รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3651 การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561-2563 53 2561-07-13 09:09:25
3650 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. (สสอ.รัตนวาปี) 82 2561-07-12 13:02:53
3649 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 55 2561-07-12 13:01:28
3648 แจ้งรายละเอีดจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ สสอ.ท่าบ่อ 84/61 31 2561-07-12 10:42:11
3647 แจ้งรายละเอีดจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ บ.พงษ์วิจิตร จำกัด งวดที่ 4,5 สสอ.สระใคร 20 2561-07-12 10:02:20
3646 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 46 2561-07-12 09:54:03
3645 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล HAIT 50 2561-07-11 16:10:05
3644 รายงานงบทดลอง GFMIS สสจ.หนองคาย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 2561-07-11 14:36:28
3643 แจ้งการโอนเงิน รพ.สังคม 19 2561-07-11 13:45:15
3642 แจ้งการโอนเงิน รพ.โพนพิสัย 18 2561-07-11 13:43:48
3641 แจ้งการโอนเงิน รพ.สระใคร 14 2561-07-11 13:42:23
3640 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ เรื่อง "กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ 67 2561-07-10 15:24:22
3639 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 54 2561-07-10 11:26:16
3638 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS 32 2561-07-10 11:20:15
3637 แจ้งการโอนเงิน รพ.สังคม 22 2561-07-10 10:49:59

Page: 2 of 237  First Previous 1 2 3 4 5 6 ..... Next Last