รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
315 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมป้องกันการติดเชื้อฯ" 124 2559-03-31 14:50:41
314 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการและการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ในยูนิตทันตกรรม 73 2559-03-31 14:41:09
313 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (DM&HT) 103 2559-03-31 14:33:23
312 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และประกวดผลงานฯ 78 2559-03-31 14:23:29
311 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 111 2559-03-31 14:16:45
310 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมานคุณภาพ 113 2559-03-31 14:12:46
309 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 84 2559-03-31 14:10:21
308 แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 10 54 2559-03-31 14:06:31
307 ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ปีการศึกษา 2559 91 2559-03-31 14:02:31
306 ขอให้ทุหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายล้างส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ 87 2559-03-31 13:01:16
305 รายงานผลการดเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2558 176 2559-03-30 10:49:58
304 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 280 2559-03-30 10:34:25
303 เรียน ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง เรื่องการให้สาเหตุการตายกรณีการตายนอกสถานพยาบาลและเป็นการตายตามธรรมชาติ 147 2559-03-29 15:05:39
302 ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพท/รพช.สสอ.ทุกแห่ง ขอความร่วมมือเร่งรัดส่งโปรไฟล์ อำเภอ-ตำบลจัดการบูรณาการติดดาว ด่วนภายใน 30 มี.ค. 124 2559-03-29 10:29:24
301 เรียน ผอ.พท/รพช./นอภ.(สสอ) ส่งคำสั่งทีมหมอครอบครัว(FCT) 189 2559-03-29 10:13:47

Page: 218 of 237  First Previous..... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ..... Next Last