กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
Untitled Document


<เริ่มนับ : 20 ตุลาคม 2558>

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
229 บริเวณศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
:: Tel 0 4242 2923 ต่อ 117 หรือ 119 :: Fax 0 4241 2650 :: wwwnko.moph.go.th/plan :: e-mail: asi1226@hotmail.com ::