<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3370  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) ขอให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนฯ(ค่าเสื่อม)
(เนื้อเรื่อง) อ้างถึง  หนังสือ สสจ.หนองคาย ที่นค 0032.007/1275 ลว.5  เมษายน 2561

ขอให้หน่วยบริการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560-2561 และงบค่าเสื่อมตามบทเฉพาะกาล ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ วันที่ 26 กย.59 ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ฯรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เป็นภาพรวมCUP ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัตนวาปี ต่อไป[จาก : ประกันสุขภาพ] [เปิดอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลด] (คลิ้กขวา Save Target As...จะโหลดเร็วขึ้น)