รับสมัครงาน ทั้งหมด

#
หัวข้อ วันที่
30000110
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 101 ครั้ง)
23 ก.ค. 2564
30000109
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 127 ครั้ง)
22 ก.ค. 2564
30000108
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 75 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
30000107
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 146 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
30000106
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 143 ครั้ง)
14 ก.ค. 2564
30000105
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 148 ครั้ง)
13 ก.ค. 2564
30000104
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 119 ครั้ง)
13 ก.ค. 2564
30000103
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 251 ครั้ง)
07 ก.ค. 2564
30000102
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 111 ครั้ง)
07 ก.ค. 2564
30000101
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 285 ครั้ง)
07 ก.ค. 2564
30000100
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 319 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
30000099
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 285 ครั้ง)
29 มิ.ย. 2564
30000098
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 221 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2564
30000097
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน 3 ตำแหน่ง 19 อัตรา (อ่าน 92 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2564
30000095
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 271 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
30000094
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 2 (อ่าน 23 ครั้ง)
11 มิ.ย. 2564
30000093
ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (อ่าน 107 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2564
30000092
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 1 (อ่าน 39 ครั้ง)
28 พ.ค. 2564
30000090
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี (อ่าน 44 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
30000089
ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (อ่าน 133 ครั้ง)
12 พ.ค. 2564
30000088
ประกาศจังหวัดหนองคาย - การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 60 ครั้ง)
11 พ.ค. 2564
30000087
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 64 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
30000084
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 146 ครั้ง)
20 เม.ย. 2564
30000083
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 189 ครั้ง)
30 มี.ค. 2564
30000079
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม (อ่าน 150 ครั้ง)
26 มี.ค. 2564
30000078
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม (อ่าน 75 ครั้ง)
24 มี.ค. 2564
30000077
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 211 ครั้ง)
17 มี.ค. 2564
30000076
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 65 ครั้ง)
15 มี.ค. 2564
30000075
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) สังกัด โรงพยาบาลสระใคร (อ่าน 72 ครั้ง)
05 มี.ค. 2564
30000074
ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (อ่าน 153 ครั้ง)
24 ก.พ. 2564
30000073
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (อ่าน 71 ครั้ง)
22 ก.พ. 2564
30000072
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 245 ครั้ง)
10 ก.พ. 2564
30000071
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ (อ่าน 73 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
30000070
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 107 ครั้ง)
26 ม.ค. 2564
30000069
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 50 ครั้ง)
20 ม.ค. 2564
30000068
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 118 ครั้ง)
20 ม.ค. 2564
30000067
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 231 ครั้ง)
08 ม.ค. 2564
30000066
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 58 ครั้ง)
30 ธ.ค. 2563
30000065
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดการ และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (อ่าน 39 ครั้ง)
25 ธ.ค. 2563
30000064
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และ 3 เพิ่มเติม (อ่าน 46 ครั้ง)
21 ธ.ค. 2563
30000063
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และนายช่างไฟฟ้า สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 24 ครั้ง)
21 ธ.ค. 2563
30000062
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง (เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป) (อ่าน 44 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
30000061
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง (เรื่อง รับสมัครนายแพทย์ปฏิบัติการ) (อ่าน 14 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
30000060
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 128 ครั้ง)
17 ธ.ค. 2563
30000059
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่ 2 และ 3 เพิ่มเติม และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (อ่าน 53 ครั้ง)
16 ธ.ค. 2563
30000058
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนสวน สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 15 ครั้ง)
16 ธ.ค. 2563
30000057
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 21 ครั้ง)
16 ธ.ค. 2563
30000056
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 15 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
30000055
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และนายช่างไฟฟ้า (อ่าน 12 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
30000054
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนสวน (อ่าน 14 ครั้ง)
08 ธ.ค. 2563
30000053
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 38 ครั้ง)
07 ธ.ค. 2563
30000052
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนสวน สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 20 ครั้ง)
30 พ.ย. 2563
30000051
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และนายช่างไฟฟ้า สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 64 ครั้ง)
18 พ.ย. 2563
30000050
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 42 ครั้ง)
18 พ.ย. 2563
30000049
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3 (อ่าน 81 ครั้ง)
16 พ.ย. 2563
30000048
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่ 3 (อ่าน 55 ครั้ง)
12 พ.ย. 2563
30000047
ประกาศจังหวัดหนองคาย - การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 116 ครั้ง)
04 พ.ย. 2563
30000046
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม) (อ่าน 96 ครั้ง)
29 ต.ค. 2563
30000045
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 164 ครั้ง)
28 ต.ค. 2563
30000044
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม) (อ่าน 127 ครั้ง)
27 ต.ค. 2563
30000043
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก (อ่าน 17 ครั้ง)
22 ต.ค. 2563
30000042
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 18 ครั้ง)
22 ต.ค. 2563
30000041
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 294 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
30000040
ประกาศจังหวัดหนองคาย - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 333 ครั้ง)
28 ก.ย. 2563
30000039
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 128 ครั้ง)
25 ส.ค. 2563
30000038
ประกาศจังหวัดหนองคาย - การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 101 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
30000037
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (อ่าน 161 ครั้ง)
14 ส.ค. 2563
30000036
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (อ่าน 118 ครั้ง)
11 ส.ค. 2563
30000035
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (อ่าน 46 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
30000034
ประกาศจังหวัดหนองคาย - รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 71 ครั้ง)
31 ก.ค. 2563
30000033
แก้ไขเพิ่มเติมรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 49 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
30000032
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเลย (อ่าน 9 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
30000031
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพนม (อ่าน 3 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
30000030
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี (อ่าน 6 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
30000029
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 26 ครั้ง)
03 ก.ค. 2563
30000028
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.หนองคาย (อ่าน 26 ครั้ง)
03 ก.ค. 2563
30000027
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 266 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2563
30000026
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (อ่าน 197 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
30000025
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 90 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2563
30000024
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา (อ่าน 31 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
30000023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดการ และสถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา (อ่าน 59 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
30000022
ประกาศจังหวัดหนองคาย - การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 54 ครั้ง)
28 พ.ค. 2563
30000021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจิตวิทยา (อ่าน 128 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
30000020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 พ.ค. 63 (อ่าน 49 ครั้ง)
15 พ.ค. 2563
30000019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจิตวิทยา (อ่าน 88 ครั้ง)
13 พ.ค. 2563
30000018
ประกาศจังหวัดหนองคาย - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจิตวิทยา (อ่าน 181 ครั้ง)
24 เม.ย. 2563
30000017
ประกาศจังหวัดหนองคาย - การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 109 ครั้ง)
10 เม.ย. 2563
30000016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดการ และสถานที่ในการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อ่าน 54 ครั้ง)
03 เม.ย. 2563
30000015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด โรงพยาบาลรัตนวาปี (อ่าน 46 ครั้ง)
24 มี.ค. 2563
30000014
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 (อ่าน 68 ครั้ง)
23 มี.ค. 2563
30000013
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (อ่าน 44 ครั้ง)
18 มี.ค. 2563
30000012
ประกาศ สสจ.หนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด โรงพยาบาลรัตนวาปี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 38 ครั้ง)
02 มี.ค. 2563
30000011
ประกาศ สสจ.หนองคาย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ (อ่าน 87 ครั้ง)
27 ก.พ. 2563
30000010
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (อ่าน 141 ครั้ง)
21 ก.พ. 2563
30000009
ประกาศ สสจ.หนองคาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 81 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
30000008
ประกาศ สสจ.หนองคาย เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 25 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
30000007
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 21 ครั้ง)
03 ก.พ. 2563
30000006
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดการ และสถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 34 ครั้ง)
03 ก.พ. 2563
30000005
ประกาศ สสจ.หนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (อ่าน 18 ครั้ง)
31 ม.ค. 2563
30000004
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 189 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
30000002
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 58 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
30000001
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 22 ครั้ง)
20 ม.ค. 2563