รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รหัสรายการข่าว <- Click เพื่อจัดเรียงข่าว เปิดอ่านวันที่ - เวลา
3036 แจ้งโอนเงินงบประมาณ NON-UC 61 54 2561-01-05 11:07:35
3035 แจ้งโอนเงิน พตส.ประจำเดือน ต.ค. 2560(รพ.)และ พตส.ประจำเดือน พ.ย.60 (สสอ.) 90 2561-01-05 11:05:57
3034 แจ้งการจัดสรรเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ.2544(ฉบับที่ 11ฉ พ.ศ.2559 121 2561-01-05 11:03:48
3033 แจ้งโอนเงิน พตส.เดือน พฤศจิกายน 2560 (เจ้าหน้าที่จังหวัด) 32 2561-01-05 11:01:25
3032 การรายงานผลงานตามนโยบายรัฐบาล ปี 2561 53 2561-01-05 08:59:52
3031 เรียน ผอ.รพช./สสอ./หน.กลุ่มงานใน สสจ.หนองคาย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 72 2561-01-04 11:40:27
3030 สรุปรายละเอียดจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ บ.เอ็นราฟ-โนเนียส (รพ.โพนพิสัย) 26 2561-01-04 11:17:18
3029 เรียน รพช./รพท./เชิญเข้่าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ปี 61 50 2561-01-04 10:57:24
3028 สรุปรายละเอียดจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพ.ท่าบ่อ 30 2561-01-04 10:05:24
3027 สรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการใช้โปรแกรมร.๓๖ (๒๘ ธ.ค.๒๕๖๐) 36 2561-01-04 09:38:32
3026 การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561 53 2561-01-04 09:37:08
3025 แจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม. 127 2560-12-30 11:36:20
3024 ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เรื่อง การพัฒนาระบริการสุขภาพฯ 66 2560-12-29 19:32:56
3023 ด่วนที่สุด : เชิญประชุม ผอ.รพ.สต.ครั้งที่ 1/2561 112 2560-12-29 10:03:34
3022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัด รพร.ท่าบ่อ 122 2560-12-28 15:12:19

Page: 5 of 200  First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... Next Last