รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3081 แจ้งโอนเงิน พตส.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (โรงพยาบาล) 57 2561-01-17 11:29:23
3080 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (สสอ.รัตนวาปี,สสอ.ศรีเชียงใหม่) 60 2561-01-17 11:22:08
3079 รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนมกราคม 2561 71 2561-01-17 09:21:43
3078 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 85 2561-01-17 09:03:08
3077 รายละเอียดการนำส่งเงินฌกส.สธ.ของผู้รับบำนาญประจำเดือนมกราคม 2561 47 2561-01-16 14:52:14
3076 สำรวจข้อเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 51 2561-01-15 17:08:40
3075 ประกาศรับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 177 2561-01-15 16:50:49
3074 รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน ธันวาคม 2560 31 2561-01-15 14:36:39
3073 สำรวจจำนวนข้าราชการและลูกจ้างเกษียณปีงบประมาณ 2562 121 2561-01-15 13:10:28
3072 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (สสอ.โพนพิสัย) 77 2561-01-15 11:31:39
3071 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 43 2561-01-15 11:11:11
3070 ขอเชิญประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 (สสอ.ทุกแห่ง) 75 2561-01-15 10:33:32
3069 แจ้งการโอนเงินงบกลาง 54 2561-01-15 10:04:28
3068 สสจ.สุพรรณบุรี รับย้ายข้าราชการ 23 2561-01-15 10:02:07
3067 โรงพยาบาลตรัง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 16 2561-01-15 10:00:56

Page: 2 of 200  First Previous 1 2 3 4 5 6 ..... Next Last