รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
1880 ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัด เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ปรระจำบ้านสาขาต่างๆ 13 2560-03-06 14:16:01
3012 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา รพ.โพนพิสัย 14 2560-12-27 13:00:22
3095 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 15 2561-01-19 15:38:35
1960 รพ.ปากช่องนานา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 16 2560-03-22 09:46:55
1961 จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 16 2560-03-22 09:49:52
1963 โรงพยาบาลพิจิตร รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ 16 2560-03-22 09:55:03
2016 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 16 2560-04-03 14:44:10
2320 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)ชำนาญการพิเศษ 16 2560-06-02 11:28:44
2770 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา รพ.ท่าบ่อ 16 2560-09-25 11:59:25
3013 แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา รพ.ศรีเชียงใหม่ 16 2560-12-27 13:03:51
3066 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 2561-01-15 09:59:45
3067 โรงพยาบาลตรัง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 16 2561-01-15 10:00:56
1892 รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 17 2560-03-08 13:50:57
1940 สสจ.ฉะเชิงเทรา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 17 2560-03-20 09:54:05
1942 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 17 2560-03-20 10:01:06

Page: 1 of 200   1 2 3 4 5 ..... Next Last