รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3066 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 2561-01-15 09:59:45
3065 สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับฯ 23 2561-01-15 09:57:44
3064 จังหวัดอุตรดิตถ์ รับย้าย/โอนข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 39 2561-01-15 09:56:13
3063 สสจ.อำนาจเจริญ รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 32 2561-01-15 09:52:29
3062 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA (สสอ.โพนพิสัย) 22 2561-01-12 17:19:35
3061 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA(ผอ.รพท./ผอ.รพร.ท่าบ่อ) 26 2561-01-12 17:07:26
3060 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 51 2561-01-12 15:53:28
3059 แจ้งแนวทางการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำปี2561 82 2561-01-11 09:12:16
3058 เรียน สสอ.ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) ปี 2561 94 2561-01-10 17:49:50
3057 เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง/ สสอ.ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมพัฒนาทีมขับเคลื่อน G&C Hos. ระดับอำเภอ ปี 2561 107 2561-01-10 17:47:37
3056 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดฯ 31 2561-01-10 16:39:14
3055 เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดฯ 64 2561-01-10 16:35:07
3054 รับสมัครข้าราชการ(ย้าย)แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด สสจ.หนองคาย 181 2561-01-10 14:07:57
3053 สสจ.หนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 168 2561-01-10 13:47:01
3052 การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)ครั้งที่1 79 2561-01-10 11:09:37

Page: 3 of 200  First Previous 1 2 3 4 5 6 7 ..... Next Last