<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3366  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ขอเชิญประชุม (พชอ.)
(เนื้อเรื่อง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีไทย ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้            


[จาก : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ] [อีเมล : chai87@hotmail.com] [เปิดอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลด]