รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3620 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา รพ.โพนพิสัย 13 2561-07-03 13:15:15
3641 แจ้งการโอนเงิน รพ.สระใคร 14 2561-07-11 13:42:23
3192 การคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นโครงการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นแพทยสภา 15 2561-02-14 14:55:45
3636 แจ้งการโอนเงิน รพ.สระใคร 16 2561-07-10 10:47:48
3198 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล 17 2561-02-14 15:11:41
3215 ม.ราชภัฎลำปาง แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการแนวทางการจัการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยฯ 17 2561-02-14 16:23:55
3552 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา รพ.ท่าบ่อ 17 2561-06-15 12:22:08
3656 สรุปรายละเอียดจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ สสอ.เฝ้าไร่85/61 17 2561-07-17 09:57:36
1880 ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัด เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ปรระจำบ้านสาขาต่างๆ 18 2560-03-06 14:16:01
1960 รพ.ปากช่องนานา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 18 2560-03-22 09:46:55
1963 โรงพยาบาลพิจิตร รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ 18 2560-03-22 09:55:03
2319 สสจ.ระนอง รับสมัครข้าราชการเพื่อ(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18 2560-06-02 11:26:39
2320 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)ชำนาญการพิเศษ 18 2560-06-02 11:28:44
3644 รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 2561-07-11 14:36:28
3642 แจ้งการโอนเงิน รพ.โพนพิสัย 18 2561-07-11 13:43:48

Page: 1 of 237   1 2 3 4 5 ..... Next Last