รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
39 ด่วนที่สุดเรียนนายอำเภอทุกแห่งการจัดกิจกรรมรณรงค์และวัน อสม.แห่งชาติจังหวัดหนองคายประจำปี 2559 138 2559-02-17 10:07:33
38 ด่วนที่สุดเรียนประธานชมรมอสม.จังหวัดและอำเภอทุกแห่งการจัดกิจกรรมรณรงค์วัน อสม.แห่งชาติจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2559 106 2559-02-17 10:02:57
37 เรียน สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ (MH-DHS) 138 2559-02-16 15:38:42
36 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม 98 2559-02-16 14:52:21
35 เรียน นายอำเภอ / สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง..ขอเชิญประชุมการพัฒนาตามเกณฑ์ คป.สอ.ติดดาว / รพ.สต.ติดดาว (ในระดับอำเภอ) 136 2559-02-16 13:56:40
34 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง..ขอเชิญประชุมการพัฒนาตามเกณฑ์ คป.สอ.ติดดาว / รพ.สต.ติดดาว (ในระดับอำเภอ) 151 2559-02-16 13:56:27
33 เรียน ผู้อำนวยการ รพ.หนองคาย / ผู้อำนวยการ รพร.ท่าบ่อ / ผู้อำนวยการ รพ.โพนพิสัย / ผู้อำนวยการ รพ.สังคม 110 2559-02-16 13:30:13
32 ขอความร่วมมือให้อำเภอที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งข้อมูลตรวจความร่วมมือส่งข้อมูล(ผลการเจาะเลือดเกษตรกร) 132 2559-02-16 11:39:13
31 ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS) 108 2559-02-15 16:28:11
30 ขอความร่วมมือแจ้งข่าวการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ 94 2559-02-15 16:23:10
29 รายงานผลการให้บริการวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด(IPV)ใหม่ เริ่มเดือน มกราคม 2559 107 2559-02-15 16:09:01
28 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 263 2559-02-15 13:32:24
27 แจ้งโอนเงิน พ.ต.ส.เดือน มกราคม 2559 163 2559-02-15 11:41:13
26 ด่วนที่สุด*เรียน ผอ.รพ.หนองคาย/รพ.สระใคร/สสอ.เมือง/สสอ.สระใคร เรื่อง การติดตามงานสุขภาพจิตและงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 97 2559-02-15 10:38:33
25 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง...ขอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาตามเกณฑ์ คปสอ./รพสต.ติดดาว ระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๙(ด่วน) 130 2559-02-15 10:21:27

Page: 198 of 200  First Previous..... 194 195 196 197 198 199 200 Next Last