รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3666 แจ้งโอนเงิน พตส.เดือน มิถุนายน 2561 (หน่วยงานย่อย) 73 2561-07-19 13:47:32
3665 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 36 2561-07-19 13:46:30
3664 สรุปผลการส่งรายงานทางการเงิน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 78 2561-07-18 15:34:04
3663 แจ้งการโอนเงิน สสอ.สังคม 21 2561-07-18 13:28:09
3662 รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2561 48 2561-07-18 09:57:02
3661 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 84 2561-07-18 09:38:28
3660 ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 77 2561-07-18 09:19:59
3659 แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาลในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 46 2561-07-18 08:18:13
3658 เรียน สสอ.เมืองหนองคาย/โพนพิสีัย/ท่าบ่อ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม หมออนามัยแห่งชาติ 56 2561-07-17 14:11:46
3657 เรียน ผอ.ทุกแห่ง ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุม QRT 37 2561-07-17 14:08:23
3656 สรุปรายละเอียดจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ สสอ.เฝ้าไร่85/61 17 2561-07-17 09:57:36
3655 ส่งผลการดำเนินงานตามแผน Planfin ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 54 2561-07-16 11:17:45
3654 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอเมืองหนองคาย/ท่าบ่อ/โพนพิสัย/ศรีเชียงใหม่/รัตนวาปี/โพธิ์ตาก (ขอเชิญประชุมรับรองผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว) 108 2561-07-13 12:58:56
3653 ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย/รพร.ท่าบ่อ/โพนพิสัย/รัตนวาปี/สระใคร/ศรีเชียงใหม่/ (ขอเชิญประชุมรับรองผลการประเมินรพ.สต.ติดดาว) 46 2561-07-13 12:55:50
3652 แจ้งกำหนดการประเมิน คปสอ. รอบที่ 2/2561 114 2561-07-13 10:39:21

Page: 1 of 237   1 2 3 4 5 ..... Next Last