รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
29 รายงานผลการให้บริการวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด(IPV)ใหม่ เริ่มเดือน มกราคม 2559 108 2559-02-15 16:09:01
28 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 265 2559-02-15 13:32:24
27 แจ้งโอนเงิน พ.ต.ส.เดือน มกราคม 2559 165 2559-02-15 11:41:13
26 ด่วนที่สุด*เรียน ผอ.รพ.หนองคาย/รพ.สระใคร/สสอ.เมือง/สสอ.สระใคร เรื่อง การติดตามงานสุขภาพจิตและงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 99 2559-02-15 10:38:33
25 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง...ขอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาตามเกณฑ์ คปสอ./รพสต.ติดดาว ระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๙(ด่วน) 136 2559-02-15 10:21:27
24 ตัวชี้วัด Service Plan 2559 ระดับอำเภอ 302 2559-02-12 15:58:46
23 เรียนสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 121 2559-02-12 14:38:52
22 ด่วนที่สุดขอรายชื่อผู้อำนวยการ รพ.สต.ทุกแห่ง 224 2559-02-12 14:34:12
21 ส่งข่าวเพื่อผู้บริโภค 123 2559-02-12 09:56:04
20 ขอเชิญประชุมวิชาการงาน IC โรงพยาบาลทุกแห่ง 157 2559-02-12 09:45:24
19 แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา59 140 2559-02-12 09:42:08
18 เรียน สสอ.ทุกแห่งส่งเอกสารหลักสูตร/คู่มือ/แนวทางฯ 124 2559-02-11 13:49:08
17 แจ้งโอนเงินงบประมาณNON-UC 59 191 2559-02-11 13:47:44
16 ด่วนที่สุดขอให้ส่งรายงานค่าป่วยการ อสม.สสจ.1เดือน มกราคม 2559 102 2559-02-11 09:50:57
15 ***ด่วนที่สุด การพิจารณาบำเหน็จแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 57 และ 58 227 2559-02-10 14:16:23

Page: 218 of 219  First Previous..... 214 215 216 217 218 219 Next Last