<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3057  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง/ สสอ.ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมพัฒนาทีมขับเคลื่อน G&C Hos. ระดับอำเภอ ปี 2561 
(เนื้อเรื่อง) หนังสือได้ส่งขึ้น E-Letter ของ สสอ.และ รพ.ทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ


[จาก : อนามัยสิ่งแวดล้อม] [อีเมล : settee_18@hotmail.co.th ]