<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3369  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) เรียน ผอ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวด "การสร้างเสริมสุขภาพเพีือระบบปฐมภฺูมิที่เข้มแข็๋ง"
(เนื้อเรื่อง) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวด "การสร้างเสริมสุขภาพเพีือระบบปฐมภฺูมิที่เข้มแข็๋ง" ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้


[จาก : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ] [อีเมล : chai87@hotmail.com] [เปิดอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลด]