<< ข่าวก่อนหน้า  ข่าวที่ : 3380  ข่าวต่อไป >>


(หัวเรื่อง) สนับสนุนค่างบบริการการแพทย์แผนไทยปีงบประมาณ 2561 ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ
(เนื้อเรื่อง) เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
      [จาก : แพทย์แผนไทยฯ ] [อีเมล : nkpanthai@hotmail.com] [เปิดอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลด]