รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3351 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ11. 162 2561-04-03 14:21:34
3350 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 75 2561-04-03 14:10:50
3349 โครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ให้แก่องค์คณะสหวิชาการ ในประบวนการปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 65 2561-04-03 10:06:22
3348 แจ้งแผนการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รอบที่ ๑ / ๒๕๖๑ 85 2561-04-03 09:51:45
3347 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 95 2561-04-02 16:13:16
3346 การสนับสนุนกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมชุดตรวจคัดกรองฯ(ตรวจเลือดเกษตรกร) 86 2561-04-02 15:16:45
3345 ด่วนที่สุด!!ขอเชิญประชุม VDO Conference เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 61 2561-04-02 12:21:56
3344 เรียน จนท.การเงิน รพ. 87 2561-04-02 07:55:35
3343 แจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. 125 2561-04-01 09:01:30
3342 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 123 2561-03-30 14:08:07
3341 เรียน ผอ.รพ./สสอ. ทุกแห่ง เรื่อง ส่งเรื่องขอย้ายข้าราชการและลูกจ้าง 162 2561-03-30 10:01:49
3340 ส่งสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 55 2561-03-29 16:28:19
3339 ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(D-RTI) 83 2561-03-29 15:44:09
3338 แจ้งการโอนเงิน รพ.โพนพิสัย 33 2561-03-29 12:37:30
3337 สรุปรายละเอียดจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ฟูชัย ออดิโอ สสอ.ศรีเชียงใหม่44 47 2561-03-29 09:33:06

Page: 4 of 219  First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ..... Next Last