รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
357 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเนื่องโอกาศครบรอบ ๒๐ ปี คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร 71 2559-04-11 15:12:17
356 ขอเชิญ บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม 94 2559-04-11 14:58:53
355 (ด่วนที่สุด) เชิญประชุมพิจารณาจัดรสรรโควต้าผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๙ และย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ 199 2559-04-11 14:48:53
354 เรื่องรับรองคุณวุฒิ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารพยาธิวิทยาคลินิก)/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม/ และหน่วยงานต่างๆ 78 2559-04-11 14:40:21
353 ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 69 2559-04-11 14:28:32
352 ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุม 65 2559-04-11 14:19:49
351 ขอเชิญส่งบุคกรเข้ารับอบรม 148 2559-04-11 14:14:27
350 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 113 2559-04-11 14:10:41
347 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ 68 2559-04-11 13:18:17
346 รพ.สังคม,รพ.โพธิ์ตาก,รพ.สระใคร,รพ.โพนพิสัย,รพ.รัตนวาปี,สสอ.ศรีเชียงใหม่,สสอ.โพธิ์ตาก,สสอ.เมืองหนองคาย,สสอ.สระใคร,สสอ.โพนพิสัย,สสอ.รัตนวาปี 204 2559-04-11 09:41:47
345 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC ปี59 170 2559-04-08 10:39:16
344 โหลดไฟล์เอกสารให้ส่งผลพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ด่วน) 238 2559-04-08 10:07:42
343 ให้ส่งผลพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง 132 2559-04-08 09:54:22
342 ขอเชิญประชุมพยาบาลที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต.ทุกแห่ง 295 2559-04-08 09:15:44
341 ให้ส่งผลพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /หน.กลุ่มงาน/หน.กลุ่มฝ่าย 106 2559-04-08 08:55:53

Page: 198 of 219  First Previous..... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ..... Next Last