การเงินและบัญชี ทั้งหมด

#
หัวข้อ วันที่
60000383
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงาน) (อ่าน 10 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
60000382
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 4 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
60000381
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ค.ต.ส. พนักงานราชการ เดือน มิถุนายน 2564 (อ่าน 20 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
60000380
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (อ่าน 17 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
60000379
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงาน) (อ่าน 17 ครั้ง)
19 ก.ค. 2564
60000378
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 7 ครั้ง)
19 ก.ค. 2564
60000377
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 48 ครั้ง)
16 ก.ค. 2564
60000376
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 23 ครั้ง)
16 ก.ค. 2564
60000375
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 14 ครั้ง)
16 ก.ค. 2564
60000374
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 10 ครั้ง)
16 ก.ค. 2564
60000373
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 10 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
60000372
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ งบ สปสช. (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 21 ครั้ง)
14 ก.ค. 2564
60000371
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ งบเงิน สปสช. (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 22 ครั้ง)
13 ก.ค. 2564
60000370
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 14 ครั้ง)
13 ก.ค. 2564
60000369
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ พชอ. เงินนอกงบประมาณ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 18 ครั้ง)
13 ก.ค. 2564
60000368
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 13 ครั้ง)
13 ก.ค. 2564
60000367
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงาน) (อ่าน 18 ครั้ง)
13 ก.ค. 2564
60000366
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (อ่าน 9 ครั้ง)
12 ก.ค. 2564
60000365
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 18 ครั้ง)
09 ก.ค. 2564
60000364
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงาน) (อ่าน 21 ครั้ง)
09 ก.ค. 2564
60000363
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงาน) (อ่าน 38 ครั้ง)
05 ก.ค. 2564
60000362
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 20 ครั้ง)
05 ก.ค. 2564
60000361
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 46 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2564
60000360
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (ชุดที่2) (อ่าน 28 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2564
60000359
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 22 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2564
60000358
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 27 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2564
60000357
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (อ่าน 16 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2564
60000356
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 14 ครั้ง)
28 มิ.ย. 2564
60000355
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 24 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
60000354
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 17 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
60000353
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ เงิน สปสช. (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 33 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2564
60000352
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (ชุดที่2) (อ่าน 30 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2564
60000351
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 27 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2564
60000350
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 22 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2564
60000349
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 30 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2564
60000348
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (อ่าน 33 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
60000347
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 11 ครั้ง)
21 มิ.ย. 2564
60000346
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน covid-19 (อ่าน 41 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2564
60000345
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 12 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2564
60000344
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ค.ต.ส. พนักงานราชการ เดือน พฤษภาคม 2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2564
60000343
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 11 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2564
60000342
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 5 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2564
60000341
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 15 ครั้ง)
11 มิ.ย. 2564
60000340
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 12 ครั้ง)
11 มิ.ย. 2564
60000339
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (อ่าน 4 ครั้ง)
11 มิ.ย. 2564
60000338
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 15 ครั้ง)
09 มิ.ย. 2564
60000337
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ค.ต.ส. พนักงานราชการ เดือน เมษายน 2564 (อ่าน 24 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2564
60000336
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 7 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2564
60000335
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 24 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2564
60000334
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 7 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2564
60000333
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 16 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2564
60000332
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 32 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2564
60000331
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน covid-19 (อ่าน 44 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2564
60000330
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (ชุดที่2) (อ่าน 18 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2564
60000329
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 18 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2564
60000328
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 32 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2564
60000327
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 14 ครั้ง)
01 มิ.ย. 2564
60000326
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่าย covid-19 (อ่าน 57 ครั้ง)
31 พ.ค. 2564
60000325
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่าย covid-19 (อ่าน 50 ครั้ง)
31 พ.ค. 2564
60000324
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 27 ครั้ง)
25 พ.ค. 2564
60000323
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน covid-19 (อ่าน 72 ครั้ง)
25 พ.ค. 2564
60000322
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (ชุดที่2) (อ่าน 24 ครั้ง)
25 พ.ค. 2564
60000321
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 15 ครั้ง)
25 พ.ค. 2564
60000320
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 19 ครั้ง)
25 พ.ค. 2564
60000319
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 7 ครั้ง)
21 พ.ค. 2564
60000318
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (อ่าน 39 ครั้ง)
19 พ.ค. 2564
60000317
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 24 ครั้ง)
19 พ.ค. 2564
60000316
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 30 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
60000315
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 47 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
60000314
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (ชุดที่2) (อ่าน 26 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
60000313
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 23 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
60000312
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน เมษายน 2564 (อ่าน 14 ครั้ง)
11 พ.ค. 2564
60000311
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 27 ครั้ง)
03 พ.ค. 2564
60000310
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 และ คชจ.คก.พระภิกษุฯ (อ่าน 24 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
60000309
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 16 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
60000308
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 32 ครั้ง)
29 เม.ย. 2564
60000307
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 38 ครั้ง)
29 เม.ย. 2564
60000306
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 44 ครั้ง)
29 เม.ย. 2564
60000305
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 14 ครั้ง)
28 เม.ย. 2564
60000304
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 17 ครั้ง)
26 เม.ย. 2564
60000303
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 35 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
60000302
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (*แก้ไข ) (อ่าน 28 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
60000301
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ค.ต.ส. พนักงานราชการ เดือน มีนาคม 2564 (อ่าน 12 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
60000300
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2564 (อ่าน 31 ครั้ง)
22 เม.ย. 2564
60000299
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 8 ครั้ง)
21 เม.ย. 2564
60000298
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 8 ครั้ง)
21 เม.ย. 2564
60000297
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 13 ครั้ง)
20 เม.ย. 2564
60000296
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน มีนาคม 2564 (อ่าน 9 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
60000295
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 30 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
60000294
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 10 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
60000293
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 14 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
60000292
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 38 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
60000291
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 25 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
60000290
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 64 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
60000289
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 35 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
60000288
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 12 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
60000287
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 23 ครั้ง)
30 มี.ค. 2564
60000286
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 10 ครั้ง)
30 มี.ค. 2564
60000285
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 16 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
60000284
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (อ่าน 37 ครั้ง)
23 มี.ค. 2564
60000283
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 13 ครั้ง)
22 มี.ค. 2564
60000282
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 34 ครั้ง)
19 มี.ค. 2564
60000281
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 33 ครั้ง)
19 มี.ค. 2564
60000280
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 26 ครั้ง)
19 มี.ค. 2564
60000279
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ค.ต.ส. พนักงานราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (รพร.ท่าบ่อ, รพ.โพนพิสัย) (อ่าน 13 ครั้ง)
19 มี.ค. 2564
60000278
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 18 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
60000277
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 18 ครั้ง)
16 มี.ค. 2564
60000276
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 31 ครั้ง)
12 มี.ค. 2564
60000275
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 26 ครั้ง)
12 มี.ค. 2564
60000274
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 27 ครั้ง)
12 มี.ค. 2564
60000273
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 34 ครั้ง)
12 มี.ค. 2564
60000272
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 31 ครั้ง)
12 มี.ค. 2564
60000271
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 12 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
60000270
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 15 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
60000269
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 34 ครั้ง)
07 มี.ค. 2555
60000268
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 20 ครั้ง)
07 มี.ค. 2555
60000267
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 27 ครั้ง)
02 มี.ค. 2564
60000266
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 29 ครั้ง)
01 มี.ค. 2564
60000265
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 19 ครั้ง)
01 มี.ค. 2564
60000264
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 40 ครั้ง)
01 มี.ค. 2564
60000263
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 48 ครั้ง)
01 มี.ค. 2564
60000262
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 46 ครั้ง)
01 มี.ค. 2564
60000261
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 15 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
60000260
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 19 ครั้ง)
24 ก.พ. 2564
60000259
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 22 ครั้ง)
23 ก.พ. 2564
60000258
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 17 ครั้ง)
23 ก.พ. 2564
60000257
แจ้งรายละเอียดโอนเงินยืม (รพ.โพนพิสัย) (อ่าน 10 ครั้ง)
23 ก.พ. 2564
60000256
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (อ่าน 19 ครั้ง)
22 ก.พ. 2564
60000255
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 24 ครั้ง)
22 ก.พ. 2564
60000254
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 22 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
60000253
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 15 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
60000252
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 26 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
60000251
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 23 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
60000249
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ค.ต.ส. พนักงานราชการ เดือน มกราคม 2564 (อ่าน 16 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
60000248
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 24 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
60000247
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 43 ครั้ง)
15 ก.พ. 2564
60000246
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 41 ครั้ง)
15 ก.พ. 2564
60000245
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน มกราคม 2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
60000244
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 18 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
60000243
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 19 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
60000242
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 15 ครั้ง)
10 ก.พ. 2564
60000241
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 18 ครั้ง)
10 ก.พ. 2564
60000240
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 29 ครั้ง)
08 ก.พ. 2564
60000239
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 23 ครั้ง)
08 ก.พ. 2564
60000238
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 11 ครั้ง)
08 ก.พ. 2564
60000237
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 13 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
60000236
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 22 ครั้ง)
03 ก.พ. 2564
60000235
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 29 ครั้ง)
03 ก.พ. 2564
60000234
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 21 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
60000233
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 21 ครั้ง)
25 ม.ค. 2564
60000232
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 54 ครั้ง)
25 ม.ค. 2564
60000231
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 46 ครั้ง)
25 ม.ค. 2564
60000230
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 22 ครั้ง)
25 ม.ค. 2564
60000229
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 23 ครั้ง)
25 ม.ค. 2564
60000228
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564 (อ่าน 31 ครั้ง)
21 ม.ค. 2564
60000227
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ค.ต.ส. พนักงานราชการ เดือน ธันวาคม 2563 (รพ.โพนพิสัย,รพร.ท่าบ่อ) (อ่าน 23 ครั้ง)
15 ม.ค. 2564
60000226
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 18 ครั้ง)
14 ม.ค. 2564
60000225
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 31 ครั้ง)
13 ม.ค. 2564
60000224
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 27 ครั้ง)
13 ม.ค. 2564
60000223
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 28 ครั้ง)
13 ม.ค. 2564
60000222
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 31 ครั้ง)
13 ม.ค. 2564
60000221
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 7 ครั้ง)
13 ม.ค. 2564
60000220
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (อ่าน 8 ครั้ง)
12 ม.ค. 2564
60000219
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 20 ครั้ง)
29 ธ.ค. 2563
60000218
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 67 ครั้ง)
25 ธ.ค. 2563
60000217
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ค.ต.ส. พนักงานราชการ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 16 ครั้ง)
25 ธ.ค. 2563
60000216
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 64 (อ่าน 25 ครั้ง)
25 ธ.ค. 2563
60000215
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 45 ครั้ง)
25 ธ.ค. 2563
60000214
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 19 ครั้ง)
25 ธ.ค. 2563
60000213
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 16 ครั้ง)
24 ธ.ค. 2563
60000212
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (อ่าน 66 ครั้ง)
22 ธ.ค. 2563
60000211
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 25 ครั้ง)
17 ธ.ค. 2563
60000210
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 62 ครั้ง)
15 ธ.ค. 2563
60000209
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 28 ครั้ง)
15 ธ.ค. 2563
60000208
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
60000207
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 11 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
60000206
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 65 ครั้ง)
19 พ.ย. 2563
60000204
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 46 ครั้ง)
17 พ.ย. 2563
60000203
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 13 ครั้ง)
17 พ.ย. 2563
60000202
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 11 ครั้ง)
16 พ.ย. 2563
60000201
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (อ่าน 16 ครั้ง)
13 พ.ย. 2564
60000200
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 22 ครั้ง)
05 พ.ย. 2563
60000199
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (อ่าน 66 ครั้ง)
26 ต.ค. 2563
60000198
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน ค.ต.ส. พนักงานราชการ เดือน กันยายน 2563 (อ่าน 43 ครั้ง)
14 ต.ค. 2563
60000197
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่าย covid-19 (อ่าน 35 ครั้ง)
14 ต.ค. 2563
60000196
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 34 ครั้ง)
14 ต.ค. 2563
60000195
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 48 ครั้ง)
14 ต.ค. 2563
60000194
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (ชุดที่2) (อ่าน 21 ครั้ง)
14 ต.ค. 2563
60000193
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (ชุดที่1) (อ่าน 29 ครั้ง)
14 ต.ค. 2563
60000192
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน กันยายน 2563 (อ่าน 15 ครั้ง)
10 ต.ค. 2563
60000191
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 21 ครั้ง)
06 ต.ค. 2563
60000190
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 22 ครั้ง)
06 ต.ค. 2563
60000189
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. และค่าตอบแทนเสี่ยงภัย covid (อ่าน 61 ครั้ง)
02 ต.ค. 2563
60000188
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 39 ครั้ง)
30 ก.ย. 2563
60000187
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 40 ครั้ง)
29 ก.ย. 2563
60000186
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (ชุดที่2) (อ่าน 38 ครั้ง)
29 ก.ย. 2563
60000185
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (ชุดที่1) (อ่าน 37 ครั้ง)
29 ก.ย. 2563
60000184
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 37 ครั้ง)
29 ก.ย. 2563
60000183
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน เบี้ยเลี้ยง อสม. (สสอ.โพนพิสัย) (อ่าน 15 ครั้ง)
28 ก.ย. 2563
60000182
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 27 ครั้ง)
24 ก.ย. 2563
60000181
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 30 ครั้ง)
24 ก.ย. 2563
60000180
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 52 ครั้ง)
23 ก.ย. 2563
60000179
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (ชุดที่2) (อ่าน 33 ครั้ง)
23 ก.ย. 2563
60000178
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (ชุดที่1) (อ่าน 30 ครั้ง)
23 ก.ย. 2563
60000177
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 38 ครั้ง)
23 ก.ย. 2563
60000176
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่าย covid-19 (อ่าน 28 ครั้ง)
23 ก.ย. 2563
60000175
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 16 ครั้ง)
22 ก.ย. 2563
60000174
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 26 ครั้ง)
22 ก.ย. 2563
60000173
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563 (อ่าน 46 ครั้ง)
22 ก.ย. 2563
60000172
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 25 ครั้ง)
18 ก.ย. 2563
60000171
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 30 ครั้ง)
18 ก.ย. 2563
60000170
แจ้งโอนเงินงบประมาณจัดสรรเหมาจ่ายรายหัวในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (อ่าน 26 ครั้ง)
17 ก.ย. 2563
60000169
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน ค.ต.ส. พนักงานราชการ เดือน ก.ค. - ส.ค. 2563 (อ่าน 26 ครั้ง)
15 ก.ย. 2563
60000168
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 35 ครั้ง)
15 ก.ย. 2563
60000167
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 31 ครั้ง)
15 ก.ย. 2563
60000166
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน งบประมาณ (อ่าน 39 ครั้ง)
15 ก.ย. 2563
60000165
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 8 ครั้ง)
11 ก.ย. 2563
60000164
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (แก้ไชข่าวที่ 159) (อ่าน 48 ครั้ง)
28 ส.ค. 2563
60000163
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 26 ครั้ง)
08 ก.ย. 2563
60000162
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 30 ครั้ง)
08 ก.ย. 2563
60000161
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 31 ครั้ง)
03 ก.ย. 2563
60000160
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 56 ครั้ง)
28 ส.ค. 2563
60000158
แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม. (อ่าน 16 ครั้ง)
28 ส.ค. 2563
60000157
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 22 ครั้ง)
28 ส.ค. 2563
60000156
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 37 ครั้ง)
28 ส.ค. 2563
60000155
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 20 ครั้ง)
28 ส.ค. 2563
60000154
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 29 ครั้ง)
28 ส.ค. 2563
60000153
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 42 ครั้ง)
26 ส.ค. 2563
60000152
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 36 ครั้ง)
26 ส.ค. 2563
60000151
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 22 ครั้ง)
24 ส.ค. 2563
60000150
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 29 ครั้ง)
24 ส.ค. 2563
60000149
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 37 ครั้ง)
24 ส.ค. 2563
60000148
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน เบี้ยเลี้ยง อสม (อ่าน 18 ครั้ง)
24 ส.ค. 2563
60000147
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 31 ครั้ง)
24 ส.ค. 2563
60000146
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 24 ครั้ง)
23 ส.ค. 2563
60000145
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 35 ครั้ง)
23 ส.ค. 2563
60000144
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 22 ครั้ง)
21 ส.ค. 2563
60000143
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 40 ครั้ง)
21 ส.ค. 2563
60000142
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 13 ครั้ง)
20 ส.ค. 2563
60000141
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 27 ครั้ง)
20 ส.ค. 2563
60000140
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 27 ครั้ง)
18 ส.ค. 2563
60000139
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 17 ครั้ง)
18 ส.ค. 2563
60000138
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (อ่าน 12 ครั้ง)
11 ส.ค. 2563
60000137
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 32 ครั้ง)
11 ส.ค. 2563
60000136
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 19 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
60000135
แจ้งรายละเอียดโอนเงินเบี้ยเลี้ยง อสม. covid-19 (อ่าน 17 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
60000134
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 38 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
60000133
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 26 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
60000132
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 34 ครั้ง)
06 ส.ค. 2563
60000131
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 29 ครั้ง)
03 ส.ค. 2563
60000130
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง อสม. covid-19 (อ่าน 23 ครั้ง)
31 ก.ค. 2563
60000129
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 31 ครั้ง)
31 ก.ค. 2563
60000128
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 41 ครั้ง)
29 ก.ค. 2563
60000127
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 30 ครั้ง)
29 ก.ค. 2563
60000126
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน covid-19 (อ่าน 21 ครั้ง)
29 ก.ค. 2563
60000125
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 21 ครั้ง)
24 ก.ค. 2563
60000124
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 12 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
60000123
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 21 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
60000122
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 15 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
60000121
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (แก้ไข) (อ่าน 33 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
60000119
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 21 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
60000118
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 23 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
60000117
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 30 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
60000116
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 30 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
60000115
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11./พตส. /คชจ.ในการฝึกอบรม อสม./ค่าเสี่ยงภัย covid19 (อ่าน 35 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
60000114
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง อสม. ( covid-19 ) (อ่าน 12 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
60000113
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (อ่าน 8 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
60000112
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 16 ครั้ง)
09 ก.ค. 2563
60000111
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 30 ครั้ง)
03 ก.ค. 2563
60000110
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 24 ครั้ง)
01 ก.ค. 2563
60000109
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 44 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
60000108
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 26 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
60000107
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 23 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
60000106
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน covid-19 อสม. (อ่าน 11 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
60000105
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 19 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
60000104
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน covid-19 (อ่าน 18 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
60000103
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่าย covid-19 (อ่าน 18 ครั้ง)
25 มิ.ย. 2563
60000102
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (อ่าน 44 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2563
60000101
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 29 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2563
60000100
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 24 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
60000099
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 30 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
60000098
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 52 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
60000097
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 31 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
60000096
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว (อ่าน 14 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
60000095
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 26 ครั้ง)
11 มิ.ย. 2563
60000093
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 19 ครั้ง)
09 มิ.ย. 2563
60000092
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (อ่าน 10 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2563
60000091
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 14 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
60000090
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 28 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
60000089
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 25 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
60000088
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 35 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
60000087
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าเสี่ยงภัย covid-19 (อ่าน 23 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
60000086
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 27 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
60000085
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 26 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
60000084
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 16 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
60000083
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 31 ครั้ง)
27 พ.ค. 2563
60000082
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่าย covid-19 (อ่าน 21 ครั้ง)
27 พ.ค. 2563
60000081
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (อ่าน 40 ครั้ง)
22 พ.ค. 2563
60000080
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 12 ครั้ง)
22 พ.ค. 2563
60000079
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 24 ครั้ง)
22 พ.ค. 2563
60000078
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 13 ครั้ง)
22 พ.ค. 2563
60000077
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 23 ครั้ง)
22 พ.ค. 2563
60000076
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 22 ครั้ง)
22 พ.ค. 2563
60000075
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 12 ครั้ง)
22 พ.ค. 2563
60000074
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 22 ครั้ง)
22 พ.ค. 2563
60000073
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (กลุ่มงาน) (อ่าน 13 ครั้ง)
18 พ.ค. 2563
60000072
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 26 ครั้ง)
18 พ.ค. 2563
60000071
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 35 ครั้ง)
13 พ.ค. 2563
60000070
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่าย covid-19 (อ่าน 26 ครั้ง)
13 พ.ค. 2563
60000069
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 25 ครั้ง)
13 พ.ค. 2563
60000068
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 27 ครั้ง)
13 พ.ค. 2563
60000067
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน เมษายน 2563 (อ่าน 10 ครั้ง)
10 พ.ค. 2563
60000066
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 37 ครั้ง)
29 เม.ย. 2563
60000065
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 23 ครั้ง)
29 เม.ย. 2563
60000064
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่าย covid-19 (อ่าน 14 ครั้ง)
29 เม.ย. 2563
60000063
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 21 ครั้ง)
29 เม.ย. 2563
60000062
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 24 ครั้ง)
27 เม.ย. 2563
60000061
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563 (อ่าน 27 ครั้ง)
24 เม.ย. 2563
60000060
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 14 ครั้ง)
23 เม.ย. 2563
60000059
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 15 ครั้ง)
23 เม.ย. 2563
60000058
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 23 ครั้ง)
23 เม.ย. 2563
60000057
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 16 ครั้ง)
23 เม.ย. 2563
60000056
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 20 ครั้ง)
23 เม.ย. 2563
60000055
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 16 ครั้ง)
23 เม.ย. 2563
60000054
แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 14 ครั้ง)
20 เม.ย. 2563
60000053
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 17 ครั้ง)
17 เม.ย. 2563
60000052
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 12 ครั้ง)
15 เม.ย. 2563
60000051
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 17 ครั้ง)
15 เม.ย. 2563
60000050
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 13 ครั้ง)
15 เม.ย. 2563
60000049
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน มีีนาคม 2563 (อ่าน 5 ครั้ง)
15 เม.ย. 2563
60000048
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 21 ครั้ง)
08 เม.ย. 2563
60000047
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 26 ครั้ง)
08 เม.ย. 2563
60000046
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 11 ครั้ง)
07 เม.ย. 2563
60000045
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 20 ครั้ง)
01 เม.ย. 2563
60000044
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 17 ครั้ง)
31 มี.ค. 2563
60000043
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 29 ครั้ง)
27 มี.ค. 2563
60000042
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 (อ่าน 31 ครั้ง)
26 มี.ค. 2563
60000041
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 16 ครั้ง)
19 มี.ค. 2563
60000040
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 26 ครั้ง)
19 มี.ค. 2563
60000039
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 15 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
60000038
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 25 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
60000037
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
14 มี.ค. 2563
60000036
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (ทุกแห่ง) ระหว่างเดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 (อ่าน 12 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
60000035
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าใช่จ่ายโครงการ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 13 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
60000034
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 17 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
60000033
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 13 ครั้ง)
09 มี.ค. 2563
60000032
แจ้งรายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 11 ครั้ง)
06 มี.ค. 2563
60000031
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 12 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
60000030
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 19 ครั้ง)
02 มี.ค. 2563
60000029
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 15 ครั้ง)
02 มี.ค. 2563
60000028
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 28 ครั้ง)
21 ก.พ. 2563
60000027
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 19 ครั้ง)
21 ก.พ. 2563
60000026
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 35 ครั้ง)
21 ก.พ. 2563
60000025
การจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 49 ครั้ง)
18 ก.พ. 2563
60000024
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน มกราคม 2563 (อ่าน 5 ครั้ง)
14 ก.พ. 2563
60000023
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 30 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
60000022
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 26 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
60000021
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 23 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
60000020
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 14 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
60000019
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. และ ฉ.11 (อ่าน 60 ครั้ง)
28 ม.ค. 2563
60000018
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 24 ครั้ง)
28 ม.ค. 2563
60000017
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 20 ครั้ง)
28 ม.ค. 2563
60000016
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ เดือนมกราคม 2563 (อ่าน 47 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
60000015
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 68 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
60000014
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. (อ่าน 29 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
60000013
แจ้งรายละเอียดโอนเงิน NoN-UC 63 (อ่าน 27 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
60000012
แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 63 (อ่าน 54 ครั้ง)
20 ม.ค. 2563
60000011
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน ต.ค.-ธ.ค.2562 (อ่าน 65 ครั้ง)
20 ม.ค. 2563
60000010
แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (อ่าน 105 ครั้ง)
20 ม.ค. 2563
60000009
รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (อ่าน 25 ครั้ง)
15 ม.ค. 2563
60000008
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (อ่าน 33 ครั้ง)
13 ม.ค. 2563
60000004
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบกลาง (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 71 ครั้ง)
13 ม.ค. 2563
60000003
แจ้งรายละเอียดโอนเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (อ่าน 63 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
60000002
แจ้งรายละเอียดโอนเงินประกันสัญญา (หน่วยงานย่อย) (อ่าน 44 ครั้ง)
10 ม.ค. 2563
60000001
แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 63 (อ่าน 83 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563