ครั้ง)
24 ก.ค. 2563
40000186
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 307 ครั้ง)
08 ก.ค. 2563
40000185
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐม ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัลเลือกบุคคลฯ (อ่าน 20 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
40000184
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 67 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
40000183
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 37 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
40000182
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 46 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
40000181
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 64 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
40000180
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 36 ครั้ง)
26 มิ.ย. 2563
40000179
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (อ่าน 37 ครั้ง)
26 มิ.ย. 2563
40000178
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 19 ครั้ง)
26 มิ.ย. 2563
40000177
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 28 ครั้ง)
25 มิ.ย. 2563
40000176
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (อ่าน 18 ครั้ง)
25 มิ.ย. 2563
40000175
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (อ่าน 20 ครั้ง)
25 มิ.ย. 2563
40000174
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ (อ่าน 4 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2563
40000173
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี (อ่าน 4 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2563
40000172
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 20 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2563
40000171
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลเลย (อ่าน 3 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2563
40000170
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 38 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2563
40000169
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ (อ่าน 8 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2563
40000168
ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (อ่าน 4 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2563
40000167
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ (อ่าน 38 ครั้ง)
19 มิ.ย. 2563
40000166
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการ (อ่าน 20 ครั้ง)
19 มิ.ย. 2563
40000165
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ตำแหน่ง (อ่าน 30 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
40000164
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (อ่าน 46 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
40000163
ประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (อ่าน 12 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
40000162
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับเลื่อน) เพื่อแต้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
40000161
ประชาสัมพันธ์ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 49 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
40000160
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 6 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
40000159
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน่วยงานในสังกัดสำ (อ่าน 18 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
40000158
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแทย์ (อ่าน 2 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
40000157
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 1 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
40000156
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (อ่าน 1 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
40000155
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 23 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
40000154
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 10 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
40000153
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 27 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
40000152
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 6 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
40000151
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 4 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
40000150
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 2 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
40000149
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ (อ่าน 1 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
40000148
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (อ่าน 4 ครั้ง)
05 มิ.ย. 2563
40000147
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ในโรงพยาบาลระนอง (อ่าน 3 ครั้ง)
05 มิ.ย. 2563
40000146
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 16 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
40000145
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (อ่าน 1 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
40000144
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
40000143
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ในโรงพยาบาลนางรอง (อ่าน 3 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
40000142
ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพช.) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (อ่าน 5 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
40000141
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 37 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
40000140
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 18 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
40000139
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 3 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
40000138
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหนองคายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 7 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
40000137
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลลำพูนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 1 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
40000136
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (อ่าน 0 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
40000135
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษและตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 10 ครั้ง)
26 พ.ค. 2563
40000134
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 2 ครั้ง)
26 พ.ค. 2563
40000133
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (อ่าน 5 ครั้ง)
25 พ.ค. 2563
40000132
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (คนที่ 1) (อ่าน 3 ครั้ง)
26 พ.ค. 2563
40000131
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (อ่าน 8 ครั้ง)
26 พ.ค. 2563
40000130
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 13 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
40000129
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 19 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
40000128
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 7 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
40000127
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลกชะลอการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 17 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
40000126
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 6 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
40000125
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (อ่าน 1 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
40000124
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (อ่าน 34 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
40000123
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 6 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
40000122
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (อ่าน 6 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
40000121
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
40000120
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 4 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
40000119
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (อ่าน 19 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
40000118
ประชาสัมพันธ์ การรับโอนข้าราชการพลเรือน เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเรียน (อ่าน 6 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
40000117
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง (อ่าน 68 ครั้ง)
13 พ.ค. 2563
40000116
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน (อ่าน 49 ครั้ง)
13 พ.ค. 2563
40000115
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหนองคายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง (อ่าน 12 ครั้ง)
13 พ.ค. 2563
40000113
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) (อ่าน 4 ครั้ง)
08 พ.ค. 2563
40000112
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์ (อ่าน 5 ครั้ง)
08 พ.ค. 2563
40000111
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคล ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 9 ครั้ง)
05 พ.ค. 2563
40000110
ประชาสัมพันธื ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 49 (อ่าน 1 ครั้ง)
05 พ.ค. 2563
40000109
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 23 ครั้ง)
05 พ.ค. 2563
40000108
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (อ่าน 38 ครั้ง)
01 พ.ค. 2563
40000107
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ระดับชำนาญการ (อ่าน 10 ครั้ง)
30 เม.ย. 2563
40000106
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม(ผู้อำนวยการ) สำนักงานเลขนุการกรม (อ่าน 4 ครั้ง)
30 เม.ย. 2563
40000105
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) นักวิชาการการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อ่าน 14 ครั้ง)
30 เม.ย. 2563
40000104
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่ (อ่าน 0 ครั้ง)
30 เม.ย. 2563
40000103
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (อ่าน 2 ครั้ง)
30 เม.ย. 2563
40000102
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อ่าน 11 ครั้ง)
30 เม.ย. 2563
40000101
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพนพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 11 ครั้ง)
27 เม.ย. 2563
40000100
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชบุรีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3 ครั้ง)
27 เม.ย. 2563
40000099
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ (อ่าน 0 ครั้ง)
27 เม.ย. 2563
40000098
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 18 ครั้ง)
23 เม.ย. 2563
40000097
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่ง 81589 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 4 ครั้ง)
23 เม.ย. 2563
40000096
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ 81590 สำนักงานสาธารณจังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 1 ครั้ง)
23 เม.ย. 2563
40000095
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 9 ครั้ง)
21 เม.ย. 2563
40000094
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (อ่าน 4 ครั้ง)
21 เม.ย. 2563
40000093
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (อ่าน 3 ครั้ง)
21 เม.ย. 2563
40000092
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุรินทร์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น (อ่าน 0 ครั้ง)
21 ก.พ. 2563
40000091
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (อ่าน 0 ครั้ง)
21 เม.ย. 2563
40000090
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (อ่าน 57 ครั้ง)
15 เม.ย. 2563
40000089
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (อ่าน 50 ครั้ง)
15 เม.ย. 2563
40000088
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิฌศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี (อ่าน 4 ครั้ง)
14 เม.ย. 2563
40000087
ประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (อ่าน 14 ครั้ง)
09 เม.ย. 2563
40000086
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (อ่าน 27 ครั้ง)
09 เม.ย. 2563
40000085
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (อ่าน 7 ครั้ง)
09 เม.ย. 2563
40000084
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 51 ครั้ง)
09 เม.ย. 2563
40000083
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 44 ครั้ง)
03 เม.ย. 2563
40000082
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 39 ครั้ง)
03 เม.ย. 2563
40000081
ขยายระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุข (อ่าน 31 ครั้ง)
03 เม.ย. 2563
40000080
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 5 ครั้ง)
02 เม.ย. 2563
40000079
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 5 ครั้ง)
02 เม.ย. 2563
40000078
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลระนองรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 1 ครั้ง)
31 มี.ค. 2563
40000077
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 1 ครั้ง)
31 มี.ค. 2563
40000076
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)ที่ว่าง (อ่าน 1 ครั้ง)
31 มี.ค. 2563
40000075
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) (อ่าน 4 ครั้ง)
31 มี.ค. 2563
40000074
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สังกัด สสจ.หนองคาย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา (อ่าน 19 ครั้ง)
31 มี.ค. 2563
40000073
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สังกัด สสจ.หนองคาย จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (อ่าน 37 ครั้ง)
31 มี.ค. 2563
40000072
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (อ่าน 3 ครั้ง)
27 มี.ค. 2563
40000071
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 6 ครั้ง)
27 มี.ค. 2563
40000070
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (อ่าน 7 ครั้ง)
27 มี.ค. 2563
40000069
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุช) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 14 ครั้ง)
24 มี.ค. 2563
40000068
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งเลขานุการกรม (อ่าน 4 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
40000067
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) (อ่าน 21 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
40000066
ประชาสัมพันธ์ การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (อ่าน 11 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
40000065
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (อ่าน 0 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
40000064
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 23 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
40000063
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (อ่าน 50 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
40000062
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (อ่าน 5 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
40000061
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 6 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
40000060
รับย้ายข้าราชการและลูกจ้าง ตำแหน่งที่จัดสรรให้นักเรียนทุน ปี 2563 จำนวน 6 ตำแหน่ง 28 อัตรา (อ่าน 31 ครั้ง)
03 มี.ค. 2563
40000059
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 5 ครั้ง)
03 มี.ค. 2563
40000058
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (อ่าน 8 ครั้ง)
28 ก.พ. 2563
40000057
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 14 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
40000056
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (อ่าน 11 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
40000055
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง (อ่าน 31 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
40000054
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (อ่าน 15 ครั้ง)
25 ก.พ. 2563
40000053
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัช (อ่าน 3 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
40000052
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 29 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
40000051
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (อ่าน 10 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
40000050
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รพร.กุฉินารายณ์ (อ่าน 3 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
40000049
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (อ่าน 1 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
40000048
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภมวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 7 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
40000047
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (อ่าน 13 ครั้ง)
18 ก.พ. 2563
40000046
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 6 ครั้ง)
18 ก.พ. 2563
40000045
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) (อ่าน 26 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
40000043
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 26 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
40000042
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน (อ่าน 9 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
40000040
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (อ่าน 1 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
40000039
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (อ่าน 4 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
40000038
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 6 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
40000037
รับย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 3 ตำแหน่ง (รับย้ายเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. อยู่แล้ว) (อ่าน 17 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
40000036
ประชาสัมพันธ์ รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 3 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
40000035
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 3 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
40000034
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 7 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
40000033
รับย้าย รับโอนข้าราชการ (อ่าน 21 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
40000032
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (อ่าน 2 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
40000031
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (อ่าน 3 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
40000030
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) (อ่าน 3 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
40000029
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 17 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
40000028
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 4 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
40000027
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (อ่าน 2 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
40000026
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนิติกร (อ่าน 7 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
40000025
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (อ่าน 9 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
40000024
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 8 ครั้ง)
31 ม.ค. 2563
40000023
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (อ่าน 0 ครั้ง)
30 ม.ค. 2563
40000022
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 20 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
40000021
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (อ่าน 11 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
40000020
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 30 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
40000019
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 21 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
40000018
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/โอนข้าราชการ (อ่าน 16 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
40000017
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ (อ่าน 13 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
40000016
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (อ่าน 6 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
40000015
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (อ่าน 2 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
40000014
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (อ่าน 1 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
40000013
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (รับเลื่อน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 4 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
40000012
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 1 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
40000011
ด่วน!!! ส่งเรื่องขอย้ายข้าราชการและลูกจ้าง รอบที่ 1 ประจำปี 2563 (อ่าน 19 ครั้ง)
20 ม.ค. 2563
40000010
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย รวมจำนวน 15 อัตรา (อ่าน 25 ครั้ง)
21 ม.ค. 2563
40000009
รับสมัครข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี (อ่าน 8 ครั้ง)
17 ม.ค. 2563
40000008
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ มาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปราสาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 21 ครั้ง)
16 ม.ค. 2563
40000007
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ มาดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (อ่าน 36 ครั้ง)
16 ม.ค. 2563
40000006
กรมการแพทย์รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 13 ครั้ง)
16 ม.ค. 2563
40000005
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (อ่าน 52 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
40000004
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับย้าย) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 35 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
40000003
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 83 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
40000002
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (อ่าน 54 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
40000001
รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือก ย้าย ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพสต.ที่ว่าง (อ่าน 56 ครั้ง)
08 ม.ค. 2563