รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3366 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ขอเชิญประชุม (พชอ.) 69 2561-04-09 17:12:11
3365 เรียน สสอ.ทุกแห่ง/โรงพยาบาลทุกแห่ง /ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ อสม.ประสบภัย บ้านถูกไฟไหม้ 56 2561-04-09 13:10:56
3364 เรียน ผอ.รพทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง/ส่งสรุปประชุมการพัฒนาสมรรถนะที่ปรึกษา QRT 34 2561-04-09 11:12:15
3363 แจ้งอำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการสุขภาพ 57 2561-04-09 10:52:04
3362 แจ้งการโอนเงิน รพ.โพธิ์ตาก 26 2561-04-09 10:45:53
3361 ขอเชิญประชุมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเฝ้าระวังการทุจริต 60 2561-04-09 09:58:54
3360 แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 38 2561-04-07 10:33:44
3359 แจ้งเวียนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนฯ 35 2561-04-07 10:26:33
3358 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. 127 2561-04-06 12:21:35
3357 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 244 2561-04-05 15:57:25
3356 แจ้งการโอนเงินสสอ.ศรีเชียงใหม่ 29 2561-04-05 15:32:21
3355 แจ้งการโอนเงิน สสอ.เมืองหนองคาย 35 2561-04-05 15:31:08
3354 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๑ 111 2561-04-05 09:07:37
3353 ขอแจ้งจัดสรรวัสดุอาหาร(นมผง) เพื่อป้องกันการติดเชื้อHIVจากแม่สู่ลูกงวดที่ 1/2561 นมผงสูตร 1 40 2561-04-03 17:25:56
3352 ขอแจ้งจัดสรรวัสดุอาหาร(นมผง) เพื่อป้องกันการติดเชื้อHIVจากแม่สู่ลูกงวดที่ 1/2561 นมผงสูตร 2 33 2561-04-03 17:25:06

Page: 3 of 219  First Previous 1 2 3 4 5 6 7 ..... Next Last