รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
24 ตัวชี้วัด Service Plan 2559 ระดับอำเภอ 298 2559-02-12 15:58:46
23 เรียนสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 120 2559-02-12 14:38:52
22 ด่วนที่สุดขอรายชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.ทุกแห่ง 221 2559-02-12 14:34:12
21 ส่งข่าวเพื่อผู้บริโภค 122 2559-02-12 09:56:04
20 ขอเชิญประชุมวิชาการงาน IC โรงพยาบาลทุกแห่ง 154 2559-02-12 09:45:24
19 แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา59 139 2559-02-12 09:42:08
18 เรียน สสอ.ทุกแห่งส่งเอกสารหลักสูตร/คู่มือ/แนวทางฯ 122 2559-02-11 13:49:08
17 แจ้งโอนเงินงบประมาณNON-UC 59 189 2559-02-11 13:47:44
16 ด่วนที่สุดขอให้ส่งรายงานค่าป่วยการ อสม.สสจ.1เดือน มกราคม 2559 100 2559-02-11 09:50:57
15 ***ด่วนที่สุด การพิจารณาบำเหน็จแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 57 และ 58 225 2559-02-10 14:16:23
14 ด่วน ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวนหลายอัตรา สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 312 2559-02-10 14:00:52
13 ขอให้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้ซิกา 136 2559-02-10 11:55:54
12 เรียน ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง เรื่อง การย้ายสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 155 2559-02-10 10:45:39
11 เรียน ผู้อำนวยโรงพยาบาล ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHML 160 2559-02-10 10:40:08
10 เรียน นายอำเภอ/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ DHML 163 2559-02-10 10:36:19

Page: 208 of 209  First Previous..... 204 205 206 207 208 209 Next Last