<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3210  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การกู้ชีพแบบองค์รวม
(เนื้อเรื่อง) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


[จาก : ทรัพยากรบุคคล] [เปิดอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลด] (คลิ้กขวา Save Target As...จะโหลดเร็วขึ้น)