ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

#
หัวข้อ วันที่
7325
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ปรับปรุงคำแนะนำในการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในสถาณการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 12 ครั้ง)
23 ก.ค. 2564
7324
การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 (อ่าน 3 ครั้ง)
23 ก.ค. 2564
7323
สสจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 2 ครั้ง)
23 ก.ค. 2564
7322
รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร (อ่าน 7 ครั้ง)
22 ก.ค. 2564
7321
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 20 ครั้ง)
22 ก.ค. 2564
7320
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 (อ่าน 3 ครั้ง)
22 ก.ค. 2564
7319
สสจ.กาฬสินธุ์ รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 7 ครั้ง)
22 ก.ค. 2564
7318
สสจ.นครสวรรค์ รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 7 อัตรา (อ่าน 6 ครั้ง)
22 ก.ค. 2564
7317
รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (อ่าน 1 ครั้ง)
22 ก.ค. 2564
7316
รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 1 ครั้ง)
22 ก.ค. 2564
7315
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รับโอน ขรก. ในสังกัดกระทรวง สธ. จำนวน 5 ตำแหน่ง (อ่าน 3 ครั้ง)
22 ก.ค. 2564
7314
สสจ.ลพบุรี รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 4 ครั้ง)
22 ก.ค. 2564
7313
การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งเภสัชกร (อ่าน 20 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7312
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัล "ศรีสวางควัฒน" ปี 2564 (อ่าน 4 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7311
สสจ.ลำปาง รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 2 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7310
แจ้งแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) โดยใช้งบประมาณจากกองทุนท้องถิ่น (อ่าน 15 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7309
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 (อ่าน 6 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7308
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 22 (อ่าน 2 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7307
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้โควตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาฯ (อ่าน 8 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7306
ขอเชิญเข้าร่วมอภิปรายหัวข้อเรื่อง "Crouch Gait in Cerebral Palsy:Step Approach and Correction" (สุขภาพเด็กแห่งชาติ) ครั้งที่ 22 (อ่าน 4 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7305
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (อ่าน 6 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7304
สสจ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือก ขรก เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 3 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7303
รพ.สมุทรสาคร รับย้าย ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง และนักรังสีการแพทย์ 1 ตำแหน่ง (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) (อ่าน 2 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7302
รพ.อุดรธานี รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 7 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7301
รพ.น่าน รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 3 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7300
รพ.อ่างทอง รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 4 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7299
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำในการเลือกซื้อจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย (อ่าน 9 ครั้ง)
21 ก.ค. 2564
7298
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 (อ่าน 10 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
7297
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 48 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
7296
การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 (อ่าน 2 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
7295
รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
7294
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรม (อ่าน 6 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
7293
สสจ.ยโสธร รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 2 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
7292
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม "ทักษะการปฏิบัติงานในชีวิตวิถีใหม่" (อ่าน 5 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
7291
รพ.ตะกั่วป่า รับย้าย ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (อ่าน 3 ครั้ง)
20 ก.ค. 2564
7290
เผยแพร่หนังสือเสวนาวิชาการ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19 (อ่าน 13 ครั้ง)
19 ก.ค. 2564
7289
แจ้งเวียนการรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ไทยฯ (อ่าน 13 ครั้ง)
19 ก.ค. 2564
7288
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Hybrid Learning) (อ่าน 8 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7287
การจัดประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย IC3 Digital Literacy เพื่อคัดเลือก ขรก.พลเรือน เข้าสู่ระบบ ขรก. ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) รุ่น 17 (อ่าน 16 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7286
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (อ่าน 4 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7285
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ผู้นำแบบอไจล์ ให้กับผู้บริหารทุกระดับ (อ่าน 15 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7284
รพ.สุราษฎร์ธานี รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 1 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7283
เลื่อนการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 อย่างไม่มีกำหนด (อ่าน 8 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7282
สภาการพยาบาล รับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 16 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7281
รพ.หัวหิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (อ่าน 4 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7280
สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (อ่าน 7 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7279
รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 5 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7278
สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 3 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7277
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ ประจำปี 2564 (อ่าน 5 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7276
สสจ.นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา (อ่าน 6 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7275
(อ่าน 0 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7274
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ขรก เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ของ รพร.สระแก้ว (อ่าน 4 ครั้ง)
15 ก.ค. 2564
7273
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ไม่ทำเวชฯ) ครั้งที่ 4/2564 (อ่าน 57 ครั้ง)
12 ก.ค. 2564
7272
ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ online ประจำปี 2564 (Theme : HOPE - Hold On... Pain Ends) (อ่าน 28 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7271
สสจ.แพร่ รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 4 อัตรา (อ่าน 19 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7270
สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (อ่าน 15 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7269
สสจ.นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา (อ่าน 17 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7268
สสจ.ชุมพร รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง (อ่าน 5 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7267
รพร.เด่นชัย สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 5 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7266
สสจ.สระแก้ว รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ. (นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 5 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7265
สสจ.แพร่ รับย้าย ขรก ตำแหน่ง ผอ.รพ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 6 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7264
ขอเชิญเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 (อ่าน 7 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7263
ขอเชิญประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปี 2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7262
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ (อ่าน 10 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7261
คู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของ สำนักงาน กพ. (อ่าน 6 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7260
สสจ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 5 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7259
สสจ.อุตรดิษถ์ รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รพ.อุตรดิษถ์ (อ่าน 2 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7258
ขอเชิญอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 (อ่าน 5 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7257
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของ รพสต. (อ่าน 19 ครั้ง)
07 ก.ค. 2564
7256
การดำเนินงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร (อ่าน 8 ครั้ง)
08 ก.ค. 2564
7255
ประชาสัมพันธ์จุลสารนิติสารสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 13 ครั้ง)
07 ก.ค. 2564
7254
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ (อ่าน 42 ครั้ง)
06 ก.ค. 2564
7253
ขอเชิญประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังกัด สสจ.นค. ประจำปีงบฯ ๒๕๖๔ (สสอ.) (อ่าน 25 ครั้ง)
06 ก.ค. 2564
7252
ขอเชิญประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังกัด สสจ.นค. ประจำปีงบฯ ๒๕๖๔ (อ่าน 18 ครั้ง)
06 ก.ค. 2564
7251
การดำเนินงานตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 (อ่าน 19 ครั้ง)
05 ก.ค. 2564
7250
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 14 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
7249
สนง.เลขาธิการทันตแพทยสภา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ (อ่าน 1 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
7248
สนง.เลขาธิการทันตแพทยสภา คัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นฯ วาระที่ 9 (อ่าน 4 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
7247
รพ.พหลพลพยุหเสนา รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (อ่าน 9 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
7246
สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 4 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
7245
สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล) (อ่าน 3 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
7244
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2564 เฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร (อ่าน 1 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
7243
ม.ณเรศวร ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 2 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
7242
สสจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง (อ่าน 10 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
7241
รพ.บ้านโป่ง และ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครคัดเลือก ขรก. ตำแแหน่ง ผอ.รพ. (อ่าน 1 ครั้ง)
02 ก.ค. 2564
7239
รพ.กระบี่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายปรับวุฒิให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (อ่าน 7 ครั้ง)
01 ก.ค. 2564
7238
รพ.ราชวิถี เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาออนไลน์ "7th MISUR International congressฯ (อ่าน 2 ครั้ง)
01 ก.ค. 2564
7237
สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 5 อัตรา (อ่าน 7 ครั้ง)
01 ก.ค. 2564
7236
สสจ.สุโขทัย รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ. จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 6 ครั้ง)
01 ก.ค. 2564
7235
ขอเลื่อนการจัดงาน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) และเลื่อนการจัดงานโครงการ "Meet the Expert" (อ่าน 1 ครั้ง)
01 ก.ค. 2564
7234
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง (อ่าน 5 ครั้ง)
01 ก.ค. 2564
7233
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 5 ครั้ง)
01 ก.ค. 2564
7232
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 22 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2564
7231
แบบแผนดำเนินการขอความเห็นชอบการขยายข่ายการสื่อสารและขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม (อ่าน 6 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2564
7230
เรียน สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่อง แบบแผนดำเนินการขอความเห็นชอบการขยายข่ายการสื่อสารและอนุญาต (อ่าน 38 ครั้ง)
25 มิ.ย. 2564
7229
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขรุ่นที่ 10 (อ่าน 20 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7228
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 (อ่าน 3 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7227
สสจ.สกลนคร รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 4 ตำแหน่ง (อ่าน 44 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7226
สน.เขตสุขภาพที่ 8 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพ ให้แก่แพทย์ใช้ทุนใหม่ (อ่าน 4 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7225
จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 5 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7224
รพ.หัวหิน รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพ (อ่าน 1 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7223
รพ.ยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา (อ่าน 6 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7222
สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 อัตรา (อ่าน 4 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7221
รพ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 3 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7220
สสจ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อรับเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง (อ่าน 4 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7219
สสจ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (อ่าน 3 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7218
สสจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 4 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7217
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความสรุปประเด็นวินิจฉัยตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 (อ่าน 13 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2564
7216
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 32 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2564
7215
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีการรับวัคซีนโควิด-19 (อ่าน 21 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2564
7214
ด่วนที่สุด..ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิชาการ (อ่าน 44 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7213
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 95 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7212
สำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer (อ่าน 15 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7211
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R ในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 13 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7210
การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มคน เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNESCOฯ (อ่าน 2 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7209
สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (อ่าน 1 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7208
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 12 (อ่าน 3 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7207
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง รุ่นที่ 1 (อ่าน 5 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7206
สสจ.สระแก้ว รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง (อ่าน 4 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7205
จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (3 อัตรา) (อ่าน 6 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7204
สสจ.ราชบุรี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (อ่าน 2 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7203
สสจ.อุตรดิตถ์ รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 3 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2564
7202
ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก "ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน" (อ่าน 20 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2563
7201
ขอส่งรายงานการประชุมการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (อ่าน 32 ครั้ง)
21 มิ.ย. 2564
7200
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 70 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2564
7199
สสจ.สกลนคร รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ตำแหน่ง (อ่าน 24 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2564
7198
จดหมายข่าว อสวท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 4 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7197
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญประชุมวิชาการ Update Pediatric Nursing in 2021 และ Update in Adult and Gierontological Nursing 2021 (อ่าน 6 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7196
รพ.ยโสธร รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 1 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7195
ม.นเรศวร ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ม.นเรศวร ประจำปี 2564 (อ่าน 6 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7194
รพ.หัวหิน รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (อ่าน 2 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7193
สสจ.ชลบุรี รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ (อ่าน 2 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7192
รพ.นครพนม รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (อ่าน 5 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7191
เชิญส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 6 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7190
เลื่อนการประชุมวิชาการครั้งที่ 112 (1/2564) เป็นวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 (อ่าน 12 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7189
เลื่ิอนกำหนดการจัดงานโครงการ Meet the expert ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 (อ่าน 5 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7188
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญสมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (อ่าน 8 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7187
สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (อ่าน 6 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7186
รพ.อุดรธานี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 5 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7185
สสจ.สกลนคร รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 2 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7184
รพ.สกลนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 4 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7183
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง UBU phamacy conference 2021ฯ (อ่าน 3 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7182
รพ.ดำเนินสะดวก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ. ฝ่ายการแพทย์ (อ่าน 3 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7181
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (อ่าน 6 ครั้ง)
17 มิ.ย. 2564
7180
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 13 (อ่าน 7 ครั้ง)
15 มิ.ย. 2564
7179
สถาบันเวชศาสตร์ศึกษาฯ เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 2 แขนง (อ่าน 8 ครั้ง)
15 มิ.ย. 2564
7178
ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5 ครั้ง)
15 มิ.ย. 2564
7177
เชิญเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐฯ (อ่าน 6 ครั้ง)
15 มิ.ย. 2564
7176
ขอเชิญส่งผลงานประกวด ชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Awardฯ (อ่าน 7 ครั้ง)
15 มิ.ย. 2564
7175
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรทดลอง) ผ่าน Zoom (อ่าน 6 ครั้ง)
15 มิ.ย. 2564
7174
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัคร ขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นฯ (อ่าน 4 ครั้ง)
15 มิ.ย. 2564
7173
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20ฯ (อ่าน 6 ครั้ง)
15 มิ.ย. 2564
7172
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 68 ครั้ง)
15 มิ.ย. 2564
7171
ประชาสััมพันธ์จุลสารข่าวสารวินัยและคุณธรรม สป.สธ. ฉบับที่๔/๒๕๖๔ (อ่าน 8 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7170
ประชาสัมพันธ์แนะนำเครื่องมือเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อต้านการทุจริต (อ่าน 8 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7167
รพ.เลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา (อ่าน 22 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7166
รพ.ยโสธร รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 2 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7165
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (อ่าน 2 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7164
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2564 (อ่าน 3 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7163
รพ.ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (อ่าน 2 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7162
รพ.กาฬสินธุ์ รับสมัคร ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (อ่าน 3 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7161
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมวิชาการ Evidence- based child psycharitry: CBT for children and families ครั้งที่4ฯ (อ่าน 4 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7160
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Pediatric Pearls in New Normal (อ่าน 3 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7159
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ เรื่อง Nursing Manament for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric (อ่าน 5 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7158
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมการพยาบาลเด็ก (อ่าน 3 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7157
รพ.พระจอมเกล้า รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 1 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7156
รพ.อุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปี 2564 (อ่าน 3 ครั้ง)
14 มิ.ย. 2564
7155
ข้อมูล Benchmarking การเงินการคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 และขอข้อมูลผลงานบริการ ณ ไตรมาสที่ 3/2564 (อ่าน 15 ครั้ง)
11 มิ.ย. 2564
7154
การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในวัน ASEAN Dengue Day (อ่าน 11 ครั้ง)
11 มิ.ย. 2564
7153
แจ้งการเปลี่ยนหลักสูตรของผู้ได้รับเงินค่าสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (ทันตสาธารณสุข) ปี 2564 (อ่าน 1 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7152
สสจ.เชียงราย รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 8 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7151
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับโอน ขรก. จำนวน 6 อัตรา (อ่าน 15 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7150
สถาบันทันตกรรม เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข (อ่าน 11 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7149
สำนักงาน กกพ. สมัครผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 6 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7148
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (อ่าน 3 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7147
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 13ฯ (อ่าน 3 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7146
สป.สธ. ขอยกเลิกการอบรมรุ่นที่ 1 และเปลี่ยนแปลงวันอบรม หลักสูตรการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพแนวสตรีนิยม (อ่าน 6 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7145
สสจ.ราชบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 6 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7144
รพ.พระพุทธบาท สสจ.สระบุรี รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 4 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7143
รพ.พระพุทธบาท สสจ.สระบุรี รับย้ายราชการ 5 ตำแหน่ง (อ่าน 4 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7142
สสจ.ปทุมธานี รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (อ่าน 5 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2564
7141
แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 13 ครั้ง)
09 มิ.ย. 2564
7140
สสจ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปและนักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 15 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2564
7139
รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน (อ่าน 2 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2564
7138
รพ.กาฬสินธุ์ รับสมัคร ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 3 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2564
7137
รพ.กระบี่ รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (อ่าน 6 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2564
7136
สสจ.ศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (อ่าน 3 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2564
7135
สสจ.ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 3 อัตรา (อ่าน 15 ครั้ง)
08 มิ.ย. 2564
7134
สสจ.บึงกาฬ รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 76 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7133
สสจ. นครปฐม รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพสต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) (อ่าน 6 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7132
สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพสต. (อ่าน 7 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7131
รพ.สุวรรณภูมิ รับย้าย/รับโอน ขรก. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 6 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7130
จุลสารแพทย์ธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 5 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่าน 3 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7129
รพ.รามาธิบดี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เรื่อง OB GYN:Common Problems Unlocked (อ่าน 3 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7128
สนง.เขตสุขภาพที่ 8 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของ สป.สธ. รอบที่ 1 ปี 2564 (อ่าน 7 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7127
สสจ.นครปฐม รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 9 ตำแหน่ง (อ่าน 4 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7126
รพ.นครชัยศรี รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 2 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
7125
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2564 (หลักสูตร 1 ปี) (อ่าน 10 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7124
สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพสต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) (อ่าน 2 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7123
ขอความอนุเคราะห์อนุมัติให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา (อ่าน 18 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7122
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ปีงบ 2564 (อ่าน 12 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7121
สสจ.อุบลราชธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 4 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7120
รพ.ชลบุรี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 2 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7119
รพ.หาดใหญ่ รับสมัครคัดเลืิอก ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 (อ่าน 2 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7118
สสจ.จันทบุรี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (อ่าน 2 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7117
สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพสต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) (อ่าน 3 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7116
สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รพ.พยัคฆภูมิพิสัย (อ่าน 2 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7115
สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพสต. (อ่าน 5 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7114
สสจ.นครปฐม รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7113
สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (อ่าน 2 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7112
รพ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 2 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7111
รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 2 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7110
รพ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 2 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7109
รพ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7108
ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานค่าเสื่อม ปี 65 (อ่าน 11 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7107
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมาย นิติสารจุลสารสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 19 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2564
7106
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 16 ครั้ง)
01 มิ.ย. 2564
7105
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 19 ครั้ง)
01 มิ.ย. 2564
7104
สสจ.มหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (อ่าน 35 ครั้ง)
31 พ.ค. 2564
7103
สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 5 ครั้ง)
31 พ.ค. 2564
7102
รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สังกัด สสจ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 4 ครั้ง)
31 พ.ค. 2564
7101
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนฯ (อ่าน 5 ครั้ง)
31 พ.ค. 2564
7100
สำนักงาน กกพ. รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 8 ครั้ง)
31 พ.ค. 2564
7099
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทางออนไลน์ (QR Code) (อ่าน 9 ครั้ง)
31 พ.ค. 2564
7098
รับสมัครคัดเลือก ขรก พลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใน สป.สธ.(ส่วนกลาง) (อ่าน 1 ครั้ง)
31 พ.ค. 2564
7097
ขอเลื่อนวันจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (อ่าน 7 ครั้ง)
31 พ.ค. 2564
7096
เรียน ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต. ทุกแห่ง เรื่องขอให้ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการจองการฉีดวัคซีน Covid-19 ในระบบ MOPH IC (อ่าน 50 ครั้ง)
27 ม.ค. 2564
7095
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อ่าน 66 ครั้ง)
27 พ.ค. 2564
7094
รพ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหลายอัตรา (อ่าน 41 ครั้ง)
27 พ.ค. 2564
7093
ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safty Awardsฯ (อ่าน 9 ครั้ง)
27 พ.ค. 2564
7092
รพ.น่าน รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 5 ครั้ง)
27 พ.ค. 2564
7091
รพ.สมุทรปราการ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 3 ครั้ง)
27 พ.ค. 2564
7090
รพ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (อ่าน 5 ครั้ง)
27 พ.ค. 2564
7089
รพ.ชลบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 6 ครั้ง)
27 พ.ค. 2564
7088
มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม (อ่าน 13 ครั้ง)
25 พ.ค. 2564
7087
แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุด (อ่าน 16 ครั้ง)
25 พ.ค. 2564
7086
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 49 ครั้ง)
25 พ.ค. 2564
7084
ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต ทุกแห่ง เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเปิดบริการจองคิวรับวัคซีน (อ่าน 51 ครั้ง)
24 พ.ค. 2564
7083
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021 (อ่าน 21 ครั้ง)
21 พ.ค. 2564
7082
การพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัย รักษาโรคไข้เลือดออกแก่แพทย์จบใหม่? (อ่าน 17 ครั้ง)
21 พ.ค. 2564
7081
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๔? (อ่าน 25 ครั้ง)
21 พ.ค. 2564
7080
การพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564 ของสมาคมพยาบาลฯแห่งประเทศไทย (อ่าน 14 ครั้ง)
21 พ.ค. 2564
7079
รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพสต. ในสังกัด สสจ.สกลนคร (อ่าน 14 ครั้ง)
21 พ.ค. 2564
7078
สภาเภสัชกรรมฯ ขอความร่วมมือเภสัชกรและเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2564 (อ่าน 8 ครั้ง)
21 พ.ค. 2564
7077
สสจ.ราชบุรี รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป/พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (อ่าน 10 ครั้ง)
21 พ.ค. 2564
7076
รพ.หาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 5 ครั้ง)
21 พ.ค. 2564
7075
ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ/สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง ขอแจ้งปรับแนวทางการกำหนดเลขประจำตัวสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิค 19 (อ่าน 34 ครั้ง)
20 พ.ค. 2564
7074
ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 26 ครั้ง)
20 พ.ค. 2564
7073
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล)จุฑาธุช พ.ศ.2564 (อ่าน 9 ครั้ง)
20 พ.ค. 2564
7072
EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ่าน 19 ครั้ง)
20 พ.ค. 2564
7071
การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทะิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวแก่ประชาชน (อ่าน 18 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
7070
การสนุบสนุนงบค่าบริการแพทย์แผนไทย ไตรมาสที่ 1/2564 ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ (อ่าน 41 ครั้ง)
19 พ.ค. 2564
7069
ขอเชิญประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง สูงอายุอย่างมีสุขภาวะ ความท้าทายของพยาบาลในยุควิถีใหม่ฯ (อ่าน 18 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7068
รพ.หัวหิน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 5 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7067
หลักสูตรสูตรอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ) (อ่าน 5 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7066
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ขรก.พลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบ ขรก. ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (รุ่นที่ 17) ของ สป.สธ. (อ่าน 19 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7065
เชิญอบรมออนไลน์หลักสูตรระยะสั้นโปรแกรมการกระตุ้นสมองในผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain) (อ่าน 9 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7064
ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) (อ่าน 5 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7063
เชิญร่วมอบรมหลักสูตร Fast Mini MBA for new Manager in the Age of VUCA (อ่าน 4 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7062
ก.พ.ค. กทม. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์กทม. หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กทม. (อ่าน 2 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7061
สสส. รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชนฯ (อ่าน 5 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7060
ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 7 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7059
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม ปี 2564 (อ่าน 6 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7058
(อ่าน 0 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7057
รพ.บ้านหมี่ สสจ.ลพบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 3 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7056
รพ.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี สรรหาข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 6 ครั้ง)
18 พ.ค. 2564
7055
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 43 ครั้ง)
17 พ.ค. 2564
7054
เรื่อง? เงินเหลือจ่ายงบค่าเสื่อม? ปี 2562-63 (อ่าน 30 ครั้ง)
17 พ.ค. 2564
7053
การป้องกันเหตุความเสียหายที่เกิดจากสภาพภมอากาศฝนฟ้าคะนอง (อ่าน 12 ครั้ง)
17 พ.ค. 2564
7052
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ (อ่าน 17 ครั้ง)
17 พ.ค. 2564
7051
เลื่อนการอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชม ครั้งที่ 2 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 14/2564 (อ่าน 22 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7050
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง การจัดทำใบประกาศให้กับ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปีขึ้นไป(แต่ไม่ถึง 10 ปี) (อ่าน 14 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7049
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำใบประกาศให้กับ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปีขึ้นไป(แต่ไม่ถึง 10 ปี) (อ่าน 25 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7048
เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง การจัดทำใบประกาศให้กับ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปีขึ้นไป(แต่ไม่ถึง 10 ปี) (อ่าน 10 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7047
เชิญเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ จากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต (อ่าน 4 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7046
จดหมายข่าวฉบับเดือน มค.-เม.ย. 2564 ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (อ่าน 3 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7045
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานแก่ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโควิด - 19 (อ่าน 15 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7044
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (อ่าน 7 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7043
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงโรคไวรัสโควิด - 19 (อ่าน 10 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7042
จังหวัดพังงา รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ. ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 8 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7041
รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 4 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7040
รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 3 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7039
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ครั้งที่ 12 (อ่าน 9 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7038
เลื่อนการจัดประชุมวิชาการหัวใจ ครั้งที่ 13 วิถีใหม่หัวใจแข็งแรง ออกไปอย่างไม่มีกำหนด (อ่าน 4 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7037
ร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไตสำหรับอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ทั่วไป (อ่าน 6 ครั้ง)
14 พ.ค. 2564
7036
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 (อ่าน 40 ครั้ง)
13 พ.ค. 2564
7035
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย (อ่าน 21 ครั้ง)
13 พ.ค. 2564
7034
สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (อ่าน 3 ครั้ง)
13 พ.ค. 2564
7033
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินและฟื้นฟูด้านภาษาและการพูดเบื้องต้น (แบบออนไลน์) (อ่าน 7 ครั้ง)
13 พ.ค. 2564
7032
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน (อ่าน 7 ครั้ง)
13 พ.ค. 2564
7031
ม.สวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรม "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO"ฯ (อ่าน 3 ครั้ง)
13 พ.ค. 2564
7030
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 (อ่าน 6 ครั้ง)
13 พ.ค. 2564
7029
สสจ.นครปฐม ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ (อ่าน 3 ครั้ง)
13 พ.ค. 2564
7028
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (อ่าน 17 ครั้ง)
12 พ.ค. 2564
7027
ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (อ่าน 13 ครั้ง)
12 พ.ค. 2564
7026
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ รุ่นที่ 5 (อ่าน 15 ครั้ง)
11 พ.ค. 2564
7025
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 159 ครั้ง)
11 พ.ค. 2564
7024
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 121 ครั้ง)
11 พ.ค. 2564
7023
ยกเลิกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 (อ่าน 26 ครั้ง)
11 พ.ค. 2564
7022
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเลื่อนการอบรมหลักสูตรการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 37 ครั้ง)
07 พ.ค. 2564
7021
ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (อ่าน 12 ครั้ง)
07 พ.ค. 2564
7020
รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ของดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นชั่วคราว (อ่าน 14 ครั้ง)
07 พ.ค. 2564
7019
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 เลื่อนการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (อ่าน 34 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
7018
เชิญสมัครเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 (อ่าน 16 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
7017
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 8 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
7016
ประชาสัมพันธ์ข้าราชการที่กำลังจะเกษียณ เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ ผ่านระบบ Zoom (อ่าน 14 ครั้ง)
06 พ.ค. 2564
7015
ขอความอนุเคราะห์อนุมัติบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา (อ่าน 83 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
7014
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการให้รหัสโรค ICD-0 ฉบับมืออาชีพ (อ่าน 11 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
7013
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 (อ่าน 15 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
7012
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ (อ่าน 6 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
7011
สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 (อ่าน 12 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
7010
สสจ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 12 ครั้ง)
05 พ.ค. 2564
7009
ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ./สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง เชิญประชุมระบบการบันทึกผ่านโปรแกรม Moph IC และการใช้ LineOA "หมอพร้อม" (อ่าน 20 ครั้ง)
03 พ.ค. 2564
7008
แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขฯ (อ่าน 17 ครั้ง)
03 พ.ค. 2564
7007
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมาย "จุลสารนิติสารสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 (อ่าน 14 ครั้ง)
03 พ.ค. 2564
7006
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบ Admission (อ่าน 12 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
7005
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 5 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
7004
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini M.M in Heart รุ่นที่ 31 (อ่าน 9 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
7003
ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริการปฐมภูมิและผู้สนใจส่งผลงานวิชาการฯ (อ่าน 17 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
7002
โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 7 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
7001
กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) (อ่าน 5 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
7000
การให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านสุขภาพ (อ่าน 36 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6999
ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์ฯ (อ่าน 5 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6998
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม (อ่าน 6 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6997
โรงพยาบาลสกลนคร รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (อ่าน 6 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6996
สถาบันทันตกรรม จัดหลักสูตรอบรม ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 7 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6995
แนวทางปฏิบัติของกำลังคนสายงานแพทย์ในภาวะวิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 7 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6994
ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (อ่าน 6 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6993
สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565-2567 (อ่าน 4 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6992
โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 3 (อ่าน 10 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6991
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (อ่าน 5 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6990
ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วม โครงการ "Meet the Expert" ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (อ่าน 5 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6989
ขอเชิญนำเสนอผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 24 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6988
ร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (อ่าน 4 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6987
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ (อ่าน 7 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6986
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ (อ่าน 7 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6985
เผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (อ่าน 9 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6984
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 7 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6983
จังหวัดแพร่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 4 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6982
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (อ่าน 5 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6981
ก.พ.ร. จัดการอบรมหลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (อ่าน 4 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6980
ประชาสัมพันธ์จัดการอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ (อ่าน 4 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6979
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 6 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6978
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 5 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6977
ประชาสัมพันธ์การอนุมัติให้แพทย์ที่เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 6 แขนง ไปปฏิบัติงานที่กรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 12 ครั้ง)
30 เม.ย. 2564
6976
เปลี่ยนแปลงการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 42 ครั้ง)
29 เม.ย. 2564
6975
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบความรู้ฯ (สาขาจิตวิทยาคลินิก) (อ่าน 15 ครั้ง)
29 เม.ย. 2564
6974
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันแพร่ระบาดโควิด19 "หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ" (อ่าน 7 ครั้ง)
28 เม.ย. 2564
6973
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันแพร่ระบาดโควิด19 "หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ" (อ่าน 9 ครั้ง)
28 เม.ย. 2564
6972
เรียน ผอก.รพท/รพช/รพ.พิสัยเวช เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันแพร่ระบาดโควิด19 "หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ" (อ่าน 12 ครั้ง)
28 เม.ย. 2564
6971
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต พ.ศ.2564 (อ่าน 9 ครั้ง)
28 เม.ย. 2564
6970
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต พ.ศ.2564 (อ่าน 9 ครั้ง)
28 เม.ย. 2564
6969
เรียน ผอก.รพท/รพช/รพ.พิสัยเวช เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต พ.ศ.2564 (อ่าน 7 ครั้ง)
28 เม.ย. 2564
6968
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (อ่าน 162 ครั้ง)
26 เม.ย. 2564
6967
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(จพ.อาวุโส) (อ่าน 104 ครั้ง)
26 เม.ย. 2564
6966
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 40 ครั้ง)
26 เม.ย. 2564
6965
ขอส่งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบ Admissions (อ่าน 41 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6964
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 16 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6963
สมาคมเวชสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง (อ่าน 7 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6962
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 6 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6961
ประชาสัมพันธ์โครงการฟรีประกันโควิด-19 และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (อ่าน 23 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6960
ขอเชิญประชุมวิชาการ ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันสัญจร ครั้งที่ 21 (อ่าน 7 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6959
เปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ CNF 13th 2021: Save your heart smart with new normal วิถีใหม่ หัวใจแข็งแรง (อ่าน 9 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6958
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการจัดเก็บรายได้ การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน สำหรับ รพ.สต. (อ่าน 6 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6957
รวกท. / สกท. ร่วมกับชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (อ่าน 6 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6956
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 6 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6955
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง "New Era ; bundle of care จากความรู้สู่การปฏิบัติ (อ่าน 7 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6954
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน (อ่าน 9 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6953
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564 Family medicine in challenging Time และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ (อ่าน 5 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6952
สสจ.ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (อ่าน 4 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6951
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence - based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 เรื่อง "CBT in emerging issues in adolescent": Hybrid program (อ่าน 7 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6950
โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (อ่าน 7 ครั้ง)
23 เม.ย. 2564
6949
ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 22 ครั้ง)
19 เม.ย. 2564
6948
เลื่อนการอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชม ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 9/2564 (อ่าน 29 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
6947
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 10 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
6946
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสหวิชาชีพประจำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ (อ่าน 20 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
6945
ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น (อ่าน 6 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
6944
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล (อ่าน 10 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
6943
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 10 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
6942
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
6941
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 10 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
6940
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 18 ครั้ง)
16 เม.ย. 2564
6939
รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (อ่าน 16 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6938
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 11 (อ่าน 11 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6937
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World (อ่าน 11 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6936
รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สสจ.ร้อยเอ็ด (อ่าน 17 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6935
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี เรื่อง การจัดการสุขภาพระดับปฐมภูมิยุคสุขภาพวิถีใหม่สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติฯ (อ่าน 26 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6934
ประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู (อ่าน 6 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6933
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด (อ่าน 9 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6932
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง ID Rama Symposium 2021 (อ่าน 5 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6931
ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 (อ่าน 11 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6930
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 131 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6929
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 2021 Approaches in Pediatric Dentistry (อ่าน 5 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6928
สถาบันพัฒนศาสตร์ รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 หลักสูตร (อ่าน 5 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6927
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564 และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ (อ่าน 6 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6926
แนวทางและมาตรการรณรงค์ "สงการนต์วิถีสืบใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" (อ่าน 16 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6925
ขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมมูลโครงการด้านพลังงาน (อ่าน 6 ครั้ง)
08 เม.ย. 2564
6924
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมระยะสั้น ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล (อ่าน 8 ครั้ง)
07 เม.ย. 2564
6923
สสจ.สกลนคร รับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลส่องดาว (อ่าน 2 ครั้ง)
07 เม.ย. 2564
6922
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ (อ่าน 5 ครั้ง)
07 เม.ย. 2564
6921
ขอส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ กรณีการเพิ่มค่าตอบแทนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (อ่าน 73 ครั้ง)
07 เม.ย. 2564
6920
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับศีล 5 ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 (อ่าน 18 ครั้ง)
05 เม.ย. 2564
6919
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สป.สธ. รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 17 ครั้ง)
05 เม.ย. 2564
6918
ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (อ่าน 22 ครั้ง)
05 เม.ย. 2564
6917
ประชาสัมพันธ์ เชิญประชุมวิชาการ เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุจากแนวปฏิบัติสู่การใช้จริง (อ่าน 12 ครั้ง)
05 เม.ย. 2564
6916
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมง (อ่าน 52 ครั้ง)
02 เม.ย. 2564
6915
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รพ.บ้านหมี่ สสจ.ลพบุรี (อ่าน 5 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
6914
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 TASP Annual Scientific Meeting 2021 (อ่าน 6 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
6913
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สังกัด รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.สมุทรสงคราม (อ่าน 6 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
6912
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (อ่าน 16 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
6911
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 12 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
6910
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี 64-65 (อ่าน 8 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
6909
ขอส่งรายงานการประชุมและประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ (อ่าน 43 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
6908
ขอส่งรายงานการประชุมฯ การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (อ่าน 30 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
6907
ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (อ่าน 20 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
6906
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย (อ่าน 14 ครั้ง)
01 เม.ย. 2564
6905
ตอบข้อหารือการจัดหาพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 19 ครั้ง)
30 มี.ค. 2564
6904
แนวทางปฏิบัติการงด-ลดค่าปรับหรือขยายเวลาให้คู่สัญญาภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย (อ่าน 10 ครั้ง)
30 มี.ค. 2564
6903
แจ้งช่องทางการส่งหนังสือเชิญบุคลากรกองแบบแผนร่วมดำเนินการให้กับหน่วยงาน (อ่าน 7 ครั้ง)
30 มี.ค. 2564
6902
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ (อ่าน 10 ครั้ง)
29 มี.ค. 2564
6901
การเฝ้าระวัง? ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หูดับ (อ่าน 14 ครั้ง)
29 มี.ค. 2564
6900
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนาต้นแบบระบบบริการดูแลแบบประคับประคองฯ (อ่าน 16 ครั้ง)
26 มี.ค. 2564
6899
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฯ (อ่าน 17 ครั้ง)
26 มี.ค. 2564
6898
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 25 (ปปร.25) (อ่าน 9 ครั้ง)
26 มี.ค. 2564
6897
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1 (อ่าน 18 ครั้ง)
26 มี.ค. 2564
6896
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการพยาบาล (อ่าน 19 ครั้ง)
26 มี.ค. 2564
6895
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ในสังกัด สสจ.นครพนม (อ่าน 12 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
6894
รับสมัครข้าราชการเพื่อให้ทำหน้าที่แพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2 สสจ.ศรีษะเกษ (อ่าน 9 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
6893
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข (หลักสูตร 4 เดืือน) (อ่าน 14 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
6892
รับสมัครคัดเลือกรับย้ายไปแต่งตั้งตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ สสจ.แพร่ (อ่าน 10 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
6891
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2564 (อ่าน 6 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
6890
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ (สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8) (อ่าน 38 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
6889
สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ พยาบาล ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ (อ่าน 15 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
6888
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง "ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก" (อ่าน 9 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
6887
ขอเชิญเข้ารับการอบรม "Nursing Management for Pediatric Heart Disease" (อ่าน 10 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
6886
เรียน สาธารณสุขอำเภอ/ผอ.โรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
25 มี.ค. 2564
6885
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (รุ่นที่ 17) ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 32 ครั้ง)
24 มี.ค. 2564
6884
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ โครงการ Healthcare Technology (อ่าน 22 ครั้ง)
24 มี.ค. 2564
6883
ประกาศผู้ชนะรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง (อ่าน 26 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
6882
รับย้ายและรับโอนข้าราชการ สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 32 ครั้ง)
19 มี.ค. 2564
6881
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 54 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
6880
ประชาสัมพันธ์ความรู้การใช้ประโยชน์จากกัญชาและการส่งเสริมการปลูกกัญชา (อ่าน 18 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
6879
สำรวจข้อมูลและข้อเสนอแนะจากหน่วยบริการ เพื่อปรับปรุง ICD10-TTM (อ่าน 10 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
6878
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2564 (อ่าน 2 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
6877
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น (อ่าน 18 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
6876
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครศิษย์พระดาบส (อ่าน 8 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
6875
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" (อ่าน 9 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
6874
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) สังกัด สสจ.สกลนคร (อ่าน 17 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
6873
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 - ม.6 (อ่าน 7 ครั้ง)
18 มี.ค. 2564
6872
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของสำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ (อ่าน 16 ครั้ง)
17 มี.ค. 2564
6871
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ประจำปี 2564 (อ่าน 11 ครั้ง)
17 มี.ค. 2564
6870
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 8 ครั้ง)
17 มี.ค. 2564
6869
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร (อ่าน 8 ครั้ง)
17 มี.ค. 2564
6868
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนักกำหนดอาหาร (อ่าน 11 ครั้ง)
17 มี.ค. 2564
6867
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง ขอความร่วมมือในกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 14 ครั้ง)
16 มี.ค. 2564
6866
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 29 ครั้ง)
16 มี.ค. 2564
6865
เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง ขอความร่วมมือในกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 16 ครั้ง)
16 มี.ค. 2564
6864
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารในช่วงฤดูแล้ง? (อ่าน 18 ครั้ง)
15 มี.ค. 2564
6863
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการพัฒนาความรู้โรคโควิด19 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว(อสต.) (อ่าน 16 ครั้ง)
15 มี.ค. 2564
6861
ด่วนที่สุด สำรวจและตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานCOVID-19 (อ่าน 56 ครั้ง)
12 มี.ค. 2564
6860
การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยกุมารฯ/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (อ่าน 9 ครั้ง)
12 มี.ค. 2564
6859
การเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2564 (อ่าน 11 ครั้ง)
12 มี.ค. 2564
6858
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (อ่าน 145 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6857
ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 15 (อ่าน 24 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6856
การฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ของสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 33 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6855
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ฯ (อ่าน 89 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6854
การอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ (อ่าน 31 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6853
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา (อ่าน 8 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6852
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย(นักบิหารระดับ 9) (อ่าน 11 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6851
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 135 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6850
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 13 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6849
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ (อ่าน 17 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6848
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ให้บุคลากรที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม (อ่าน 12 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6847
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (อ่าน 5 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6846
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสุมทรปราการ (อ่าน 6 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6845
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (อ่าน 51 ครั้ง)
11 มี.ค. 2564
6844
รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ปะจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกะทรวงสาธารณสุขรอบนโยบายพิเศษ 2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
09 มี.ค. 2564
6843
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) (อ่าน 38 ครั้ง)
09 มี.ค. 2564
6842
ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2564 (อ่าน 25 ครั้ง)
08 มี.ค. 2564
6841
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (อ่าน 34 ครั้ง)
08 มี.ค. 2564
6840
ขอเชิญประชุมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) เขตสุขภาพที่ 8 (อ่าน 43 ครั้ง)
08 มี.ค. 2564
6839
ขอเชิญประชุมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เขตสุขภาพที่ 8 (อ่าน 25 ครั้ง)
08 มี.ค. 2564
6838
การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่" (อ่าน 16 ครั้ง)
08 มี.ค. 2564
6837
ขอเชิญเข้าร่วมปะชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่" (อ่าน 16 ครั้ง)
08 มี.ค. 2564
6836
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (อ่าน 14 ครั้ง)
05 มี.ค. 2564
6835
ขออนุมัติบุพยาบาลเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10 โดยไม่ถือเป็นวันลา (อ่าน 17 ครั้ง)
05 มี.ค. 2564
6834
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ (อ่าน 20 ครั้ง)
05 มี.ค. 2564
6833
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมแบบ Public Training: Online Training and Workshop หลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนงาน" (อ่าน 16 ครั้ง)
05 มี.ค. 2564
6832
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 2564 (อ่าน 8 ครั้ง)
05 มี.ค. 2564
6831
รับสมัครบคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (อ่าน 9 ครั้ง)
05 มี.ค. 2564
6830
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา (อ่าน 62 ครั้ง)
05 มี.ค. 2564
6829
ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสื่ออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2564 (อ่าน 30 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6828
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง การส่งมอบปฏิทินสื่อต้นแบบของขวัญปัใหม่คนไทยทุกคนมีหมอ 3 คน (อ่าน 20 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6827
เรียน สาธารณสุขอำเภอ/ผอ.โรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่อง การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ (อ่าน 10 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6826
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 (อ่าน 10 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6825
แนวทางการรับ-ส่งบุคลงกรทางการแพทย์สำหรับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 10 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6824
ด่วน! ขอเชิญสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 12 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6823
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 (อ่าน 14 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6822
การอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 41 (อ่าน 13 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6821
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ(ออนไลน์) ในหัวข้อเจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 5 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6820
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 (อ่าน 14 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6819
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร Ophthalmic Technicins รุ่นที่ 14 (อ่าน 11 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6818
หลักสูตรฝึกอบรม (อ่าน 22 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6817
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลเสนา (อ่าน 4 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6816
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลชลบุรี (อ่าน 6 ครั้ง)
04 มี.ค. 2564
6815
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" (อ่าน 5 ครั้ง)
03 มี.ค. 2564
6814
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5 (อ่าน 5 ครั้ง)
03 มี.ค. 2564
6813
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 16 ครั้ง)
03 มี.ค. 2564
6812
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (อ่าน 35 ครั้ง)
03 มี.ค. 2564
6811
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมแบบ Public Training: Online Training and Workshop (อ่าน 6 ครั้ง)
03 มี.ค. 2564
6810
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 133 ครั้ง)
02 มี.ค. 2564
6809
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (อ่าน 46 ครั้ง)
02 มี.ค. 2564
6808
เรียน สาธารณสุขอำเภอ/ผอ.โรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุ และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน (สำหรับราชการส่วนภูมิภาค) (อ่าน 20 ครั้ง)
02 มี.ค. 2564
6807
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง การรายงานการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน ปี 2564 (อ่าน 24 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6806
เรียน ผอก.รพท./รพชทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง การรายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน ปี 2564 (อ่าน 10 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6805
รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2565 (อ่าน 10 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6804
ขอแจ้งการปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติยุควิถีใหม่ เป็นการประชุมออนไลน์ (อ่าน 23 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6803
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา (อ่าน 31 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6802
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (อ่าน 96 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6801
มอบโค้วต้าพิเศษให้แก่บุคลากรที่ประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรช่างกายอุปกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6800
หลักสูตรฯและพิจารณาสนับสนุนพยาบาลในสังกีดเพื่อสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 (อ่าน 22 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6799
ขอเชิญเข้าร่วมอบม (อ่าน 17 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6798
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม (อ่าน 11 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6797
เอนไซม์บำบัด รุ่นที่ 2 ให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ (อ่าน 3 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6796
คีเลชั่นบำบัด "Chelation therapy training" รุ่นที่ 20 ให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (อ่าน 6 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6795
โครงการอบรมวิชาการ สมาคมนักกฏหมายสาธารณสุข (อ่าน 8 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6794
รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอนโยบายพิเศษ ปี 2565 (อ่าน 7 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6793
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 12 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6792
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม (อ่าน 11 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6791
รับสมัคร "หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" (อ่าน 4 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6790
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 9 ครั้ง)
25 ก.พ. 2564
6789
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร (อ่าน 9 ครั้ง)
22 ก.พ. 2564
6788
แจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นกับผู้ไดรับการเสนอชื่อกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ (อ่าน 7 ครั้ง)
22 ก.พ. 2564
6787
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 39 ครั้ง)
22 ก.พ. 2564
6786
สำรวจหน่วยบริการที่มีปัญหาการยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค (อ่าน 17 ครั้ง)
19 ก.พ. 2564
6785
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกค่าปรับกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (อ่าน 9 ครั้ง)
19 ก.พ. 2564
6784
ขอให้ประเมินตนเองตามแบบประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 15 ครั้ง)
19 ก.พ. 2564
6783
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ 2564 (อ่าน 32 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6782
รับย้ายข้าราชการสุราษฎร์ธานี (อ่าน 9 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6781
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (อ่าน 11 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6780
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Webex 2564 (อ่าน 8 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6779
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 21 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6778
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (อ่าน 31 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6777
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรนาการประสาทการรับความรู้สึก" (อ่าน 7 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6776
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 22/2564 (อ่าน 15 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6775
การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น 2564 (อ่าน 11 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6774
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ (อ่าน 9 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6773
การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา (อ่าน 7 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6772
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการ (อ่าน 12 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6771
เชิญสมัครหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ (อ่าน 8 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6770
รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลพังงา (อ่าน 4 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6769
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง(นงส.) รุ่นที่ 8 (อ่าน 5 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6768
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2564 (อ่าน 15 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6767
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีรุ้นที่ 2 ปี 2564 (อ่าน 18 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6766
จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (อ่าน 8 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6765
หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2564 (อ่าน 6 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6764
ขอให้จัดส่งรายงานผลการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน (อ่าน 21 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6763
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (อ่าน 21 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6762
ขอให้ชะลอการจัดการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนกับการเรี่ยไร (อ่าน 15 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6761
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย (อ่าน 17 ครั้ง)
18 ก.พ. 2564
6760
รับสมัครบุคคล หน่วยงานและโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" (อ่าน 16 ครั้ง)
16 ก.พ. 2564
6759
ประกาศยกย่องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายเป็น "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม " (อ่าน 23 ครั้ง)
16 ก.พ. 2564
6758
ประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการนดำเนินงาน ศูนย์สนับสนุนบริการที่ ๘ (อ่าน 14 ครั้ง)
15 ก.พ. 2564
6757
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 89 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6756
การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 (อ่าน 9 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6755
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ ประจำปี 2564 (อ่าน 10 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6754
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากร การดูแลผู้ป่วยด้วยโภชนบำบัด 2564 (อ่าน 9 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6753
ขอแจ้งข้อมูลเข้าอบรมในระบบ Online ตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2564 (อ่าน 21 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6752
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง (อ่าน 60 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6751
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 7 "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก" (อ่าน 7 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6750
รับสมัครคัดเลืกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 28 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6749
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"เทคนิคและแนงทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างเารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" (อ่าน 4 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6748
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ" (อ่าน 10 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6747
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลโพธาราม (อ่าน 5 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6746
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลสกลนคร (อ่าน 10 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6745
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของ รพ.สกลนคร (อ่าน 7 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6744
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (อ่าน 19 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6743
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูง (อ่าน 14 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6742
ประชาสัมพันธ์การขอรับชำระหนี้(ค่าจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร) จากบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด (อ่าน 6 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6741
ขอตอบรับผู้เข้ารับการอบรมและแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2564 (อ่าน 23 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6740
รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11 ครั้ง)
11 ก.พ. 2564
6739
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการส่งเรื่องย้ายรอบที่ 1/2564 (การย้ายทุกประเภท ยกเว้น ข้าราชการโควิคและ พกส.) (อ่าน 51 ครั้ง)
10 ก.พ. 2564
6738
ขอส่งหนังสือการดำเนินการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New normal Medical Service) (อ่าน 15 ครั้ง)
10 ก.พ. 2564
6737
ขอเชิญอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านระบบออนไลน์) (อ่าน 29 ครั้ง)
09 ก.พ. 2564
6736
ด่วนที่สุด เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 18 ครั้ง)
09 ก.พ. 2564
6735
ด่วนที่สุด เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 35 ครั้ง)
09 ก.พ. 2564
6734
ด่วนที่สุด เรียน ผอก.รพท./รพชทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 16 ครั้ง)
09 ก.พ. 2564
6733
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 56 ครั้ง)
08 ก.พ. 2564
6732
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ (อ่าน 12 ครั้ง)
08 ก.พ. 2564
6731
ขอส่งรายงานการประชุมขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (อ่าน 72 ครั้ง)
08 ก.พ. 2564
6729
การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (อ่าน 42 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6728
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลปทุมธานี (อ่าน 10 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6727
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา" (อ่าน 8 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6726
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา" (อ่าน 7 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6725
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ" (อ่าน 7 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6724
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ" (อ่าน 8 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6723
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์" (อ่าน 12 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6722
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดแจงและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" (อ่าน 8 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6721
การับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (อ่าน 25 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6720
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 21 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6719
การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award (อ่าน 7 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6718
ขอให้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 5 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6717
ขี้แจงแนวทางการจักสรรทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปี 2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6716
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจักอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (อ่าน 20 ครั้ง)
05 ก.พ. 2564
6715
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตะแหน่งเภสัชกร ระดับชำราญการพิเศษ (อ่าน 45 ครั้ง)
03 ก.พ. 2564
6714
หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น(หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปี 2564 (อ่าน 19 ครั้ง)
03 ก.พ. 2564
6713
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 45 ครั้ง)
03 ก.พ. 2564
6712
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง การจัดสรรเสื้อให้แก่ อสม.หมอประจำบ้าน (อ่าน 10 ครั้ง)
02 ก.พ. 2564
6711
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเสื้อให้แก่ อสม.หมอประจำบ้าน (อ่าน 21 ครั้ง)
02 ก.พ. 2564
6710
เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพ.ชุมชนทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง การจัดสรรเสื้อให้แก่ อสม.หมอประจำบ้าน (อ่าน 7 ครั้ง)
02 ก.พ. 2564
6709
แจ้งคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส1 (อ่าน 46 ครั้ง)
01 ก.พ. 2564
6708
โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 (อ่าน 35 ครั้ง)
29 ม.ค. 2564
6707
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (อ่าน 49 ครั้ง)
29 ม.ค. 2564
6706
รับโอนข้าราชการพลเรือน เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ณ รพ.สต.เกาะเรียน (อ่าน 21 ครั้ง)
29 ม.ค. 2564
6704
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 7 ครั้ง)
29 ม.ค. 2564
6700
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (อ่าน 19 ครั้ง)
29 ม.ค. 2564
6699
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ Smart Card (อ่าน 12 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6698
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ Smart Card (อ่าน 21 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6697
เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ Smart Card (อ่าน 15 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6696
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง การส่งมอบของขวัญโครงการ 3 หมอ ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 25 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6695
การประเมิน ITA ประจำปีงบ พ.ศ.2564 รอบไตรมาส 2-4 (อ่าน 14 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6694
การประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2021 (อ่าน 11 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6693
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 (อ่าน 15 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6692
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ (อ่าน 16 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6691
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (อ่าน 7 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6690
การเข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการการตรวจร่างกายทางโธปิดิกส์และหัตถเวชการไทย (อ่าน 8 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6689
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ Webiner (อ่าน 18 ครั้ง)
28 ม.ค. 2564
6688
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 (อ่าน 29 ครั้ง)
27 ม.ค. 2564
6687
ขอเชิญเข้าอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 (อ่าน 26 ครั้ง)
27 ม.ค. 2564
6686
ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมวิชาการ (อ่าน 22 ครั้ง)
27 ม.ค. 2564
6685
ขอความร่วมมือจัดทำแผนประมาณการค่าใช้จ่ายจากการระบาดของโรค Covid-19 (อ่าน 39 ครั้ง)
22 ม.ค. 2564
6684
หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดระรอกใหม่ Covid-19 (อ่าน 59 ครั้ง)
22 ม.ค. 2564
6683
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับทันตสาธารณสุข (อ่าน 34 ครั้ง)
22 ม.ค. 2564
6682
แจ้งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆชองสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 65 ครั้ง)
22 ม.ค. 2564
6681
เรียน รพ./สสอ./รพ.สต ทุกแห่ง เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (อ่าน 31 ครั้ง)
22 ม.ค. 2564
6680
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อนำโดยแมลง (อ่าน 15 ครั้ง)
21 ม.ค. 2564
6677
ขอเชิญนำเสนอผลงาน (อ่าน 38 ครั้ง)
21 ม.ค. 2564
6676
การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชานาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2565 (อ่าน 26 ครั้ง)
21 ม.ค. 2564
6675
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (อ่าน 18 ครั้ง)
21 ม.ค. 2564
6674
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง การอบรมพัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน ประจำปี 2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
20 ม.ค. 2564
6673
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่อง การอบรมพัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน ประจำปี 2564 (อ่าน 18 ครั้ง)
20 ม.ค. 2564
6672
เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพ.ชุมชนทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง การอบรมพัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน ประจำปี 2564 (อ่าน 11 ครั้ง)
20 ม.ค. 2564
6671
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 24 ครั้ง)
20 ม.ค. 2564
6670
ขอข้อมูลผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (อ่าน 32 ครั้ง)
20 ม.ค. 2564
6669
ประกาศจากมหาลัยมหิดล (อ่าน 36 ครั้ง)
19 ม.ค. 2564
6668
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป "Update การรักษาโรคเบื้องต้นในยุคปรับเปลี่ยน" (อ่าน 27 ครั้ง)
19 ม.ค. 2564
6667
รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข(นบส.สธ.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 18 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6666
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.โคกศรีสุพรรณ สสจ.สกลนคร (อ่าน 11 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6665
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.สกลนคร (อ่าน 15 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6664
รับย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.สกลนคร (อ่าน 7 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6663
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 32 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6662
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลกุมภวาปี (อ่าน 30 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6661
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) (อ่าน 3 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6660
รับสมัครสอบคัดเลือก"หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" รุ่นที่ 5 ปี 2564 (อ่าน 9 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6659
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ (อ่าน 9 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6658
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลปทุมธานี (อ่าน 6 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6657
การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (อ่าน 12 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6656
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิถีใหม่ หัวใจแข็งแรง" (อ่าน 4 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6655
ขอเลื่อนโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากร การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาบำบัด ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 2 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6654
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ (อ่าน 4 ครั้ง)
18 ม.ค. 2564
6653
ถึง รพท.,รพช.,รพ.สต.,สอ.เฉลิมพระเกียรติ ทุกแห่ง เรื่องตอบแบบสอบถาม (อ่าน 12 ครั้ง)
17 ม.ค. 2564
6652
เรียน ผอ.รพท/ผอ.รพร/ผอ.รพช ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลพื้นฐานสถานบริการสุขภาพ (อ่าน 63 ครั้ง)
13 ม.ค. 2564
6651
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานข้าราชการทั่วไป (อ่าน 142 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6650
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (อ่าน 38 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6649
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาราชการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (อ่าน 44 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6648
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 47 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6647
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลของลูกจ้างประจำส่วนราชการ (อ่าน 15 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6646
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ (อ่าน 15 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6645
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลยะลา (อ่าน 4 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6644
ขอแจ้งเลื่อนโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศ 2564 (อ่าน 8 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6643
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน"มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (อ่าน 12 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6642
มหาวิทยาลัยหิดลจะจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรประจำปี 2564 (อ่าน 11 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6641
รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ระบบเทียบเข้าประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 18 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6640
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ (อ่าน 12 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6639
การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเกีนรติบัตรและเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2563 (อ่าน 17 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6638
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 118 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6637
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 104 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6636
การคัดเลือกข้าราชการปพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 (อ่าน 20 ครั้ง)
11 ม.ค. 2564
6635
ขอส่งแนวทางและรายละเอียดการดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานฯ (ฉ.12) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 (อ่าน 79 ครั้ง)
08 ม.ค. 2564
6634
เรียน ผอ.รพท/ผอ.รพช ทุกแห่ง เรื่อง ขอรายงานการมารับบริการ ผู้ป่วยนอก/ใน ของโรงพยาบาล ทุกสัญชาติ ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 28 ครั้ง)
07 ม.ค. 2564
6633
เรียน รพ./สสอ./รพ.สต ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้ร่วมร่างแนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 58 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6632
การับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (อ่าน 84 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6631
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 97 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6630
ขอเชิญประชุม (อ่าน 44 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6629
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (อ่าน 14 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6628
การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 28 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6627
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา" ประจำปี 2564 (อ่าน 12 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6626
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปี 2564 (อ่าน 11 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6625
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ" (อ่าน 9 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6624
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" (อ่าน 9 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6623
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่3 (อ่าน 5 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6622
โครงการอบรมการจัดการระบบเครือข่ายด้วย Mikro Tik (อ่าน 8 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6621
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2564 (อ่าน 10 ครั้ง)
05 ม.ค. 2564
6620
การสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกัน Covid-19 (อ่าน 43 ครั้ง)
04 ม.ค. 2564
6619
คำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (อ่าน 85 ครั้ง)
29 ธ.ค. 2563
6618
โครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร"ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" (อ่าน 14 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6617
โครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร"เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสู่การบันทึกบัญชีภาครัฐ" (อ่าน 7 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6616
โครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร"การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา" (อ่าน 10 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6615
โครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร"เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายทดลองราชการ การเบิดจ่ายจากคลังการรับการจ่ายเงินการนำเงินส่งคลัง" (อ่าน 7 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6614
โครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร"การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำขอบเขตของงาน การจัดทำราคากลางของราชการและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" (อ่าน 10 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6613
โครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร"เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" (อ่าน 4 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6612
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ปทุมธานี (อ่าน 10 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6611
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO" (อ่าน 7 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6610
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 50 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6609
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร"อาชีวเวชศาสตร์พื้นธานสำหรับแพทย์" รุ่นที่10 (อ่าน 7 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6608
การสรรหาแพทย์ดีเด่น ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย 2564 (อ่าน 6 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6607
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปี2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศศวร (อ่าน 22 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6606
ขออนุมัติจัดการประชุม เรื่อง Product Information Leaflet And Boxed Warnings (อ่าน 9 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6605
เชิญเข้าอบรมสัมนมา เป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการต่างๆ (อ่าน 9 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6604
การปิดใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข(HROPS) (อ่าน 14 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6603
รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำพยาบาล ประจำปี 2564 (อ่าน 10 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6602
รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลชัยภูมิ (อ่าน 6 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6601
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 (อ่าน 6 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6600
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (อ่าน 5 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6599
ขอมอบเอกสารเผยแพร่"รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 2562"และ"ดัชนีย์วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563" (อ่าน 3 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6598
ประชาสัมพันธ์โครงการ Trainer Bank (อ่าน 5 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6597
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากร การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบำบัด 2564 (อ่าน 8 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6596
ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน (อ่าน 5 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6595
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 4 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6594
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 20 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6593
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (อ่าน 27 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6592
รับสมัครสอบคัดเลือก"หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ" (อ่าน 7 ครั้ง)
28 ธ.ค. 2563
6591
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน กสจ. จังหวัดอุดรธานี (อ่าน 17 ครั้ง)
24 ธ.ค. 2563
6590
เรียน ผอ.รพท./ผอ.รพช./สสอ. ทุกแห่ง เรื่องกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 40 ครั้ง)
24 ธ.ค. 2563
6589
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (อ่าน 20 ครั้ง)
24 ธ.ค. 2563
6588
แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 55 ครั้ง)
21 ธ.ค. 2563
6587
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2564(เพิ่มเติม) (อ่าน 13 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6586
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2564(เพิ่มเติม) (อ่าน 33 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6585
เรียน ผอก.รพท/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2564(เพิ่มเติม) (อ่าน 18 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6584
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (อ่าน 86 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6583
งานประชุมวิชาการ (อ่าน 36 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6582
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม (อ่าน 40 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6581
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 23 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6580
ขอเชืญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอมรมเชิงปฏิบัติ (อ่าน 14 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6579
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการ (อ่าน 29 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6578
ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเปนวันลา และมีสิทธ์ค่าลงทะเบียงได้ (อ่าน 44 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6577
งานประชุมวิชาการ HRCT : การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 (อ่าน 8 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6576
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงดำแหน่งเภสัชกร รัดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 20 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6575
โครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (อ่าน 4 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6574
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลและการประยุคใช้ ICT" (อ่าน 7 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6573
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่1 (อ่าน 7 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6572
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (อ่าน 7 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6571
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) (อ่าน 15 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6570
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (อ่าน 17 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6569
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (อ่าน 3 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6568
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต สสจ.นครปฐม (อ่าน 3 ครั้ง)
18 ธ.ค. 2563
6567
ขอส่งรายงานการประชุมและประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 53 ครั้ง)
17 ธ.ค. 2563
6566
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 11 ครั้ง)
16 ธ.ค. 2563
6565
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น จังหวัดหนองคาย ปี 2564 (อ่าน 30 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
6564
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น จังหวัดหนองคาย ปี 2564 (อ่าน 32 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
6563
เรียน ผอก.รพท./รพชทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น จังหวัดหนองคาย ปี 2564 (อ่าน 19 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
6562
การสนับสนุนทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ (อ่าน 15 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
6561
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (อ่าน 40 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
6560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน 2564 (อ่าน 10 ครั้ง)
14 ธ.ค. 2563
6559
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการจัดอบรม (อ่าน 48 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6558
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรมตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ. สกลนคร (อ่าน 18 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6557
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่ (อ่าน 18 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6556
การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 48 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ (อ่าน 11 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6555
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในดำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (อ่าน 20 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6554
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการตอบแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (อ่าน 10 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6553
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (อ่าน 6 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6552
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" และการประชุมให้กับผู้สนใจหน่วยงาน (อ่าน 10 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6551
แจ้งผลพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2563 (อ่าน 11 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6550
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (อ่าน 43 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6549
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ"Shared Vision" การทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ปี 2564 (อ่าน 7 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6548
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะทางสาขาผู้ป่วยมะเร็งและการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (อ่าน 9 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6547
การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน 7 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6546
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ. สระแก้ว (อ่าน 6 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6545
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ประจำปี 2564 (อ่าน 24 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6544
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ (อ่าน 7 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6543
มาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ ตามมาตรา 176 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ปปช. (อ่าน 9 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6542
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลประสาท (อ่าน 12 ครั้ง)
09 ธ.ค. 2563
6541
ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ (อ่าน 13 ครั้ง)
08 ธ.ค. 2563
6540
แจ้งจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (อ่าน 45 ครั้ง)
07 ธ.ค. 2563
6539
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 36 ปี 2564 (อ่าน 16 ครั้ง)
07 ธ.ค. 2563
6538
ขอเชิญพยาบาลส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น"พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน พ.ศ.2563" (อ่าน 21 ครั้ง)
03 ธ.ค. 2563
6537
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนท่ี่สำหรับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล (อ่าน 25 ครั้ง)
03 ธ.ค. 2563
6536
การเสนอชื่อกุมานแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยกุมารฯ/สมาคมกุมารแพทย์แห้งประเทศไทย ประจำปี 2564 (อ่าน 9 ครั้ง)
03 ธ.ค. 2563
6535
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "การบริการสูขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด" (อ่าน 11 ครั้ง)
03 ธ.ค. 2563
6534
รับย้าย/รับโอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 15 ครั้ง)
03 ธ.ค. 2563
6533
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (อ่าน 6 ครั้ง)
03 ธ.ค. 2563
6532
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบึงกาฬ (อ่าน 13 ครั้ง)
03 ธ.ค. 2563
6531
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563 (อ่าน 19 ครั้ง)
03 ธ.ค. 2563
6530
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย (อ่าน 22 ครั้ง)
02 ธ.ค. 2563
6529
ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ (อ่าน 58 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6528
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (อ่าน 33 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6527
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลสกลนคร (อ่าน 24 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6526
การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางประจำปี 2564 รอบที่ 1 (อ่าน 17 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6525
ขอเชิญเปฺ็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ "การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ โรคทางระบบหานใจและเวชบำบัดวิกฟตในเด็ก" (อ่าน 6 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6524
ขอเชิญพยาบา่ลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น (อ่าน 20 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6523
การจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (อ่าน 12 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6522
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (อ่าน 13 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6521
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 (อ่าน 19 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6520
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการ (อ่าน 19 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6519
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6518
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี 2564 (อ่าน 10 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6517
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (อ่าน 12 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6516
การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่มีความสามารถ (อ่าน 6 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6515
การรับโอนย้ายหรือจังหวัดทุกจังหวัด (อ่าน 23 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6514
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลประชารักษ์ แห่งใหม่ (อ่าน 8 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6513
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (อ่าน 15 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6512
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ CNF "วิถีใหม่ หัวใจแข็งแรง" (อ่าน 16 ครั้ง)
01 ธ.ค. 2563
6511
ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง สาขาจิตวิทยาคลินิก,สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย,สาขากิจกรรมบำบัด,สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,สาขารังสีเทคนิค,สาขากายอุปกรณ์ (อ่าน 24 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6510
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ.2563 และกฎกระทรวง (อ่าน 18 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6509
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหนัาที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่ (อ่าน 5 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6508
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (อ่าน 38 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6507
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (อ่าน 8 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6506
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆในระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 56 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6505
แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้สนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 15 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6504
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ" (อ่าน 15 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6503
รับสมัครบุคลากรเข้ารับการอบรมระยะยาวหลังปริญญาเอก (Post-doctoral program) (อ่าน 8 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6502
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม (อ่าน 27 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6501
ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 13 ครั้ง)
26 พ.ย. 2563
6500
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" (อ่าน 17 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6499
รับสมัครเ้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 12 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6498
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 21 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6497
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 9 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6496
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา (อ่าน 7 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6495
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 6 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6494
ประการรับสมัครสรรหาขันราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 21 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6493
รับย้ายข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ (อ่าน 6 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6492
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น (อ่าน 10 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6491
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และเวชศาสตร์การจราจร (อ่าน 5 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6490
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "โครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไรฯ" (อ่าน 21 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6489
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (อ่าน 11 ครั้ง)
25 พ.ย. 2563
6488
การมอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (อ่าน 19 ครั้ง)
24 พ.ย. 2563
6487
ขอส่งหนังสือตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ฉ.11 และเงิน พตส. (อ่าน 81 ครั้ง)
24 พ.ย. 2563
6486
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 36 ครั้ง)
23 พ.ย. 2563
6484
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564 (อ่าน 19 ครั้ง)
18 พ.ย. 2563
6483
รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน (อ่าน 24 ครั้ง)
18 พ.ย. 2563
6482
แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(MCIO) ผู้บริหารระดับสูง(MCDO) ประจำกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 16 ครั้ง)
18 พ.ย. 2563
6481
ประกาศจังหวัดหนองคายผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 136 ครั้ง)
18 พ.ย. 2563
6480
แจ้งการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน (อ่าน 15 ครั้ง)
16 พ.ย. 2563
6477
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (อ่าน 29 ครั้ง)
16 พ.ย. 2563
6476
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโปลิโออย่างเข้มข้น (อ่าน 8 ครั้ง)
13 มี.ค. 2563
6475
ขอให้สำรวจเป้าหมายโครงการรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน ปี 2564 (อ่าน 21 ครั้ง)
13 พ.ย. 2563
6474
ขอความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์ ปี 2563 (อ่าน 37 ครั้ง)
13 พ.ย. 2563
6472
รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก (อ่าน 15 ครั้ง)
13 พ.ย. 2563
6471
ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 15 (อ่าน 20 ครั้ง)
13 พ.ย. 2563
6470
การสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ (อ่าน 17 ครั้ง)
13 พ.ย. 2563
6469
การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 21 ครั้ง)
12 พ.ย. 2563
6468
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (อ่าน 10 ครั้ง)
12 พ.ย. 2563
6467
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 44 ครั้ง)
12 พ.ย. 2563
6466
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานข้าราชการ (อ่าน 53 ครั้ง)
12 พ.ย. 2563
6465
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลโพธาราม (อ่าน 8 ครั้ง)
12 พ.ย. 2563
6464
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (อ่าน 4 ครั้ง)
12 พ.ย. 2563
6463
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลนครพนม (อ่าน 10 ครั้ง)
12 พ.ย. 2563
6462
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (อ่าน 5 ครั้ง)
12 พ.ย. 2563
6461
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จังหวัดราชบุรี (อ่าน 3 ครั้ง)
12 พ.ย. 2563
6460
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ"เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 46 ครั้ง)
10 พ.ย. 2563
6459
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (อ่าน 10 ครั้ง)
10 พ.ย. 2563
6458
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 30 ครั้ง)
10 พ.ย. 2563
6457
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอประวัติและผลงานดีเด่นของสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆเข้ารับพิจารณา คัดเลือก เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 (อ่าน 8 ครั้ง)
10 พ.ย. 2563
6456
การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนความก้าวหน้าและประเมินค่างานสายงานพยาบาลวิชาชีพ (อ่าน 16 ครั้ง)
10 พ.ย. 2563
6455
สนับสนุนงบแพทย์แผนไทย งวดที่ 4/2563 ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ (อ่าน 47 ครั้ง)
10 พ.ย. 2563
6454
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2564 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding (อ่าน 28 ครั้ง)
09 พ.ย. 2563
6453
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ วาระครบ 60 ปี หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช (อ่าน 12 ครั้ง)
09 พ.ย. 2563
6452
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญพิเศษ (อ่าน 64 ครั้ง)
09 พ.ย. 2563
6451
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชียวชาญ) (อ่าน 27 ครั้ง)
09 พ.ย. 2563
6450
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (อ่าน 4 ครั้ง)
09 พ.ย. 2563
6449
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (อ่าน 25 ครั้ง)
09 พ.ย. 2563
6448
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (อ่าน 28 ครั้ง)
09 พ.ย. 2563
6447
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การพยาบาลโรคหัวใจแหละหลอดเลือด" (อ่าน 21 ครั้ง)
09 พ.ย. 2563
6446
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (อ่าน 11 ครั้ง)
09 พ.ย. 2563
6445
ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงฯ (อ่าน 13 ครั้ง)
09 พ.ย. 2563
6444
ขอส่งรายงานการศึกษาวิจัย (อ่าน 60 ครั้ง)
04 พ.ย. 2563
6443
เรื่อง แจ้งปฏิทินค่าป่วยการ อสม.ประจำปี 2564 เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช/สสอ.ทุกแห่ง/นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย (อ่าน 52 ครั้ง)
04 พ.ย. 2563
6442
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับย้ายข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 18 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6441
จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 13 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6440
สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลฆ้องชัย (อ่าน 8 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6439
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6438
สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (อ่าน 8 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6437
สสจ.นครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 14 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6436
โรงพยาบาลเสนา รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 5 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6435
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว (อ่าน 33 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6434
ขอเชิญประชุมวิชาการ "การจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติและน้ำยาการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอัตโนมัติฯ" (อ่าน 12 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6433
โรงพยาบาลสงขลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 6 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6432
ขอเชิญแพทย์และพยาบาลประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก (From D&C to MVA) (อ่าน 9 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6431
ชมรมศึกษาโรคปวดศรีษะ ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 (อ่าน 11 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6430
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม Anesthesia and perioperative pain management in fragility hip fracture surgery (อ่าน 9 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6429
ขอเชิญร่วมประชุม "การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล" (อ่าน 19 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6428
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 8 (อ่าน 16 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6427
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน (อ่าน 8 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6426
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ่าน 14 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6425
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญาฯ" (อ่าน 8 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6424
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ฯ" (อ่าน 14 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6423
ขอความร่วมมือตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ประกันตนรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 15 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6422
การปรับเปลี่ยนอายุให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2(MMR2)เป็นอายุ1ปี 6 เดือน (อ่าน 17 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6421
เรื่อง ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2564 เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย (อ่าน 16 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6420
เรื่อง ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2564 เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง (อ่าน 26 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6419
เรื่อง ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2564 เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช (อ่าน 11 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6418
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างฯ" (อ่าน 7 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6417
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทรณ์และข้อร้องเรียน" (อ่าน 5 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6416
ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1-6 (อ่าน 9 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6415
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy&Security Summit 2020 (อ่าน 8 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6414
ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง" (อ่าน 7 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6413
สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 (อ่าน 3 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6412
ขอเชิญประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 (อ่าน 7 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6411
ม.รามคำแหง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18 ครั้ง)
03 พ.ย. 2563
6410
ส่งรายงานการประชุมการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ครั้งที่ 7/2563 (อ่าน 19 ครั้ง)
02 พ.ย. 2563
6407
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (อ่าน 72 ครั้ง)
29 ต.ค. 2563
6406
เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลอกใหม่ เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย (อ่าน 22 ครั้ง)
28 ต.ค. 2563
6405
เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลอกใหม่ เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง (อ่าน 40 ครั้ง)
28 ต.ค. 2563
6404
เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลอกใหม่ เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช (อ่าน 18 ครั้ง)
28 ต.ค. 2563
6403
เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจเทอร์โมสแกนและจำนวน อสม. เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย (อ่าน 2 ครั้ง)
28 ต.ค. 2563
6402
เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจเทอร์โมสแกนและจำนวน อสม. เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง (อ่าน 21 ครั้ง)
28 ต.ค. 2563
6401
เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจเทอร์โมสแกนและจำนวน อสม. เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช (อ่าน 6 ครั้ง)
28 ต.ค. 2563
6399
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Virtual Folum on Update on Diagnosis,Treatment and Vaccine of COVID-19 (อ่าน 12 ครั้ง)
28 ต.ค. 2563
6398
ขอส่งรายงานการประชุมและประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 5/2563 (อ่าน 54 ครั้ง)
27 ต.ค. 2563
6397
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าสอบ CDE (อ่าน 27 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6396
การกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ (อ่าน 34 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6395
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน และ 45 ปี สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา (อ่าน 8 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6394
การประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (อ่าน 7 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6393
ขอเชิญประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (อ่าน 6 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6392
ประชาสัมพันธ์ นโยบายและทิศทางการบริหารงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 15 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6391
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 17 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6390
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (อ่าน 9 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6389
เชิญเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (อ่าน 8 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6388
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10 (อ่าน 3 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6387
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 (อ่าน 7 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6386
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 12 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6385
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 52 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6384
ขอความร่วมมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต(GIS health) (อ่าน 21 ครั้ง)
21 ต.ค. 2563
6383
เรียน ผอ.รพท./ผอ.รพช./สสอ. ทุกแห่ง เรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ พ.ศ. 2561.2565 (ปีงบประมาณ 2564) (อ่าน 35 ครั้ง)
20 ต.ค. 2563
6380
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 36 ครั้ง)
20 ต.ค. 2563
6379
รับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 (อ่าน 51 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6378
ขอเชิญประชุมพยาบาล เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน:เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (อ่าน 33 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6377
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 (อ่าน 18 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6376
รับสมัครพนักงานราชการ โรงพยาบาลพุทธโสธร (อ่าน 14 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6375
รับย้ายข้าราชการ สังกัด รพร.สระแก้ว (อ่าน 11 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6374
ขอเชิญเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็ปไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) (อ่าน 9 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6373
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่าน 12 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6372
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด รพ.พระนครศรีอยุธยา (อ่าน 13 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6371
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 197 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6370
ขอเชิญประชุม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564_รพท. ,รพช,ทุกแห่ง (อ่าน 29 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6369
ขอเชิญประชุม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564_สสอ. (อ่าน 13 ครั้ง)
12 ต.ค. 2563
6368
สรุปการประชุมมอบนโนยายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ2564 (อ่าน 35 ครั้ง)
09 ต.ค. 2563
6367
ขอหารือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ (อ่าน 72 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6366
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 12 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6365
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ม.ศิลปากร (อ่าน 9 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6364
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตรต่างๆ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (อ่าน 13 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6363
รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด รพ.หัวหิน (อ่าน 8 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6362
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (อ่าน 103 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6361
แต่งตั้งข้าราชการ (อ่าน 93 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6360
การรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ (อ่าน 16 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6359
รับย้ายข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (อ่าน 6 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6358
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา (อ่าน 6 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6357
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 56 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6356
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 12 ณ วสส.ขอนแก่น (อ่าน 23 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6355
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2020 (อ่าน 7 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6354
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล" (อ่าน 16 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6353
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 (อ่าน 6 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6352
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล (อ่าน 8 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6351
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2020 ครั้งที่ 16 (อ่าน 10 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6350
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (อ่าน 8 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6349
ส่งยารักษาโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร (อ่าน 10 ครั้ง)
07 ต.ค. 2563
6348
ขอเชิญประชุมการบริหารระบบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฯ (อ่าน 17 ครั้ง)
06 ต.ค. 2563
6347
สนับสนุนงบแพทย์แผนไทย งวดที่ 3/2563 ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ (อ่าน 36 ครั้ง)
06 ต.ค. 2563
6345
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานทั่วไป (อ่าน 17 ครั้ง)
05 ต.ค. 2563
6344
รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (อ่าน 40 ครั้ง)
02 ต.ค. 2563
6343
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 8 (อ่าน 23 ครั้ง)
02 ต.ค. 2563
6342
ขอเชิิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ (อ่าน 11 ครั้ง)
02 ต.ค. 2563
6341
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (อ่าน 11 ครั้ง)
02 ต.ค. 2563
6340
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 158 ครั้ง)
02 ต.ค. 2563
6339
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อขอประเมินสายงานแพทย์แผนไทย/นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก (อ่าน 32 ครั้ง)
02 ต.ค. 2563
6338
รายงานผลการดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) และหรือเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน (อ่าน 16 ครั้ง)
02 ต.ค. 2563
6337
เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนงบค่าเสื่อม ปี 2564 (อ่าน 133 ครั้ง)
30 ก.ย. 2563
6336
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูล อสม. (อ่าน 5 ครั้ง)
29 ก.ย. 2563
6335
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูล อสม. (อ่าน 31 ครั้ง)
29 ก.ย. 2563
6334
เรียน ผอก.รพ.หนองคาย / รพ.ชุมชนทุกแห่ง /รพ.พิสัยเวช เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูล อสม. (อ่าน 9 ครั้ง)
29 ก.ย. 2563
6333
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ "เดิน กิน ชม เที่ยว" ถนนแคมของ จ.หนองคาย (อ่าน 40 ครั้ง)
25 ก.ย. 2563
6332
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย (อ่าน 60 ครั้ง)
25 ก.ย. 2563
6331
วันพระราชทานธงชาติไทย (อ่าน 19 ครั้ง)
25 ก.ย. 2563
6330
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา (อ่าน 24 ครั้ง)
25 ก.ย. 2563
6329
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในการออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว อสม. (อ่าน 66 ครั้ง)
24 ก.ย. 2563
6328
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อเภสัชกรผู้ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (อ่าน 27 ครั้ง)
24 ก.ย. 2563
6327
ด่วนที่สุด เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยโควิดและการสรุปผลงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2563 (อ่าน 33 ครั้ง)
21 ก.ย. 2563
6326
ด่วนที่สุด เรียน ผอก.รพท./รพชทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช/นายกเทศในตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยโควิดและการสรุปผลงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2563 (อ่าน 6 ครั้ง)
21 ก.ย. 2563
6325
ขอส่งรายงานการประชุมฯ และประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ (อ่าน 122 ครั้ง)
20 ก.ย. 2563
6324
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 71 ครั้ง)
17 ก.ย. 2563
6323
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (อ่าน 29 ครั้ง)
14 ก.ย. 2563
6322
ขอเชิญร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ข้าราชการ ลูกจ้าง ของ สสจ.หนองคาย (อ่าน 88 ครั้ง)
11 ก.ย. 2563
6321
การขอรับค่าตอบแทนประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) ประจำปี 2564 (อ่าน 150 ครั้ง)
10 ก.ย. 2563
6320
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลและหน่วยงาน ที่มีผลงานโดดเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับชาติ (อ่าน 22 ครั้ง)
08 ก.ย. 2563
6318
แผนปฏิบัติงานโครงการ บ้านสวย เมืองงาม "หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง " (อ่าน 32 ครั้ง)
08 ก.ย. 2563
6317
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 (อ่าน 15 ครั้ง)
08 ก.ย. 2563
6316
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2563 (อ่าน 24 ครั้ง)
08 ก.ย. 2563
6315
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 (อ่าน 20 ครั้ง)
09 ก.ย. 2563
6314
การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัขกร ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 47 ครั้ง)
03 ส.ค. 2563
6313
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร(ทันตแพทย์ประจำบ้าน) ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 19 ครั้ง)
03 เม.ย. 2563
6312
เรียน สาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี เรื่อง การพัฒนา อสม.หมอประจำบ้านป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อ่าน 20 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6311
เรียน สาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ เรื่อง การพัฒนา อสม.หมอประจำบ้านป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อ่าน 9 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6310
เรียน สาธารณสุขอำเภอสระใคร เรื่อง การพัฒนา อสม.หมอประจำบ้านป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อ่าน 5 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6309
เรียน สาธารณสุขอำเภอสังคม เรื่อง การพัฒนา อสม.หมอประจำบ้านป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อ่าน 7 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6308
เรียน สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย เรื่อง การพัฒนา อสม.หมอประจำบ้านป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อ่าน 7 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6307
เรียน สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ เรื่อง การพัฒนา อสม.หมอประจำบ้านป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อ่าน 20 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6306
เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย เรื่อง การพัฒนา อสม.หมอประจำบ้านป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อ่าน 13 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6305
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง จัดส่งสื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและติดตามดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และติดยาเสพติดในชุมชน (อ่าน 13 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6304
เรียน สาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ เรื่อง แจ้งผลการการประกวดพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขต ปี 2563 (อ่าน 11 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6303
แจ้งแนวทางการให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐฯ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ฉบับที่ 2 (อ่าน 29 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6302
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2563 (อ่าน 35 ครั้ง)
31 ส.ค. 2563
6301
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลงาน R2R ดีเด่นประจำปี 2563 (อ่าน 54 ครั้ง)
28 ส.ค. 2563
6300
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด (อ่าน 26 ครั้ง)
28 ส.ค. 2563
6299
มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค (อ่าน 67 ครั้ง)
27 ส.ค. 2563
6298
กำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (อ่าน 16 ครั้ง)
26 ส.ค. 2563
6297
ด่วนที่สุด เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่องการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล อสม.เพื่อจ่ายเงินค่าเยียวยา ชดเชย ช่วงโควิด19 (อ่าน 21 ครั้ง)
25 ส.ค. 2563
6296
ด่วนที่สุด เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่องการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล อสม.เพื่อจ่ายเงินค่าเยียวยา ชดเชย ช่วงโควิด19 (อ่าน 29 ครั้ง)
25 ส.ค. 2563
6295
ด่วนที่สุด เรียน ผอก.รพ.หนองคาย /รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่องการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล อสม.เพื่อจ่ายเงินค่าเยียวยา ชดเชย ช่วงโควิด19 (อ่าน 24 ครั้ง)
25 ส.ค. 2563
6294
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 220 ครั้ง)
21 ส.ค. 2563
6293
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 61 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6292
รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย รพ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 25 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6291
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สสจ.ศรีษะเกษ (อ่าน 11 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6290
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อการสอนออนไลน์ในวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ทำอย่างไรให้สนุก (อ่าน 13 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6289
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ รพ.นครพนม (อ่าน 9 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6288
ขอรับการสนับสนุนใช้บริการของโรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง (อ่าน 14 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6287
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2563 (อ่าน 7 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6286
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเสวนาวิชาการ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย (อ่าน 14 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6285
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Individual KM Plan และ Workshop on IKM & ICT Coaching (อ่าน 12 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6284
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษของโรงแรมฮฮลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต (อ่าน 19 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6283
การเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 7 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6282
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ (อ่าน 17 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6281
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (อ่าน 9 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6280
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการเบิกจ่าย พ.ต.ส. ประจำปีงบ 2563 (อ่าน 29 ครั้ง)
19 ส.ค. 2563
6279
ขอเชิญทำบุญสบทบทุนงานทอดผ้าป่า "ช่วยน้องให้ปลอดภัย" (อ่าน 4 ครั้ง)
08 ส.ค. 2563
6278
ขอเเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน (อ่าน 4 ครั้ง)
08 ส.ค. 2563
6277
ขอเรียนเชิญท่าร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณะสุข (อ่าน 8 ครั้ง)
08 ส.ค. 2563
6276
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา (อ่าน 17 ครั้ง)
18 ส.ค. 2563
6275
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด รพ.อุทัยธานี (อ่าน 1 ครั้ง)
18 ส.ค. 2563
6274
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 150 ครั้ง)
17 ส.ค. 2563
6273
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสหกรณ์ "เกษียณสุขใจ" (อ่าน 75 ครั้ง)
14 ส.ค. 2563
6272
ขอเรียนเชิญ สูติแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ (อ่าน 47 ครั้ง)
14 ส.ค. 2563
6271
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสข ประจำปี 2563 (อ่าน 57 ครั้ง)
14 ส.ค. 2563
6270
ขอเชิญประชุมการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ปี 2563และจัดทำแนวทางการดำเนินงานปี 2564 (อ่าน 50 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6269
ส่งรายงานการประชุมการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ครั้งที่ 6/2563 (อ่าน 36 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6268
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล (อ่าน 14 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6267
ขอเชิญประชุมวิชาการเกียรติยศ นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ (อ่าน 21 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6266
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย (อ่าน 7 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6265
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 12 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6264
ประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (อ่าน 9 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6263
มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้ารับการศึกษาระดับ ป.โท (หลักสูตรนานาชาติ) (อ่าน 7 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6262
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (อ่าน 6 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6261
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 4 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6260
ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการสื่อการเรียนระบบ 2 ภาษา สำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 7 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6259
เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2563 (อ่าน 5 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6258
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด สสจ.นครพนม (อ่าน 7 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6257
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพง.สธ) สังกัด สสจ.พิษณุโลก (อ่าน 5 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6256
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสกลนคร (อ่าน 3 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6255
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี สสจ.ปราจีนบุรี (อ่าน 3 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6254
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร "สมาธิเพื่อความสุขในการทำงาน" (อ่าน 11 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6253
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลฯ" (อ่าน 10 ครั้ง)
13 ส.ค. 2563
6252
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 28 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
6251
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (อ่าน 29 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
6250
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 2 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
6249
ขอเชิญชวนบริตาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย (อ่าน 2 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
6248
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 9 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
6247
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ (อ่าน 5 ครั้ง)
10 ส.ค. 2563
6246
ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (อ่าน 71 ครั้ง)
05 ส.ค. 2563
6245
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.แพร่ (อ่าน 10 ครั้ง)
04 ส.ค. 2563
6244
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกลักสูตรต่างๆ (อ่าน 19 ครั้ง)
04 ส.ค. 2563
6243
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ" (อ่าน 17 ครั้ง)
04 ส.ค. 2563
6242
การติดต่อราชการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ่าน 10 ครั้ง)
04 ส.ค. 2563
6241
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ รพ.อ่างทอง (อ่าน 0 ครั้ง)
04 ส.ค. 2563
6240
การบรรจุกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย (อ่าน 16 ครั้ง)
04 ส.ค. 2563
6239
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รพ.นครพนม (อ่าน 9 ครั้ง)
03 ส.ค. 2563
6238
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น (อ่าน 15 ครั้ง)
03 ส.ค. 2563
6237
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ รพ.กระบี่ (อ่าน 1 ครั้ง)
03 ส.ค. 2563
6236
หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ (อ่าน 21 ครั้ง)
03 ส.ค. 2563
6235
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมค้าข้าว ประจำปี 2563 (อ่าน 2 ครั้ง)
03 ส.ค. 2563
6234
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย (อ่าน 23 ครั้ง)
03 ส.ค. 2563
6233
ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวาผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน (อ่าน 2 ครั้ง)
03 ส.ค. 2563
6232
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 3 ครั้ง)
03 ส.ค. 2563
6230
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (อ่าน 17 ครั้ง)
30 ก.ค. 2563
6229
รับย้ายข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (อ่าน 5 ครั้ง)
30 ก.ค. 2563
6228
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัลด้วย Google Flutter ขั้นต้น และขั้นกลาง (อ่าน 6 ครั้ง)
30 ก.ค. 2563
6227
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ (อ่าน 7 ครั้ง)
30 ก.ค. 2563
6226
ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิาการ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการสาธารณสุข (อ่าน 10 ครั้ง)
30 ก.ค. 2563
6225
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ (อ่าน 29 ครั้ง)
30 ก.ค. 2563
6224
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางทางงบค่าเสื่อมปี64 (อ่าน 50 ครั้ง)
24 ก.ค. 2563
6223
ด่วนที่สุด! ขอให้รายงานผลการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน (อ่าน 44 ครั้ง)
24 ก.ค. 2563
6222
ขอขอบคุณการสนับสนุนให้ อสม. เก็บข้อมูลฯ และขอความอนุเคราะห์ให้ อสม.เก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์ (อ่าน 17 ครั้ง)
24 ก.ค. 2563
6221
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สสจ.หนองคาย (อ่าน 195 ครั้ง)
24 ก.ค. 2563
6220
ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่โดย อสม. (อ่าน 15 ครั้ง)
24 ก.ค. 2563
6219
กำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2563 (รายละเอียดตามแนบ) (อ่าน 60 ครั้ง)
23 ก.ค. 2564
6218
รับย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สกลนคร (อ่าน 16 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6217
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 โรงพยาบาลอุดรธานี (อ่าน 6 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6216
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกระบี่ (อ่าน 4 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6215
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (อ่าน 6 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6214
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สสจ.ราชบุรี (อ่าน 2 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6213
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31st TASP Annual Scientific Meeting 2020 (อ่าน 14 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6212
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการภายนอก" (อ่าน 9 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6211
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (อ่าน 23 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6210
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานธุรการ หลักสูตร "งานสารบัญอย่างมืออาชีพสำหรับหน่วยงานสังกัด สป.สธ" (อ่าน 15 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6209
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ราชบุรี (อ่าน 2 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6208
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11 (อ่าน 5 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6207
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 11 (อ่าน 15 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6206
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหว้านใหญ่ (อ่าน 4 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6205
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (อ่าน 22 ครั้ง)
23 ก.ค. 2563
6204
แจ้งดำเนินการเฝ้าระวัง และค้นหาโรคโควิด ๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว (อ่าน 27 ครั้ง)
22 ก.ค. 2563
6203
แจ้งการประเมินตัวชี้วัดผลงานด้านควบคุมโรคติดต่อผ่าน Zoom metting (อ่าน 20 ครั้ง)
21 ก.ค. 2563
6202
การดำเนินงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร (อ่าน 15 ครั้ง)
20 ก.ค. 2563
6201
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 45 ครั้ง)
20 ก.ค. 2563
6200
แจ้งขอความร่วมมือเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากจังหวัดระยอง หรือกรุงเทพมหานคร (อ่าน 13 ครั้ง)
20 ก.ค. 2563
6199
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงานในการสอบสวน ป้องกัน ควบคุม Covid-19 (อ่าน 56 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6198
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง (อ่าน 7 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6197
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 4 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6196
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "โควิด-19 กับเศรษฐกิจไทย" (อ่าน 7 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6195
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวนมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน (อ่าน 2 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6194
เพลงสำคัญของแผ่นดิน (อ่าน 9 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6193
ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2563 (อ่าน 2 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6192
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด (อ่าน 9 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6191
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉิมพระชนมพรรษา (อ่าน 13 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6190
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม (อ่าน 1 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6189
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา (อ่าน 4 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6188
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสงขลา (อ่าน 1 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6187
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)เชี่ยวชาญ สสจ.พังงา (อ่าน 1 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6186
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลนาดูน สสจ.มหาสารคาม (อ่าน 4 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6185
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวง (อ่าน 4 ครั้ง)
17 เม.ย. 2563
6184
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมฯ (อ่าน 12 ครั้ง)
17 ก.ค. 2563
6183
ขอส่งสรุปผลการประชุม Dead Case Conference โรคไข้เลือดออก? (อ่าน 39 ครั้ง)
16 ก.ค. 2563
6182
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการถ่ายทอด Online (อ่าน 19 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6181
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (อ่าน 5 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6180
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอ่างทอง (อ่าน 1 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6179
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลนามน (อ่าน 4 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6178
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติไวรัสโคโรนา COVID 19 Virtual Conference (อ่าน 8 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6177
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบ Zoom (อ่าน 18 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6176
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 110 (1/2563) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (อ่าน 3 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6175
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์ (อ่าน 3 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6174
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน 9 หลักสูตร (อ่าน 20 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6173
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนางรอง (อ่าน 3 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6172
การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย (อ่าน 5 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6171
กองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขประกาศการรับย้าย/รับโอน (อ่าน 7 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6170
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม (อ่าน 1 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6169
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (อ่าน 3 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6168
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด สสจ.นครปฐม 6 ตำแหน่ง (อ่าน 3 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6167
รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 3 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6166
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (อ่าน 8 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6165
รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 9 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6164
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (อ่าน 5 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6163
ขอเชิญแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care" (อ่าน 5 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6162
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 13 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6161
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (อ่าน 13 ครั้ง)
15 ก.ค. 2563
6160
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด สสจ.นครปฐม (อ่าน 1 ครั้ง)
14 ก.ค. 2563
6159
ขอเชิญนำเสนอผลงาน (อ่าน 35 ครั้ง)
13 ก.ค. 2563
6158
ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย? (อ่าน 27 ครั้ง)
13 ก.ค. 2563
6157
วุฒิการศึกษาเพิ่มเติมสายงานเภสัชกรรม (อ่าน 24 ครั้ง)
13 ก.ค. 2563
6156
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11 (อ่าน 19 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
6155
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ โครงการ Palliative care ผ่านระบบ zoom (อ่าน 22 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
6154
ขอเชิญประชุมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแกนนำข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุขฯ (อ่าน 26 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
6153
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติไวรัสโคโรนา COVID-19 Virtual Conference (อ่าน 15 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
6152
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ (อ่าน 7 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
6151
ขอความอนุเคราะห์สำรวจเครื่องวิทยุคมนาคมของกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 8 ครั้ง)
10 ก.ค. 2563
6150
การรับบริจาคจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาล (อ่าน 17 ครั้ง)
09 ก.ค. 2563
6149
ส่งรายงานการประชุมการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ครั้งที่ 4/2563 (อ่าน 39 ครั้ง)
08 ก.ค. 2563
6148
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบความรู้ฯ (อ่าน 65 ครั้ง)
03 ก.ค. 2563
6147
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 47 ครั้ง)
03 ก.ค. 2563
6146
ประชาสัมพันธ์ โครงการ August Series 2020 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum,Digital HR Forum,Big Data&Cloud Computing, และงาน Digital Business Solutions Summit (อ่าน 16 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6145
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 18 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6144
ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 หลักสูตร (อ่าน 16 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6143
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (อ่าน 7 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6142
เรื่อง? ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม Dead Case Conference โรคไข้เลือดออก? (อ่าน 24 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6141
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม Dead Case Conference โรคไข้เลือดออก (อ่าน 19 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6140
ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรการประชุมและเชิญประชุม Dead Case Conference โรคไข้เลือดออก? (อ่าน 19 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6139
ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรการประชุมและเชิญประชุม Dead Case Conference โรคไข้เลือดออก? (อ่าน 19 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6138
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อเรื่อง"การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล" (อ่าน 4 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6137
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล (อ่าน 7 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6136
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2563 (อ่าน 7 ครั้ง)
02 ก.ค. 2563
6135
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วย?? (อ่าน 32 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
6134
เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบ ๒ ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 49 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
6133
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งวดที่ 3 (ตำบลละ 4,000 บาท) (อ่าน 35 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
6132
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งวดที่ 3 (ตำบลละ 1,000 บาท) (อ่าน 40 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
6131
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งวดที่ 3 (ตำบลละ 500 บาท) (อ่าน 47 ครั้ง)
30 มิ.ย. 2563
6130
การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ในระดับ รพ.สต. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (อ่าน 59 ครั้ง)
29 มิ.ย. 2563
6129
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เผยแพร่สื่อความรู้สำหรับ อสม.หมอประจำบ้าน (อ่าน 22 ครั้ง)
25 มิ.ย. 2563
6128
เรียน ผอก.รพท./รพชทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เผยแพร่สื่อความรู้สำหรับ อสม.หมอประจำบ้าน (อ่าน 11 ครั้ง)
25 มิ.ย. 2563
6127
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง แจ้งจัดสรรและเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.(งวดที่3) (อ่าน 49 ครั้ง)
25 มิ.ย. 2563
6126
เรียน ผอก.รพท./รพชทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช แจ้งจัดสรรและเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.(งวดที่3) (อ่าน 16 ครั้ง)
25 มิ.ย. 2563
6125
ประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ (อ่าน 10 ครั้ง)
25 มิ.ย. 2563
6124
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ????? (อ่าน 36 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2563
6123
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสื่อสารนโยบายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะเครือข่าย ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM (อ่าน 16 ครั้ง)
24 มิ.ย. 2563
6122
สนับสนุนงบแพทย์แผนไทย งวดที่ 2/2563 ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ (อ่าน 84 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2563
6121
เรียน ผอ.รพท/ผอ.รพช ทุกแห่ง เรื่องข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 24 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2563
6120
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 (อ่าน 10 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2563
6119
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5 (อ่าน 5 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2563
6118
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 4 ครั้ง)
23 มิ.ย. 2563
6117
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (อ่าน 19 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2563
6116
การปรับลดระยะห่างของช่องความถี่วิทยุคมนาคมจาก 25KHz เป็น 12.5KHz (อ่าน 11 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2563
6115
แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย และแบบปรับปรุงห้องทันตกรรม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 (อ่าน 25 ครั้ง)
22 มิ.ย. 2563
6114
แจ้งการจัดสรรงบค่าบริการการแพทย์แผนไทย ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 64 ครั้ง)
19 มิ.ย. 2563
6113
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (อ่าน 14 ครั้ง)
19 มิ.ย. 2563
6112
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ส่งบทความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริการสุขภาพ (อ่าน 11 ครั้ง)
19 มิ.ย. 2563
6111
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 26 ครั้ง)
19 มิ.ย. 2563
6110
ประชาสัมพันธ์ การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2562 (อ่าน 21 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
6109
ประชาสัมพันธ์ แจ้งผลการคัดเลือกผู้สมัครรับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น(หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 30 ครั้ง)
18 มิ.ย. 2563
6108
ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (อ่าน 31 ครั้ง)
16 มิ.ย. 2563
6107
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการจัดอบรมภาคปฏิบัติโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 (อ่าน 12 ครั้ง)
16 มิ.ย. 2563
6106
การอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภาการชาดไทย ?หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ? ปี 2563 (อ่าน 22 ครั้ง)
15 มิ.ย. 2563
6105
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ในการบันทึกรายการบัญชีพร้อมตัวอย่างหน้าจอการบันทึกในระบบ GFMIS" รุ่นที่1-รุ่นที่ 3 (อ่าน 28 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
6104
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 (อ่าน 20 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
6103
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา"รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4 (อ่าน 18 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
6102
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่1-รุ่นที่ 4 (อ่าน 9 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
6101
การประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (EB 5 - EB 7) (อ่าน 14 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
6100
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 155 ครั้ง)
12 มิ.ย. 2563
6099
การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข เชื่อมโยงการดำเนินงาน พชอ. ปี 2563 เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง (อ่าน 52 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
6098
การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข เชื่อมโยงการดำเนินงาน พชอ. ปี 2563 เรียน ผอก.รพท./รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช (อ่าน 21 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
6097
ประชาสัมพันธ์ จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (รายสี่เดือน) (อ่าน 8 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
6096
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (อ่าน 4 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
6095
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 51 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
6094
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2563 (อ่าน 8 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
6093
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงาน อสค. (อ่าน 39 ครั้ง)
10 มิ.ย. 2563
6091
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง สนับสนุนเวชภัณฑ์แก่ อสม. ในการทำงานควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโควิด19 (อ่าน 18 ครั้ง)
09 มิ.ย. 2563
6089
สิทธิ สวัสดิการ และการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 19 ครั้ง)
09 มิ.ย. 2563
6088
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบนอกเวลาราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ่าน 39 ครั้ง)
05 มิ.ย. 2563
6084
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 202 ครั้ง)
05 มิ.ย. 2563
6083
การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการฯที่ได้ความเสียหายจากการให้บริการกรณีCOVID-19 (อ่าน 29 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
6082
แจ้งยกเลิกการห้ามออกนอกพื้นที่จังหวัดหนองคาย (อ่าน 32 ครั้ง)
04 มิ.ย. 2563
6081
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการเผยแพร่ผลงานระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 64 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
6080
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลงมา (อ่าน 99 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
6079
แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังและค้นหาโรค Covid-19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง (อ่าน 24 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
6078
ประชาสัมพันธ์ หน่วยซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (อ่าน 24 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
6077
ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการซ่อมเครื่องช่วยหายใจ (อ่าน 13 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
6076
ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563 การรับตรงอิสระ (อ่าน 47 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
6075
ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ รวม 7 โครงการ (อ่าน 10 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
6074
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรที่ 2 (อ่าน 11 ครั้ง)
02 มิ.ย. 2563
6073
แจ้งตรวจสอบการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2563 (อ่าน 23 ครั้ง)
01 มิ.ย. 2563
6072
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 117 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
6071
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2564-2566 (อ่าน 7 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
6070
ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (อ่าน 66 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
6069
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (อ่าน 5 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
6068
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 (อ่าน 6 ครั้ง)
29 พ.ค. 2563
6067
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย(เฉพาะราย) (อ่าน 117 ครั้ง)
28 พ.ค. 2563
6066
โปรแกรมสำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) (อ่าน 18 ครั้ง)
28 พ.ค. 2563
6065
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
27 พ.ค. 2563
6064
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 54 ครั้ง)
27 พ.ค. 2563
6063
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง NEW Normal Agriculture accelerated by the COVID-19 (อ่าน 11 ครั้ง)
27 พ.ค. 2563
6062
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 (อ่าน 11 ครั้ง)
27 พ.ค. 2563
6061
ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลารับสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 7 ครั้ง)
27 พ.ค. 2563
6060
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ่าน 19 ครั้ง)
27 พ.ค. 2563
6059
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตร Basic Data Engineering (อ่าน 6 ครั้ง)
27 พ.ค. 2563
6058
ขอประชาสัมพันธ์วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคอิสาน (อ่าน 8 ครั้ง)
26 พ.ค. 2563
6057
ขอเชิญประชุม Video conference ติดตามการปฏิบัติงาน อสม. ในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน (อ่าน 10 ครั้ง)
26 พ.ค. 2563
6056
ขอความอนุเคระห์ช่วยเหลือ อสม.ที่ประสบอัคคีภัย (อ่าน 3 ครั้ง)
26 พ.ค. 2563
6055
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Frontline Stays ของ Airbnb (อ่าน 15 ครั้ง)
26 พ.ค. 2563
6054
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อเข้ารับรางวัลประชาบดี (อ่าน 12 ครั้ง)
25 พ.ค. 2563
6053
ประชาสัมพันธ์ แพทยสภาประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา (อ่าน 4 ครั้ง)
25 พ.ค. 2563
6052
แจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 28 ครั้ง)
25 พ.ค. 2563
6051
ด่วนที่สุด : ผอ.รพท./รพช./สสอ. การจัดทำคำของบลงทุน พรก.2563 (อ่าน 41 ครั้ง)
25 พ.ค. 2563
6050
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 แจ้งยกเลิกการอบรม (อ่าน 43 ครั้ง)
22 พ.ค. 2563
6049
แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่ (อ่าน 26 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
6048
การจัดแผนคำของบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 40 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
6047
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
6046
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 41 ครั้ง)
21 พ.ค. 2563
6045
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2563 (อ่าน 60 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
6044
ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2564 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า (อ่าน 26 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
6043
ขอความอนุเคราะห์ให้ อสม.เก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์ (อ่าน 7 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
6042
ประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น เสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น (อ่าน 2 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
6041
ประชาสัมพันธ์ วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี (อ่าน 10 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
6040
ประชาสัมพันธ์ การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 72 ครั้ง)
20 พ.ค. 2563
6039
แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ่าน 77 ครั้ง)
19 พ.ค. 2563
6038
โครงการส่วนลดจากใจ ให้ อสม. (อ่าน 18 ครั้ง)
15 พ.ค. 2563
6037
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ไม่ทำเวชฯ) ครั้งที่ 3/2563 (อ่าน 29 ครั้ง)
15 พ.ค. 2563
6036
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ การดำเนินงาน อสม เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 ในชุมชน (อ่าน 6 ครั้ง)
15 พ.ค. 2563
6035
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 (อ่าน 25 ครั้ง)
15 พ.ค. 2563
6034
ประชาสัมพันธ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (อ่าน 29 ครั้ง)
14 พ.ค. 2563
6033
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 การรับแบบ Admissions (อ่าน 24 ครั้ง)
14 พ.ค. 2563
6032
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินการพัฒนา อสค. ปี 2563 (อ่าน 26 ครั้ง)
14 พ.ค. 2563
6031
เรียน ผอก.รพท/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช/นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินการพัฒนา อสค. ปี 2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
14 พ.ค. 2563
6030
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0 ปี 2563 (อ่าน 23 ครั้ง)
14 พ.ค. 2563
6029
เรียน ผอก.รพท/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช/นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง อนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0 ปี 2563 (อ่าน 10 ครั้ง)
14 พ.ค. 2563
6028
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเวียนเกี่ยวกับช่องทางการรับส่งหนังสือของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (อ่าน 10 ครั้ง)
08 พ.ค. 2563
6027
ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดการจัดระบบบริการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว ตาม รพบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 แบบออนไลน์ (อ่าน 33 ครั้ง)
13 พ.ค. 2563
6026
แจ้งการจัดสรรและเบกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. (อ่าน 57 ครั้ง)
08 พ.ค. 2563
6025
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 14 ครั้ง)
08 พ.ค. 2563
6024
ขอแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ (อ่าน 192 ครั้ง)
05 พ.ค. 2563
6023
สนับสนุนงบแพทย์แผนไทย งวดที่ 1/2563 ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ (อ่าน 90 ครั้ง)
05 พ.ค. 2563
6022
แจ้งยกเลิกการจัดโครงการประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๕ (อ่าน 16 ครั้ง)
05 เม.ย. 2563
6021
เรียน รพ./สสอ./รพ.สต ทุกแห่ง เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 35 ครั้ง)
05 พ.ค. 2563
6020
ด่วนที่สุด : แจ้งจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (อ่าน 52 ครั้ง)
01 มิ.ย. 2563
6019
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการสมัครสมาชิก ฌกส.อสม. (อ่าน 25 ครั้ง)
01 พ.ค. 2563
6018
บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (อ่าน 16 ครั้ง)
30 เม.ย. 2563
6017
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเพื่อหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (อ่าน 18 ครั้ง)
30 เม.ย. 2563
6016
แจ้งมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับงานบริการแพทย์แผนไทยฯ (อ่าน 52 ครั้ง)
29 เม.ย. 2563
6015
แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (อ่าน 115 ครั้ง)
29 เม.ย. 2563
6014
ขอความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563 (อ่าน 14 ครั้ง)
29 เม.ย. 2563
6013
แนวทาง การบันทึก และรายงานผ่านระบบฐานข้อมูล กรณี Covid-19 (อ่าน 21 ครั้ง)
29 เม.ย. 2563
6012
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการส่งผลงานประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 180 ครั้ง)
29 เม.ย. 2563
6011
ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (อ่าน 125 ครั้ง)
29 เม.ย. 2563
6010
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องผลกาารคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 139 ครั้ง)
28 เม.ย. 2563
6009
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 140 ครั้ง)
28 เม.ย. 2563
6008
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 55 ครั้ง)
28 เม.ย. 2563
6007
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ (อ่าน 55 ครั้ง)
27 เม.ย. 2563
6006
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม63 (อ่าน 33 ครั้ง)
27 เม.ย. 2563
6003
ประกาศจังหวัดหนองคาย ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 236 ครั้ง)
23 เม.ย. 2563
6002
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมทั่วไป (อ่าน 13 ครั้ง)
21 เม.ย. 2563
6001
แจ้งรายการจัดสรรงบลงทุน ปี 2563 (อ่าน 72 ครั้ง)
20 เม.ย. 2563
6000
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 69 ครั้ง)
20 เม.ย. 2563
5999
เร่งรัดการรายงานผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในรายงาน506และILI(รพ.ทุกแห่ง) (อ่าน 27 ครั้ง)
17 เม.ย. 2563
5998
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ (อ่าน 24 ครั้ง)
17 เม.ย. 2563
5997
ขอส่งรายงานการประชุมและประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 55 และฉบับที่ 56 (อ่าน 81 ครั้ง)
17 เม.ย. 2563
5996
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 (อ่าน 20 ครั้ง)
17 เม.ย. 2563
5995
การซ้อมความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีงานพิธี งานพิธี และงานสาธารณะต่างๆ (อ่าน 22 ครั้ง)
17 เม.ย. 2563
5994
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีงานพิธี งานพิธี และงานสาธารณะต่างๆ (อ่าน 22 ครั้ง)
17 เม.ย. 2563
5992
การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในก่ีจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2563(รอบที่ 2) (อ่าน 21 ครั้ง)
17 เม.ย. 2563
5991
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูล อสม.ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 32 ครั้ง)
17 เม.ย. 2563
5990
ประชาสัมพันธ์ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (อ่าน 9 ครั้ง)
15 เม.ย. 2563
5989
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งประเทศไทย (วว.) (อ่าน 4 ครั้ง)
15 เม.ย. 2563
5988
หลักเกณฑ์สำหรับให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พักในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 38 ครั้ง)
14 เม.ย. 2563
5987
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 59 ครั้ง)
14 เม.ย. 2563
5986
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "NeuroLeadership for Innovative and strategic Executives (NISE)" (อ่าน 6 ครั้ง)
14 เม.ย. 2563
5985
แนวทางกการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (อ่าน 56 ครั้ง)
10 เม.ย. 2563
5984
ประชาสัมพันธ์ การรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆที่ผลิตพนักงานผู้ให้บริการ (อ่าน 23 ครั้ง)
09 เม.ย. 2563
5983
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมัครได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช พ.ศ.2563 (อ่าน 12 ครั้ง)
09 เม.ย. 2563
5982
แจ้งการโอนเงินงบค่าเสื่อม 2563 (อ่าน 67 ครั้ง)
08 เม.ย. 2563
5981
การห้ามออกนอกพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อความปลอดภัยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 84 ครั้ง)
08 เม.ย. 2563
5980
ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (อ่าน 59 ครั้ง)
07 เม.ย. 2563
5979
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม (อ่าน 43 ครั้ง)
03 เม.ย. 2563
5978
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (อ่าน 23 ครั้ง)
03 เม.ย. 2563
5977
ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor (อ่าน 9 ครั้ง)
03 เม.ย. 2563
5976
เรื่อง มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยง (อ่าน 35 ครั้ง)
03 เม.ย. 2563
5975
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจเรื่องการอนุญาตให้นำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาไว้ที่อื่นชั่วคราว (อ่าน 57 ครั้ง)
02 เม.ย. 2563
5974
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อขอรับการประเมินบุคคลและผลงานประกอบการพิจารณาขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อ่าน 136 ครั้ง)
02 เม.ย. 2563
5973
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรสมัครเข้ารับการศึกษา และอบรมระยะสั้น(หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 15 ครั้ง)
02 เม.ย. 2563
5972
การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน (อ่าน 66 ครั้ง)
01 เม.ย. 2563
5971
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 106 ครั้ง)
31 มี.ค. 2563
5970
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (อ่าน 9 ครั้ง)
31 มี.ค. 2563
5969
ประชาสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 21 ครั้ง)
27 มี.ค. 2563
5968
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (อ่าน 17 ครั้ง)
27 มี.ค. 2563
5967
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ออมเพิ่มดี มีแต่ได้" (อ่าน 43 ครั้ง)
27 มี.ค. 2563
5966
ประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
26 มี.ค. 2563
5965
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่6 (อ่าน 8 ครั้ง)
26 มี.ค. 2563
5964
ประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2563 (อ่าน 11 ครั้ง)
26 มี.ค. 2563
5963
เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง เรื่องขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูล Smart Hospital (อ่าน 34 ครั้ง)
24 มี.ค. 2563
5962
แจ้งเปลี่ยนวิธีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ผ่านระบบ Video Conference (อ่าน 19 ครั้ง)
24 มี.ค. 2563
5961
จัดเตรียมคำขอสนับสนุนเงินเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 (อ่าน 52 ครั้ง)
24 มี.ค. 2563
5960
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 24 ครั้ง)
24 มี.ค. 2563
5959
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลนางรอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 13 ครั้ง)
24 มี.ค. 2563
5958
ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน(หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย) (อ่าน 14 ครั้ง)
24 มี.ค. 2563
5957
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส (อ่าน 8 ครั้ง)
24 มี.ค. 2563
5956
ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 (อ่าน 8 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5955
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and Continence care : Theory and Practice (อ่าน 4 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5954
ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 10 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5953
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอมอบทุนทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการและครอบครัวบุคลากรในสังกัดของท่าน (อ่าน 20 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5952
ประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาวิชาการ การแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2563 เรื่องการแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง (อ่าน 4 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5951
ประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ (อ่าน 2 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5950
ด่วนที่สุด!! ขอให้จัดส่งรายชื่อบุคคลากรด้านการแพทย์ที่มีความเสี่ยงในการดำเนินการเกี่ยวกับโรค COVID-19 เพื่อรับมอบกรมธรรม์ประกันภัย (อ่าน 61 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5949
ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5948
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (อ่าน 75 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5947
ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยไตเทียม (อ่าน 10 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5946
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) และหลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (อ่าน 36 ครั้ง)
20 มี.ค. 2563
5945
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 34 ครั้ง)
20 ม.ค. 2563
5944
เรียน ผอ.รพ ทุกแห่ง เรื่องการรายงานข้อมูลพื้นฐานสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 46 ครั้ง)
19 มี.ค. 2563
5943
ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบสอบถาม ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (อ่าน 16 ครั้ง)
18 มี.ค. 2563
5942
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (อ่าน 30 ครั้ง)
18 มี.ค. 2563
5941
ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)และขั้นตอนการขอคืนค่าลงทะเบียน (อ่าน 8 ครั้ง)
18 มี.ค. 2563
5940
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (อ่าน 11 ครั้ง)
18 มี.ค. 2563
5939
แจ้งขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน (อ่าน 7 ครั้ง)
18 มี.ค. 2563
5938
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (อ่าน 55 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5937
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 (อ่าน 14 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5936
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง:วิธีการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ" รุ่นที่ 1-3 (อ่าน 6 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5935
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสารพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค และ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ" รุ่นที่ 1-3 (อ่าน 4 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5934
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง" รุ่นที่ 1-6 (อ่าน 3 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5933
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ"รุ่นที่ 1-4 (อ่าน 3 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5932
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 2 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5931
ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการ/วิจัยดีเด่น เป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 (อ่าน 5 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5930
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคุณสมบัติแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 และประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายและพิเศษ (อ่าน 3 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5929
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคุณสมบัติแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5928
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 (อ่าน 7 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5927
ขอส่งรายงานการประชุมและประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ (อ่าน 41 ครั้ง)
17 มี.ค. 2563
5926
แจ้งเลื่อนโครงการอบรมการมี การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (อ่าน 8 ครั้ง)
16 มี.ค. 2563
5925
แจ้งคำสั่งมอบอำนาจ (อ่าน 64 ครั้ง)
16 มี.ค. 2563
5924
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (อ่าน 82 ครั้ง)
13 มี.ค. 2563
5923
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 33 ครั้ง)
13 มี.ค. 2563
5922
เรียน ผอ. รพท./รพช./รพสต. ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ (อ่าน 32 ครั้ง)
12 มี.ค. 2563
5921
ขอแจ้งกำหนดการไลฟ์สดวันอาสาสมัครสาธารรสุขแห่งชาติ ปี 2563 (อ่าน 23 ครั้ง)
12 มี.ค. 2563
5920
แจ้งการจัดสรรหน้ากากอนามัยในรอบสัปดาห์๙-๑๕มี.ค.๖๓ และการบันทึกเวชภัณฑ์คงคลัง (อ่าน 43 ครั้ง)
12 มี.ค. 2563
5919
ขอแจ้ง อสม. รับบัตร Smart card อสม (อ่าน 19 ครั้ง)
12 มี.ค. 2563
5918
ขอส่งรายงานการประชุมการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (อ่าน 26 ครั้ง)
12 มี.ค. 2563
5917
ประชาสัมพันธ์ โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการ การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (อ่าน 25 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5916
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาสาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลบางกรวย (อ่าน 8 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5915
ประชาสัมพันธ์ อบรมกลักสูตรระยะสั้น(หลักสูตรฟื้นฟู เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ" (อ่าน 14 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5914
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการกำหนดเกณฑ์ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 11 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5913
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 3 (อ่าน 8 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5912
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องสถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข (อ่าน 17 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5911
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ (อ่าน 11 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5910
ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 5 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5909
ประชาสัมพันธ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ (อ่าน 37 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5908
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่าน 4 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5907
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนาทม (อ่าน 8 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5906
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญแพทย์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว" ปี 2563 (อ่าน 5 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5905
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (อ่าน 7 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5904
ประชาสัมพันธ์ อบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" ปี 2563 (อ่าน 2 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5903
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรบัญฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ่าน 12 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5901
แจ้งแนวทางการขอรับงบประมาณกองทุนตำบลกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (อ่าน 22 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5900
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (อ่าน 4 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5899
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 27 ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (อ่าน 8 ครั้ง)
11 มี.ค. 2563
5898
ขอความร่วมมือสนับสนุนการรณรงค์"อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19" (อ่าน 32 ครั้ง)
10 มี.ค. 2563
5896
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7 ครั้ง)
06 มี.ค. 2563
5895
ประชาสัมพัันธ์ การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 9 ครั้ง)
06 มี.ค. 2563
5894
ประกาศจังหวัดหนองคาย ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 126 ครั้ง)
06 มี.ค. 2563
5893
ประกาศจังหวัดหนองคาย ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อขอรับการประเมินบุคคลและผลงานประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 79 ครั้ง)
06 มี.ค. 2563
5892
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้ราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) (อ่าน 41 ครั้ง)
05 มี.ค. 2563
5891
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยเบื้องต้นสำหรับพยาบาล (อ่าน 24 ครั้ง)
05 มี.ค. 2563
5890
เรียน ผอ.รพ.เฝ้าไร่/สระใคร เรื่องเลื่อนการประชุมติดตามข้อมูลให้ได้คุณภาพระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 11 ครั้ง)
05 มี.ค. 2563
5889
ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉ.11) ในเขตสุขภาพที่ 8 (อ่าน 75 ครั้ง)
05 มี.ค. 2563
5888
ขอแจ้งวงเงินงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. (อ่าน 31 ครั้ง)
05 มี.ค. 2563
5887
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล (อ่าน 12 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5886
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry (อ่าน 5 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5885
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการนการประชุมวิชาการ 5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020) (อ่าน 6 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5884
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้อบรมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรม WepMEt" (อ่าน 7 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5883
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการ สอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (อ่าน 4 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5882
ขอแจ้งเลื่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้ง 17 (อ่าน 6 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5881
แจ้งแนวทางการดำเนินงานการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน (อ่าน 16 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5880
ด่วนที่สุด เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่อง ขอเลื่อนการจัดประชุมโครงการวัน อสม.ระดับอำเภอ ประจำปี 2563 (อ่าน 6 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5879
ด่วนที่สุด เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง ขอเลื่อนการจัดประชุมโครงการวัน อสม.ระดับอำเภอ ประจำปี 2563 (อ่าน 10 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5878
ด่วนที่สุด เรียน ผอก.รพ.หนองคาย/รพช.ทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เรื่อง ขอเลื่อนการจัดประชุมโครงการวัน อสม.ระดับอำเภอ ประจำปี 2563 (อ่าน 10 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5877
ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 83 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5876
ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อขอรับการประเมินบุคคลและผลงานประกอบการพิจารณาขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อ่าน 70 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5875
แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับการช่วยเหลือจากมูลนิธ อสม. (อ่าน 7 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5874
ขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล(ฉบับ8) พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (อ่าน 20 ครั้ง)
04 มี.ค. 2563
5872
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ "เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผุ้รับบำเหน็จรายเดือน" (อ่าน 13 ครั้ง)
03 มี.ค. 2563
5871
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิมศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย "R2R Facilitator Advanced Course" (อ่าน 14 ครั้ง)
03 มี.ค. 2563
5870
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (อ่าน 77 ครั้ง)
03 มี.ค. 2563
5869
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ 21 หลักสูตร (อ่าน 22 ครั้ง)
03 มี.ค. 2563
5868
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 25 ครั้ง)
03 มี.ค. 2563
5867
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ (อ่าน 10 ครั้ง)
03 มี.ค. 2563
5866
ประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาาพการสรุปเวชระเบียนและผู้ให้รหัสทางการแพทย์ (อ่าน 11 ครั้ง)
03 มี.ค. 2563
5865
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2563 (อ่าน 11 ครั้ง)
02 มี.ค. 2563
5864
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทันตแพทย์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ทันตสาธารณสุข(ทันตกรรมครอบครัว) (อ่าน 9 ครั้ง)
28 ก.พ. 2563
5863
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร (อ่าน 84 ครั้ง)
27 ก.พ. 2563
5862
ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 22 (อ่าน 21 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
5861
ประชาสัมพันธ์ อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 (อ่าน 5 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
5860
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2 (อ่าน 10 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
5859
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลชลบุรี (อ่าน 4 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
5858
ประชาสัมพันธ์ เข้าประชุมวิชาการ เรื่อง ฤากฎหมายหรือจริยธรรม ปกป้องพยาบาลวิชาชีพยุคดิจิทัล (อ่าน 7 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
5857
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2564 รอบนโยบายพิเศษจับคู่สถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์ (อ่าน 12 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
5856
ประชาสัมพันธ์ ขอให้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 5 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
5855
ขอความร่วมมือใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 (อ่าน 22 ครั้ง)
26 ก.พ. 2563
5854
เรียน ผอก.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่องโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนฯและแจ้งแผนการจัดงานวัน อสม.(อำเภอ) ประจำปี 2563 (อ่าน 34 ครั้ง)
25 ก.พ. 2563
5853
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ อสม. ที่ประสบอัคคีภัย (อ่าน 11 ครั้ง)
25 ก.พ. 2563
5852
การสนับสนุนการศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 (อ่าน 26 ครั้ง)
25 ก.พ. 2563
5851
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ (อ่าน 22 ครั้ง)
25 ก.พ. 2563
5850
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ (อ่าน 15 ครั้ง)
25 ก.พ. 2563
5849
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย" รุ่นที่ 1-3 (อ่าน 17 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
5848
ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ(ปปช.) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1-4 (อ่าน 11 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
5847
ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" รุ่นที่ 1-3 (อ่าน 9 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
5846
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร (อ่าน 22 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
5845
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2563 (อ่าน 13 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
5844
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับอบรมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (อ่าน 7 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
5843
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10,ICD-10-TM ประจำปี 2020 (อ่าน 18 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
5842
เรียน ผอ.รพ. ทุกแห่ง เรื่อง ระบบรายงานข้อมูลพื้นฐานสถานบริการสุขภาพ สังกััดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 16 ครั้ง)
24 ก.พ. 2563
5841
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 23 ครั้ง)
21 ก.พ. 2563
5840
กำหนดการประเมินSRRTและติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันCOVID-19 (อ่าน 39 ครั้ง)
21 ก.พ. 2563
5839
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 39 ครั้ง)
21 ก.พ. 2563
5838
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications (อ่าน 11 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5837
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ เรื่อง "ID Rama Symposium 2020" (อ่าน 10 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5836
เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร (อ่าน 16 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5835
ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 (อ่าน 6 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5834
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานประชุมสัมนาวิชาการ "Smart City Conference ครั้งที่ 1" (อ่าน 14 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5833
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนลูกจ้างประจำของส่วนราชการสมัครเป็นสมาชิก กสจ. และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ (อ่าน 12 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5832
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง Healthcare Associated Infection 2020 (อ่าน 14 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5831
ประชาสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทยครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing" (อ่าน 5 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5830
ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ (อ่าน 8 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5829
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 (อ่าน 16 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5828
ประชาสัมพันธ์ เชิญสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 8 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5827
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง CEO ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility:GEF) (อ่าน 5 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5826
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2563 (อ่าน 4 ครั้ง)
20 ก.พ. 2563
5825
ขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล(ฉบับ8) พ.ศ.2562 (อ่าน 26 ครั้ง)
19 ก.พ. 2563
5824
ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (อ่าน 25 ครั้ง)
19 ก.พ. 2563
5823
ประชาสัมพันธ์ การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ (อ่าน 22 ครั้ง)
18 ก.พ. 2563
5822
ประชาสัมพันธ์ แจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิชาการและขอเชิญเข้าร่สมประชุมและนำเสนอผลงาน (อ่าน 47 ครั้ง)
18 ก.พ. 2563
5821
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานอบรมสัมมนา AI&IoT Summit 2020 (อ่าน 5 ครั้ง)
18 ก.พ. 2563
5820
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์ฯ (อ่าน 13 ครั้ง)
18 ก.พ. 2563
5819
ประชาสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการ/วิจัยดีเด่นเป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 (อ่าน 7 ครั้ง)
18 ก.พ. 2563
5818
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน 30 ครั้ง)
18 ก.พ. 2563
5817
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดการ และสถานที่ในการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร (อ่าน 99 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5816
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เรื่องแจ้งกิจกรรมรณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2563 (อ่าน 15 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5815
เรียน สสอ.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งกิจกรรมรณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2563 (อ่าน 35 ครั้ง)
12 ก.พ. 2563
5814
เรียน ผอก.รพท/รพช/รพ.พิสัยเวช เรื่องแจ้งกิจกรรมรณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2563 (อ่าน 11 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5813
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 125 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5811
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผลงานเด็กและเยาวชนฯ (อ่าน 4 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5810
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ตอบแบบประเมินคุณภาพและอัตลักษณ์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 14 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5809
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562ร่วมกับจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การเตรียมผลงานคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน:เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (อ่าน 15 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5808
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการเรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2020 (อ่าน 6 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5807
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "TB Whole Genome Sequencing Analysis:Principles and Applications (TB2020) (อ่าน 8 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5806
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร (อ่าน 8 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5805
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) (อ่าน 7 ครั้ง)
17 ก.พ. 2563
5804
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ (อ่าน 126 ครั้ง)
14 ก.พ. 2563
5803
แจ้งแนวทาง การดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (อ่าน 52 ครั้ง)
14 ก.พ. 2563
5802
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 11 (อ่าน 10 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
5801
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2020 (อ่าน 7 ครั้ง)
14 ก.พ. 2563
5800
ขอเชิญประชุม Video Conference (อ่าน 34 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
5799
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร (อ่าน 37 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
5798
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมและประชุมวิชาการเกี่ยวกับกัญชาการแพทย์ (อ่าน 23 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
5797
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 24 ครั้ง)
13 ก.พ. 2563
5796
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 TASP Annual Scientific Meeting 2020 เรื่อง "PREVENTION OF PAIN" (อ่าน 15 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
5795
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 32 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
5794
ขอความอนุเคราะห์ สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม (อ่าน 10 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
5793
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) (รอบที่2) (อ่าน 18 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
5792
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2563 (อ่าน 11 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
5791
ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 11 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
5790
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 8 หลักสูตร (อ่าน 28 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
5789
เรียน ผอ.รพ/สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดหนองคาย (อ่าน 39 ครั้ง)
11 ก.พ. 2563
5788
แจ้งแผนการประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นเคมี (อ่าน 32 ครั้ง)
07 ก.พ. 2563
5787
เรียน ผอ.รพท/สสอ./ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง เรื่องประชุมติดตามข้อมูลให้ได้คุณภาพระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 78 ครั้ง)
07 ก.พ. 2563
5786
แนวทางและวิธีการขอรับเงินค่าจัดการศพ จากสมาคม ฌกส. อสม. (อ่าน 34 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
5785
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขั้นสูง (Advance Airway Management) (อ่าน 10 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
5784
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 เรื่อง (อ่าน 14 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
5783
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (อ่าน 30 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
5782
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฯ (อ่าน 10 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
5781
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (อ่าน 22 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
5780
ประชาสัมพันธ์ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (อ่าน 43 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
5771
ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓? ?? (อ่าน 13 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
5770
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน? (อ่าน 6 ครั้ง)
06 ก.พ. 2563
5769
ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neuroleadership for Innovative and Strategic Executives (NISE) (อ่าน 6 ครั้ง)
05 ก.พ. 2563
5768
เร่งรัดการส่งข้อมูลการขอรับชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (อ่าน 24 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5767
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (อ่าน 39 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5766
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 22 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5765
ด่วนที่สุด เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เชิญประชุมการเตรียมจัดงาน อสม.จังหวัดหนองคาย ปี 2563 (อ่าน 7 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5764
ด่วนที่สุด เรียน ผอก.รพท./รพชทุกแห่ง/รพ.พิสัยเวช เชิญประชุมการเตรียมจัดงาน อสม.จังหวัดหนองคาย ปี 2563 (อ่าน 8 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5763
ด่วนที่สุด เรียน สสอ.ทุกแห่งเชิญประชุมการเตรียมจัดงาน อสม.จังหวัดหนองคาย ปี 2563 (อ่าน 18 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5762
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการรังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17 (อ่าน 3 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5761
ประชาสัมพันธ์ ให้แพทย์สร้าง Pin Code ส่วนตัว (อ่าน 9 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5760
ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร (อ่าน 10 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5759
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 5 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5758
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (อ่าน 15 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5757
ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 3rd Regional Thai Neurology Network Meeting&22th North-Eastern Neuroscience Annual Scientific Meeting 2020" ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 6 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5756
ประชาสัมพันธ์ สอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 15 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5755
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2563 (อ่าน 25 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5754
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 11 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5753
ขอความร่วมมือแจ้งข้าราชการพลเรือนทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ (อ่าน 12 ครั้ง)
04 ก.พ. 2563
5752
ผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและระดับภาค (อ่าน 20 ครั้ง)
03 ก.พ. 2563
5751
ประชาสัมพันธ์โครงการแรงใจพระราชาเพื่องานจัดสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ภาค (อ่าน 13 ครั้ง)
03 ก.พ. 2563
5750
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสวนา "รู้ทัน กัญชง กัญชา สู่การพัฒนาศักยภาพและการแพทย์แผนไทย" (อ่าน 13 ครั้ง)
03 ก.พ. 2563
5749
แจ้งการจัดสรรและแนวทางเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 109 ครั้ง)
30 ม.ค. 2563
5748
ขอให้ส่งผลการประเมินตนเองของ คปสอ. และผลการประเมิน รพ.สต. รอบที่ 1/2563 (อ่าน 183 ครั้ง)
30 ม.ค. 2563
5747
เรียน ผอ.รพท/สสอ./ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง เรื่องแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์จะนำเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 34 ครั้ง)
30 ม.ค. 2563
5746
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการปี 2563 สภาการพยาบาล:การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล (อ่าน 15 ครั้ง)
30 ม.ค. 2563
5745
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 และนำเสนอผลงานวิจัย (อ่าน 15 ครั้ง)
30 ม.ค. 2563
5744
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 10 ครั้ง)
30 ม.ค. 2563
5743
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 6 (อ่าน 18 ครั้ง)
29 ม.ค. 2563
5742
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (อ่าน 42 ครั้ง)
28 ม.ค. 2563
5741
ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง (อ่าน 18 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
5740
ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ การให้คำปรึกษา รวม 6 โครงการ (อ่าน 17 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
5739
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 53 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
5738
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Placentae adherence และการพัฒนาระบบส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ภาวะรกเกาะลึก (อ่าน 11 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
5737
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง "การพยาบาลทารกแรกเกิด" (อ่าน 11 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
5736
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ (อ่าน 20 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
5735
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2563 (อ่าน 15 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
5734
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการ สอบวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
5733
ประชาสัมพันธ์ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (อ่าน 37 ครั้ง)
27 ม.ค. 2563
5732
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรนักบริหารการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 36 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
5731
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "Current concepts & Controversies in Surgery" (อ่าน 11 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
5730
ประชาสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 (อ่าน 9 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
5729
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 (อ่าน 10 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
5728
ประชาสัมพันธ์ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 (อ่าน 5 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
5727
ประชาสัมพันธ์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการกุมารตจวิทยาสัญจร (อ่าน 11 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
5726
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่าตัดทางกล้อง Common colorectal diseases ASEAN perspective (อ่าน 8 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
5725
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลกรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 23 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
5724
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ระดับจังหวัด (อ่าน 28 ครั้ง)
24 ม.ค. 2563
5723
ประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 49 ครั้ง)
23 ม.ค. 2563
5722
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map : TRM) เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ"รุ่นที่ 1 (อ่าน 23 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
5721
ประชาสัมพันธ์ อบรมวิชาการ โครงการ Pain and Palliative care for doctors และ โครงการ Advance course in Palliative care (อ่าน 10 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
5720
ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 19 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
5719
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน (อ่าน 10 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
5718
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครื่อข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 10 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส (อ่าน 17 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
5717
ประชาสัมพันธ์ การอบรม Pre-Congress workshops-TPRC Conference 2020 วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (อ่าน 6 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
5716
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 8 ระดับจังหวัด (อ่าน 23 ครั้ง)
22 ม.ค. 2563
5712
ด่วน!!! ส่งเรื่องขอย้ายข้าราชการและลูกจ้าง รอบที่ 1 ประจำปี 2563 (อ่าน 116 ครั้ง)
21 ม.ค. 2563
5711
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2563 (อ่าน 19 ครั้ง)
21 ม.ค. 2563
5709
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัตรนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) (2ปี) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 45 ครั้ง)
21 ม.ค. 2563
5708
แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 22 ครั้ง)
21 ม.ค. 2563
5704
แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (รพ.,สสอ,รพ.เอกชนทุกแห่ง) (อ่าน 51 ครั้ง)
20 ม.ค. 2563
5703
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (อ่าน 50 ครั้ง)
20 ม.ค. 2563
5702
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการหัวใจและหลอดเลือด Rajavithi Internationnal Heart Symposium - Thoracic Aortic Diseases (อ่าน 31 ครั้ง)
17 ม.ค. 2563
5701
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัครา (อ่าน 52 ครั้ง)
17 ม.ค. 2563
5700
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมการสัญจรภาคตะวันออก "ฉลอง 60 ปีสมาคมแพทย์สตรีฯ" (อ่าน 12 ครั้ง)
17 ม.ค. 2563
5698
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562-21 มกราคม 2563 จำนวน 50 ตำแหน่ง (อ่าน 17 ครั้ง)
17 ม.ค. 2563
5697
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ (อ่าน 13 ครั้ง)
17 ม.ค. 2563
5696
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ (อ่าน 20 ครั้ง)
17 ม.ค. 2563
5695
แจ้งอัตราราคาต่อหน่วย ฉบับเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 67 ครั้ง)
17 ม.ค. 2563
5691
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุข (อ่าน 34 ครั้ง)
15 ม.ค. 2563
5690
ประกาศ สสจ.หนองคาย - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 59 ครั้ง)
15 ม.ค. 2563
5689
เรียน ผอ.รพ ทุกแห่ง เรื่อง ขอรายงานข้อมูลการรับบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาล ทุกสัญชาติ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 33 ครั้ง)
15 ม.ค. 2563
5687
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (อ่าน 14 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5685
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563 (อ่าน 13 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5684
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการประจำปีเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี (อ่าน 16 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5682
ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (อ่าน 19 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5681
ส่งรายงานการประชุมการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (อ่าน 47 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5680
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประครองในการบำบัดทางการพยาบาล (อ่าน 18 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5679
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (อ่าน 90 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5678
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 6" (อ่าน 32 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5677
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Research Ethics in Social Science:Present and Future" (อ่าน 20 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5676
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ Spine Trauma (R8 Spine Day) เครือข่ายโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2563 (อ่าน 16 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5675
ประชาสัมพันธ์ ส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประสานงานผู้ป่วยโรคมะเร็งเบื้องต้น (ฺBasic Cancer Nurse Co-ordinators,BCNC) ปี 2563 (อ่าน 16 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5674
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The๖th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology:Asia-Australia (อ่าน 14 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5673
ประชาสัมพันธ์ ขอให้เสนอชื่อโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่นประจำปี 2563 (อ่าน 16 ครั้ง)
14 ม.ค. 2563
5670
โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 79 ครั้ง)
13 ม.ค. 2563
5669
ว863 การยกเว้นระเบียบกรณีรับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (อ่าน 25 ครั้ง)
11 ม.ค. 2563
5668
ประกาศ สสจ.หนองคาย - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 319 ครั้ง)
10 ม.ค. 2563
5666
สำรวจความต้องการอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ปี2563 (อ่าน 21 ครั้ง)
10 ม.ค. 2563
5665
แจ้งเกณฑ์ในการเฝ้าระวัง รายงาน สอบสวนโรคติดต่ออันตราย(เรียนผอ.รพ.,สาธารณสุขอำเภอ,รพ.เอกชนทุกแห่ง) (อ่าน 52 ครั้ง)
10 ม.ค. 2563
5661
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ใช้โปรแกรมR8IBMSและโปรแกรมงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 62 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
5660
เรียน ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ขอเชิญประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (อ่าน 39 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
5659
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ขอเชิญประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (อ่าน 41 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
5658
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563 (อ่าน 17 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
5657
ประชาสัมพันธ์ แพทย์ พยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 หัวข้อ "Update in Geriatric Trauma" (อ่าน 16 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
5656
ประชาสัมพันธ์ ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 16 เรื่อง "Digital Disruption & Sustainability to Ophthalmic Nurses 2020" ระหวว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 (อ่าน 16 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
5655
ประชาสัมพันธ์เภสัชกรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 3 I-san Stroke Pharmacist" (อ่าน 14 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
5654
ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 13 (อ่าน 9 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
5653
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการด้านเครื่องมือพิเศษทางจักษุวิทยา ครั้งที่ 2 (อ่าน 12 ครั้ง)
09 ม.ค. 2563
5650
แจ้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ ให้บุคลากรของท่านยืนยันการเข้าอบรมหลักสูตรทันกรรมผู้สูงอายุ ตามแนวทาง (PCC) (อ่าน 24 ครั้ง)
08 ม.ค. 2563
5649
ประชาสัมพันธ์ อบรม Pre-Congress workshops-TPRC Conference 2020 และประชุมวิชาการประจำปี 2563 (อ่าน 14 ครั้ง)
08 ม.ค. 2563
5648
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 15 (อ่าน 25 ครั้ง)
08 ม.ค. 2563
5647
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (อ่าน 38 ครั้ง)
08 ม.ค. 2563
5646
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบาดวิทยาประยุกต์" ครั้งที่ 36 (อ่าน 22 ครั้ง)
08 ม.ค. 2563
5644
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2563 จำนวน 4 หลักสูตร (อ่าน 23 ครั้ง)
08 ม.ค. 2563
5643
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 36 ครั้ง)
08 ม.ค. 2563
5642
การปรับลดระยะห่างของช่องความถี่วิทยุคมนาคม (อ่าน 29 ครั้ง)
07 ม.ค. 2563
5641
ด่วนที่สุด : การจัดทำของบลงทุนปี 2564 รายการสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สำหรับ รพ.สต. (อ่าน 109 ครั้ง)
06 ม.ค. 2563
5640
ขอประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพททย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 (อ่าน 33 ครั้ง)
06 ม.ค. 2563
5639
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบคลากรฯ" (อ่าน 60 ครั้ง)
03 ม.ค. 2563
5638
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามกลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทศาสตร์องค์กร" (อ่าน 40 ครั้ง)
03 ม.ค. 2563
5637
แจ้ง อสม.ที่ใช้บัญชีเงินฝากต่างธนาคารมาเป็น ธกส.(รพท/รพช/รพ.พิสัยเวช) (อ่าน 33 ครั้ง)
03 ม.ค. 2563
5636
แจ้ง อสม.ที่ใช้บัญชีเงินฝากต่างธนาคารมาเป็น ธกส.(สสอ.ทุกแห่ง) (อ่าน 50 ครั้ง)
03 ม.ค. 2563