<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3372  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ 
(เนื้อเรื่อง) เรียน  ผอ.รพท.หนองคาย  สสอ.ทุกแห่ง  ผอ.รพช.ทุกแห่ง  ผอ.รพ.พิสัยเวช 
    
      ด้วยกระทรวงสาธารณสุข  ได้แจ้งการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑    รายละเอียดดัง File รายงานพยากรณ์โรคฯที่เรียนมาพร้อมนี้   [จาก : ควบคุมโรค] [เปิดอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลด] (คลิ้กขวา Save Target As...จะโหลดเร็วขึ้น)