รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3051 ขอเชิญประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 87 2561-01-09 17:07:41
3050 ขอเชิญประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561(ผอ.รพท./ผอ.รพช.ทุกแห่ง) 65 2561-01-09 16:27:36
3049 โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 47 2561-01-09 10:50:55
3048 โรงพยาบาลอุทัยธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 29 2561-01-09 10:42:25
3047 จังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งตำแหน่ง รอง ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ 28 2561-01-09 10:41:28
3046 โรงพยาบาลชัยภูมิ รับย้ายข้าราชการ 31 2561-01-09 10:39:42
3045 สสจ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สธ ชำนาญการพิเศษ 26 2561-01-09 10:38:39
3044 สสจ.ราชบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 24 2561-01-09 10:36:42
3043 โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครข้าราชการเพื่อนเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง 92 2561-01-09 10:35:09
3042 ประชาสัมพันธ์การสัมนาวิชาการ เรื่อง การใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลหะหนักออกจากร่างกาย 54 2561-01-08 15:06:01
3041 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 53 2561-01-08 14:57:24
3040 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน 49 2561-01-08 14:56:03
3039 เรียน ผอ.รพ/สสอ.ทุกแห่ง เรื่องรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็น ผช.สสอ. 145 2561-01-08 11:44:07
3038 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน(ผอ.รพท./ผอ.รพช./สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 157 2561-01-05 15:45:40
3037 สสจ.อุดรธานี ขอเชิญประชุมพยาบาลเวชปฏิบัติฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติฯ 80 2561-01-05 14:50:04

Page: 4 of 200  First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ..... Next Last