รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3096 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (สสอ.โพธิ์ตาก,สสอ.ท่าบ่อ,รพ.โพนพิสัย) 22 2561-01-19 15:40:39
3095 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 15 2561-01-19 15:38:35
3094 ประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำรุ่งเรือง/คอกช้าง 74 2561-01-19 13:48:14
3093 ขอเชิญสูติ-นารีแพทย์เข้าอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer 30 2561-01-19 10:42:07
3092 ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปีงบ 61 29 2561-01-19 10:39:10
3091 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 28 ปี 61 26 2561-01-19 10:33:42
3090 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรทันตกรรมเด็ก เรื่อง "How to manage dental Trauma and Systemic disease" 23 2561-01-19 10:24:35
3089 รับสมัครบุคลากรเข้า "อบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบ 61" 27 2561-01-19 10:21:05
3088 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 25 2561-01-19 10:09:22
3087 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ลาศึกษาต่อฝึกอบรมภายในประเทศ 44 2561-01-19 09:53:09
3086 ขอเชิญเข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย?หลักสูตร เวชศาสตร์ครอบครัวฯ 39 2561-01-18 16:22:57
3085 ส่งรายงานการประชุมและและกาศคณะกรรมการค่าตอบแทนฉบับ 41(พ.ศ. 2561) 60 2561-01-18 15:50:15
3084 ด่วนที่สุด! การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปี 2561 53 2561-01-18 13:54:36
3083 ประการศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลโพนพิสัย จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา 105 2561-01-18 11:11:08
3082 ด่วนที่สุด! แจ้งการโอนเงิน Virtual Account ปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 75 2561-01-17 14:13:53

Page: 1 of 200   1 2 3 4 5 ..... Next Last