รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3605 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 67 2561-06-27 15:15:24
3604 แจ้งโอนเงิน พตส.เดือน พฤษภาคม 2561 (หน่วยงานย่อย) 89 2561-06-27 13:42:21
3603 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 67 2561-06-27 13:38:40
3602 กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพรบ.ข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 61 2561-06-26 15:18:46
3601 แจ้งการโอนเงินแรงงานต่างด้าว 48 2561-06-26 13:53:04
3600 ขอให้ส่งรายงานการตรวจเลือดในเกษตรกรและการประเมินตนเองในการจัดบริการอาชีวอนามัยของรพ.สต. 131 2561-06-25 15:20:58
3599 แบบสอบถามทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 86 2561-06-25 15:18:21
3598 การยกระดับมาตรการเตรียมรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก 82 2561-06-25 11:41:26
3597 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบความรู้ 85 2561-06-25 11:05:47
3596 ขอเชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล(QA) 60 2561-06-25 07:34:27
3595 แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายฯ 52 2561-06-24 19:50:40
3594 แจ้งเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 58 2561-06-22 16:16:32
3593 แจ้งการโอนเงิน สสอ.สังคม 47 2561-06-22 11:05:04
3592 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบลชุมชน 53 2561-06-21 16:21:43
3591 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น 87 2561-06-21 15:12:43

Page: 5 of 237  First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... Next Last