รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
546 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระยะสั้น 60 2559-05-26 14:11:50
545 ขอเชิญประชุมวิชาการ 65 2559-05-26 14:04:45
544 ขอเชิญเข้ารับการอบรม 62 2559-05-26 13:55:14
543 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาล 60 2559-05-26 13:48:59
542 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมประชุมวิชาการ 54 2559-05-26 13:40:02
541 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ 53 2559-05-26 13:37:40
540 ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอ 51 2559-05-26 13:34:47
539 ขอเชิญเข้าร่วมอบร่วม 56 2559-05-26 13:29:47
538 ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและร่วมประชุม 50 2559-05-26 13:24:13
537 แจ้งเจ้าหน้าที่ การเงิน รพ.ชุมชนในเขตจ.หนองคาย 51 2559-05-26 13:20:06
536 ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ พยาบาล 52 2559-05-26 13:18:52
535 รพ.ท่าบ่อ 49 2559-05-26 13:09:52
534 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม 51 2559-05-26 13:08:55
533 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าอบรบ 68 2559-05-26 11:51:26
532 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด 52 2559-05-26 11:41:08

Page: 208 of 242  First Previous..... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ..... Next Last