รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
1 ขอให้ส่งผลการประเมินตนเองของ คปสอ. และผลการประเมิน รพ.สต. รอบที่ 1/2559 399 2559-02-09 15:35:11
2 เรียน ผอ.รพ. ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม HOSxP ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 270 2559-02-09 16:32:10
3 แจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. 204 2559-02-10 08:42:29
4 แจ้ง จนท.การ รพ.รัตนวาปี 91 2559-02-10 08:47:09
5 แจ้ง จนท.การเงิน รพ.โพนพิสัย 103 2559-02-10 08:51:06
6 แจ้งการโอนพตส.เดือน ธ.ค.58 165 2559-02-10 09:10:21
7 ด่วนที่สุดการอบรม อสม.ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตฯปี2559 130 2559-02-10 10:12:09
8 ด่วนที่สุดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดการปฐมภูมิชุมชนตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2559 137 2559-02-10 10:18:35
9 ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2559 จำปี 2559 102 2559-02-10 10:25:20
10 เรียน นายอำเภอ/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHML 165 2559-02-10 10:36:19
11 เรียน ผู้อำนวยโรงพยาบาล ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHML 164 2559-02-10 10:40:08
12 เรียน ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง เรื่อง การย้ายสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 163 2559-02-10 10:45:39
13 ขอให้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้ซิกา 139 2559-02-10 11:55:54
14 ด่วน ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวนหลายอัตรา สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 316 2559-02-10 14:00:52
15 ***ด่วนที่สุด การพิจารณาบำเหน็จแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 57 และ 58 228 2559-02-10 14:16:23

Page: 1 of 237   1 2 3 4 5 ..... Next Last