รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3396 ด่วนที่สุด เรียน ผอก.รพทและรพช.ทุกแห่ง(ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Intermediate Care) 1 2561-04-20 17:15:42
3395 เรียน ผอ.รพ./สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมการนำเสนอวิชาการในการประชุมใหญ่วิชาการฯ 16 2561-04-20 15:30:26
3394 รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนเมษายน 2561 29 2561-04-20 14:51:08
3393 เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 42 2561-04-20 14:03:52
3392 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัด โรงพยาบาลโพนพิสัย จำนวนหลายอัตรา 38 2561-04-20 13:29:52
3391 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (สสอ.เฝ้าไร่,สสอ.ศรีเชียงใหม่) 42 2561-04-20 08:09:15
3390 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 36 2561-04-20 08:07:28
3389 เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ส่งคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการทีมที่ปรึกษาคุณภาพประจำจังหวัดหนองคาย (QRT) 56 2561-04-19 12:38:44
3388 เรียน สสอ.ทุกแห่ง/การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 37 2561-04-19 12:16:57
3387 เรียน สสอ.ทุแห่ง/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการดูแบระยะกลาง 29 2561-04-19 11:59:46
3386 เรียน ผอ.รพ. และ สสอ. ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมพิจารณาการย้ายข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 1/2561 63 2561-04-18 14:54:29
3385 เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง,สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเตือนภัยเร่งด่วน 55 2561-04-18 12:29:13
3384 ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ ทุกท่าน ส่งประกวดผลงาน "R2R ดีเด่น" 2561 65 2561-04-18 11:03:39
3383 กำหนดการประชุมชี้แจงโปรแกรมระบบบริหารจัดการงบลงทุน (R8 IBMS) 61 2561-04-18 10:35:48
3382 การประชุมเชิงปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (สำหรับทีมตอบโต้การปฏิบัติการ) ปี 2561 67 2561-04-18 10:11:52

Page: 1 of 219   1 2 3 4 5 ..... Next Last